Zarządzanie chmurą według Novella

0

Novell udostępnia rozwiązanie do kompleksowego zarządzania środowiskami cloud computing. Novell Cloud Manager umożliwia tworzenie i zarządzanie chmurami obliczeniowymi opartymi na wszystkich popularnych platformach wirtualizacji, systemach operacyjnych i platformach sprzętowych.

Novell Cloud Manager został stworzony z myślą o pracy w typowych dla współczesnych centrów danych środowiskach heterogenicznych, gdzie stosuje się różne rozwiązania do wirtualizacji, różne systemy operacyjne i platformy sprzętowe. Novell Cloud Manager umożliwia administratorom tworzenie i oferowanie w chmurze pakietów usług za pośrednictwem elastycznego interfejsu. Zalety rozwiązania pozwalają użytkownikom korzystać z przetwarzania w chmurze bez zagrożeń dla bezpieczeństwa i problemów ze zgodnością z wymogami przepisów typowych dla publicznych środowisk typu cloud.

Zalety Novell Cloud Manager obejmują:

  • Możliwość wykorzystania istniejących zasobów informatycznych. Novell Cloud Manager jest obecnie zgodny z VMware vSphere, Microsoft Hyper-V oraz Xen, a także systemami operacyjnymi: Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server oraz Red Hat Enterprise Linux.
  • Szybkie udostępnianie usług informatycznych, dzięki zautomatyzowanemu udostępnianiu obciążeń na żądanie. Novell Cloud Manager automatycznie tworzy i uruchamia obciążenia w środowiskach wirtualnych w oparciu o katalog usług i wstępnie zdefiniowane szablony obciążeń. Umożliwia to radykalne skrócenie czasu udostępniania obciążeń.
  • Panowanie nad tworzeniem maszyn wirtualnych i kontrola kosztów – ujawnia rzeczywisty koszt obsługi obciążeń, stan zasobów i poziom jakości usług, pozwalając właścicielom usług biznesowych korzystać jedynie z tego, co naprawdę potrzebne. Koszty można przypisać praktycznie wszelkim elementom wykorzystywanym przez usługi: obciążeniom, przypisanym do nich zasobom (wirtualnym procesorom, pamięci, wirtualnym kartom sieciowym i przestrzeni dyskowej) oraz poziomom jakości usług. Zarządzający infrastrukturą mają możliwość różnicowania cen dla różnych grup użytkowników.
  • Tworzenie bezpiecznych środowisk spełniających wymogi przepisów – egzekwowanie wewnętrznych procedur akceptacji oraz dobrych praktyk, np. ITIL. Istnieje możliwość konfigurowania profili bezpieczeństwa na poziomie użytkowników, grup, obciążeń i poziomów jakości usług, co zapewnia spójność stosowania polityk bezpieczeństwa i zarządzania uprawnieniami.

Katalogowa cena licencji serwerowej (Novell Cloud Manager Server License) z rocznym standardowym wsparciem technicznym wynosi 23 100 euro. Katalogowe ceny licencji na obciążenia zaczynają się od 8 700 euro w przypadku zestawu do obsługi 50 obciążeń (Novell Cloud Manager Workload (50) Pack License) i roczną, standardową pomocą techniczną.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ