Technologia HP Virtual Application Networks

0

HP zaprezentował technologię HP Virtual Application Networks, która pozwala na automatyczne konfigurowanie procesów opartych na politykach. Technologia daje przedsiębiorstwom zwirtualizowany, kompleksowy obraz sieci i umożliwia im przekształcenie sztywnej, statycznej sieci korporacyjnej w programowalną sieć wirtualną wykorzystywaną przez wiele podmiotów i rozpoznającą aplikacje.

HP współpracuje z firmą F5, producentem rozwiązań sieciowych do udostępniania aplikacji (Application Delivery Networking — ADN). Partnerzy wspólnie oferują pierwsze w branży rozwiązania umożliwiające konwergentną konfigurację aplikacji i sieci. Pozwala to na zarządzanie aplikacjami za pomocą jednej konsoli HP Intelligent Management Center i daje klientom możliwość zapewnienia odpowiedniej szybkości i elastyczności oraz bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami przetwarzania w chmurze.

Rozwiązania te są oparte na integracji technologii HP Virtual Application Networks, która wirtualizuje sieci i automatyzuje procesy konfiguracji oraz technologii F5 ADN, która robi to samo w odniesieniu do konfiguracji aplikacji.

Wdrażanie aplikacji w typowym centrum przetwarzania danych wymaga miesięcy ręcznego konfigurowania kolejnych urządzeń w kilku warstwach infrastruktury sieci. Podobnie aplikacje wymagają wielotygodniowego konfigurowania szczegółów, takich jak profile połączeń użytkowników z urządzeniami należącymi do firmy i do pracowników. Dodatkowo procesy przeprowadzane ręcznie są podatne na błędy które dodatkowo mogą się nawarstwiać w wyniku długotrwałego procesu tworzenia centrum przetwarzania.

HP i F5 dostarczają przetestowane, zweryfikowane rozwiązania do wdrażania Microsoft Exchange 2010, wirtualizacji serwerów i odtwarzania w przypadku awarii w skali całego przedsiębiorstwa w ciągu kilku minut.

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ