Wirtualizacja serwerów i cloud computing w Europie Środkowej i Wschodniej

0

Firma CA ogłosiła badania przeprowadzone w regionie EMEA, z których wynika, że 74% organizacji IT wdraża lub już wdrożyło wirtualizację serwerów w ramach całościowej strategii IT.

Na zamówioną przez firmę CA Technologies ankietę „Chmury obliczeniowe – przyszłość IT we wschodzących gospodarkach regionu EMEA?” odpowiedziało ponad 600 szefów działów IT z dwunastu krajów, w tym także z Polski.

Z badania wynika, że około jedna trzecia ankietowanych organizacji wyszła poza etap planowania wirtualizacji i poczyniła pierwsze kroki w celu jej wdrożenia. 43% przedsiębiorstw we wschodzących gospodarkach regionu EMEA jest w trakcie wdrażania wirtualizacji serwerów.

Choć odsetek użytkowników wirtualizacji jest wysoki, chmury obliczeniowe nie są już tak popularne. Jednak większość respondentów jednoznacznie uznaje cloud computing za zjawisko o charakterze trwałym, a nie za przejściowy trend. Organizacje wykazały zainteresowanie publiczną architekturą chmurową, niemal tak samo ceniąc modele Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) i Platform as a Service (PaaS).

„Wirtualizacja serwerów w polskich organizacjach ma na celu głównie poprawę niezawodności usług i oszczędności” — powiedział Michał Furman, Industry Solutions Director, CA Technologies Polska. Te aspekty są konsekwentnie wymieniane przez organizacje wszystkich typów i wielkości. Jeżeli chodzi o chmury obliczeniowe, to firmy wybierają to rozwiązanie głównie z myślą o zabezpieczeniu poufnych danych.

Z badania jednoznacznie wynika, że organizacje z tego regionu powoli, lecz konsekwentnie przechodzą w kierunku chmur obliczeniowych. Ta wzrostowa tendencja umożliwi organizacjom wykorzystanie pełni zalet wirtualizacji, takich jak zmniejszenie kosztów i zużycia energii, większa sprawność biznesowa i informatyczna, skuteczne zarządzanie, zdolność do reakcji na oczekiwania rynku, a także udoskonalenie usług.

Organizacje ze wschodzących gospodarek regionu EMEA są bardziej zainteresowane użytkowaniem chmur publicznych (44%) niż prywatnych (38%). 41% polskich respondentów jest zainteresowanych modelem Infrastructure as a Service publicznej architektury chmurowej. Chcieliby oni korzystać z pojemności infrastruktury zewnętrznej w razie potrzeby — na przykład w celu uzyskania dodatkowego miejsca w pamięci lub mocy obliczeniowej. Jako główne przeszkody na drodze do chmur obliczeniowych wymienia się bezpieczeństwo (31%), przepustowość (18%) i problemy związane z zarządzaniem (16%).

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ