Veeam unieważnia patenty firmy Symantec

0

Veeam Software poinformował, że pierwsze postępowanie patentowe wytoczone jej przez firmę Symantec w lutym 2012 r. zakończyło się zwycięstwem Veeam.

W zeszłym miesiącu firma Symantec wycofała z federalnego sądu apelacyjnego odwołanie od decyzji Biura Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) o uchyleniu wszystkich roszczeń odnośnie ostatniego patentu, U.S. Pat. No. 7,093,086, dochodzonych przez Symantec przed sądem okręgowym. W pierwotnym pozwie przeciwko Veeam firma Symantec twierdziła, że produkty Veeam naruszają różne postanowienia czterech patentów Symantec: U.S. Pat. Nos. 7,093,086, 6,931,558, 7,191,299, i 7,254,682. W ciągu następnych trzech lat Veeam albo zmusił firmę Symantec do wycofania roszczeń patentowych w sprawach przed sądem okręgowym, albo uzyskał postanowienia USPTO o nieważności roszczeń w postępowaniach kontradyktoryjnych inicjowanych przez firmę Veeam lub obie strony. Pierwsza sprawa jest obecnie zamknięta i Symantec nie może ponownie wnosić tych samych roszczeń patentowych przeciwko bieżącym produktom Veeam.

W postępowaniu kontradyktoryjnym zainicjowanym przez Veeam w sprawie spornych patentów firmy Symantec, USPTO unieważniło:

• Postanowienia 1, 11, 12 i 22 patentu U.S. Pat. No. 7,093,086.

• Postanowienia 1-15, 17-23 patentu U.S. Pat. No. 6,931,558.

• Postanowienia 1, 2, 4, 5, 12, 14 i 15 patentu U.S. Pat. No. 7,191,299.

W marcu i sierpniu 2013 firma Symantec wycofała z postępowania patenty’558, ’299 i ’682.

W październiku 2012 r. firma Symantec wytoczyła firmie Veeam drugą sprawę o naruszenie patentów, twierdząc, że produkty Veeam naruszają cztery dodatkowe patenty: U.S. Pat. No. 7,024,527, 8,117,168, 7,831,861 i 7,480,822. W październiku 2013 r. firma Veeam zainicjowała postępowania kontradyktoryjne w sprawie tych czterech patentów w celu unieważnienia roszczeń, a w kwietniu 2014 r. USTPO ustaliło, że Veeam może z uzasadnionym prawdopodobieństwem dowieść, że roszczenia są rzeczywiście nieważne. USPTO powinno wydać ostateczną decyzję dotyczącą ważności roszczeń patentowych w tych czterech postępowaniach w kwietniu 2015 r. Tymczasem firma Symantec poparła wniosek firmy Veeam o wstrzymanie postępowania w sądzie okręgowym do czasu wydania decyzji przez USPTO w kwietniu, a sąd okręgowy zawiesił sprawę.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ