SANsymphony-V Monitoring Pack dla Microsoft System Center Operations Manager

0

DataCore Software zaprezentował pakiet SANsymphony-V Monitoring Pack dla oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager. Nowy pakiet umożliwia wykorzystanie rozwiązania System Center do równoczesnego monitorowania i zarządzania pamięciami masowymi zwirtualizowanymi przez SANsymphony-V, jak też innymi zasobami centrum danych.

Obecny w DataCore SANsymphony-V hypervisor pamięci masowych umożliwia pełniejsze wykorzystania posiadanych pamięci masowych, łącząc – dzięki wprowadzeniu warstwy wirtualizacyjnej – różne rodzaje zaawansowanych usług, jak przydzielanie przestrzeni, automatyczne dzielenie na warstwy, replikację i akcelerację wydajności. SANsymphony-V Monitoring Pack daje możliwość stałego podglądu odnośnie stanu, wydajności i dostępności zwirtualizowanych zasobów pamięci masowych w System Center. Zarządzać można zarówno systemami funkcjonującymi w lokalnym centrum danych, jak też znajdującymi się w odległej serwerowni lub udostępnianymi w modelu cloud.

DataCore SANsymphony-V Monitoring Pack łatwo integruje się z System Center Operations Manager 2007 oraz System Center Operations Manager 2010. Wszystkie informacje są udostępniane w jednej konsoli wraz z innymi zasobami centrum danych.

Główne funkcjonalności SANsymphony-V Monitoring Pack:

  • Centralny monitoring heterogenicznych farm dysków z konsoli System Center Operations Manager
  • Łatwe kompleksowe zarządzanie różnorodnymi systemami pamięci masowych
  • Natychmiastowa informacja o stanie urządzeń i innych kluczowych komponentów
  • Szybka detekcja nietypowych stanów i zachowań
  • Izolacja systemów powodujących problemy
  • Identyfikacja źródła problemów i rekomendacja rozwiązań
  • Wizualizacja trendów wydajnościowych
  • Śledzenie trendów wykorzystania przestrzeni

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ