Wirtualizacja AD 2012

0

Firma Symantec zaprezentowała swoje prognozy dotyczące rozwoju rynku wirtualizacji. Inicjatywy wirtualizacji często rozpoczynają się jako niewielkie projekty, a z czasem obejmują duże części środowiska IT. W 2012 r. wiele firm połączy zespoły projektowe i infrastrukturę maszyn wirtualnych z korporacyjnym środowiskiem IT.

Podczas niedawnej konferencji VMworld byliśmy zdziwieni liczbą wystawianych szaf serwerowych. Przez szum panujący wokół wirtualizacji wielu specjalistów IT zapomina, że nadal działa ona na fizycznym sprzęcie. Nowe projekty wymagają nowego sprzętu, co oznacza większe nakłady kapitałowe, a co gorsza, niższy stopień wykorzystania spowodowany większą liczbą „wysp” serwerów i pamięci masowej. Firmy, które przyjmą podejście „silosowe”, pozostaną w ogonie wyścigu wirtualizacji. Ich zwrot z inwestycji w wirtualizację będzie malał w miarę, jak koszty operacyjne zarządzania oddzielnymi środowiskami zaczną spowalniać przejście z rozwiązań fizycznych na wirtualne. Dni, w których firmy mogły sobie pozwolić na oddzielne oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową i tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych i wirtualnych, są policzone. Odpowiedzią na te komplikacje jest standaryzacja z wykorzystaniem narzędzi, które działają z różnymi platformami fizycznymi i wirtualnymi do zarządzania systemami, wysokiej dostępności, tworzenia kopii zapasowych, zarządzania pamięcią masową, bezpieczeństwa itd.

Symantec zakład, że normą stanie się jednolite zarządzanie zabezpieczeniami, pamięcią masową i kopiami zapasowymi zasobów fizycznych i wirtualnych. Przemawia za tym wiele argumentów. Oprócz wglądu w przynależność danych organizacje potrzebują bardziej szczegółowego obrazu środowisk fizycznych i wirtualnych. VMware nadal pozostaje liderem w dziedzinie korporacyjnej wirtualizacji serwerów, ale Citrix i Microsoft odrabiają straty. Niemal 40 proc. respondentów korzysta z pomocniczych hiperwizorów, co dowodzi, że organizacje nie zamierzają ograniczać się do jednej standardowej platformy.

Według sondażu Information Week oceniającego ważność dwunastu aspektów wirtualizacji, respondenci na pierwszym miejscu stawiają wysoką dostępność, a na drugim cenę. Z tego samego sondażu wynika, że spośród technologii wirtualizacyjnych najbardziej dojrzałe są wirtualizacja serwerów i pamięci masowej, które wdraża odpowiednio 45 i 43 proc. przedsiębiorstw.
Organizacje wykorzystują wirtualizację również w aplikacjach krytycznych. Według sondażu Information Week, w ciągu następnych 12 miesięcy 59 proc. planuje zwirtualizować aplikacje bazodanowe, 55 proc. — aplikacje internetowe, a 47 proc. — aplikacje pocztowe i kalendarzowe.

Według sondażu firmy Symantec organizacje zwykle używają różnych zespołów do obsługi środowisk fizycznych i wirtualnych, co zwiększa koszty pracy, szkoleń i narzędzi. 31 proc. respondentów stwierdziło, że używa oddzielnych zespołów do tworzenia kopii zapasowych serwerów wirtualnych i fizycznych.Ten sam sondaż pokazał, że organizacje używające oddzielnych zespołów żywią mniejsze zaufanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, a zespoły są mniej usatysfakcjonowane niezawodnością — do tego stopnia, że 3 na 4 organizacje używające oddzielnych zespołów rozważają połączenie go w jeden. Natomiast spośród tych organizacji, którzy używają wielu produktów, 77 proc. byłoby skłonnych przejść na jedno rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych. Poprzez używanie jednego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych i wirtualnych organizacje ograniczają koszty pracy i szkoleń. Zwykle przekonują się też, że łatwiej jest wyszukiwać i przywracać pliki, rozwiązywać problemy i tworzyć raporty (53 proc. — łatwiejsza obsada i szkolenia; 52 proc. — łatwiejsze alarmowanie, diagnozowanie i raportowanie; 51 proc. — łatwiejsze wyszukiwanie i przywracanie.

Materiały firmy Symantec

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ