Wirtualizacja i cloud computing w polskich firmach

0

Cisco udostępniło wyniki ankiety prezentujące stan wirtualizacji środowiska informatycznego i przetwarzania „w chmurze” w polskich przedsiębiorstwach. Wynika z nich, że polskie przedsiębiorstwa już wdrażają zaawansowane strategie wirtualizacji infrastruktury informatycznej, natomiast cloud computing jest w przededniu masowych wdrożeń.

W badaniu przeprowadzonym podczas Cisco Expo w 2009 roku wzięło udział ponad sześciuset przedstawicieli działów IT z polskich firm. Wyniki sugerują, że wirtualizacja jest już powszechnie stosowana w polskich przedsiębiorstwach. Rozwiązania cloud computing zostały natomiast zaakceptowane i wdrożone przez firmy najbardziej innowacyjne.

Ponad 50% respondentów zadeklarowało, że w ich firmach wirtualizacja już została wdrożona albo właśnie trwają prace nad jej wdrożeniem. Dalszych 15% ankietowanych planuje wprowadzić wirtualizację w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Podstawowym obszarem wirtualizacji w firmach są serwery – aż połowa respondentów uznała, że to właśnie one były najważniejszym zwirtualizowanym zasobem. Innymi, ważnymi obszarami wirtualizacji są: infrastruktura sieciowa (ważna dla 15 % ankietowanych), pamięci masowe (14%) i wirtualny dostęp do aplikacji Windows (12%).

Z aplikacji wdrożonych w modelu cloud computing korzysta już 7% ankietowanych firm, jednak aż dwukrotnie więcej (15%) zamierza wdrożyć tego typu rozwiązania w najbliższej przyszłości.

W firmach, które już mają wdrożone aplikacje w modelu cloud computing, aż 35% używa tej technologii do obsługi poczty elektronicznej. Spotkania i konferencje wirtualne są realizowane w modelu cloud computing u 21% respondentów. W jednej piątej ankietowanych firm w modelu cloud computing jest uruchomione oprogramowanie biznesowe.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ