Red Hat Enterprise Linux 7.3 – szybsza sieć i dostęp do danych

0

Aktualizacja systemu operacyjnego firmy Red Hat oferuje nowe funkcje i ulepszenia związane z wydajnością, bezpieczeństwem i niezawodnością. Nowa wersja zapewnia też obsługę kontenerów linuksowych i Internetu Rzeczy (IoT).

Zwiększenie wydajności pamięci masowej przynosi korzyści nie tylko aplikacjom sieciowym. Aplikacje transakcyjne operujące na bazach danych, systemy przetwarzania zgłoszeń i zdarzeń oraz maszyny wirtualne potrzebują szybszego wejścia-wyjścia (I/O), aby pomóc przedsiębiorstwom w wykorzystaniu zalet tych technologii. Dzięki obsłudze klastrów Parallel Network File System (pNFS), które mogą bezpośrednio montować współdzielone nośniki zewnętrzne oraz urządzenia pamięci nieulotnej, Red Hat Enterprise Linux 7.3 zapewnia szybszy dostęp do nośników pamięci, zmniejsza opóźnienia oraz pozwala na błyskawiczny, bezpośredni transfer danych, aby aplikacje intensywnie korzystające z pamięci masowej mogły wykorzystać ich pełen potencjał.

Red Hat Enterprise Linux 7.3 wprowadza kilka nowych i ulepszonych środków ochrony zapewniających bezpieczniejszą platformę dla krytycznych wdrożeń i innych kluczowych obciążeń roboczych. Są to m.in.:

  • Aktualizacje SELinux, mechanizmu egzekwującego precyzyjne zasady kontroli dostępu na poziomie systemu, które przyspieszają tworzenie zasad i zwiększają ogólną łatwość użycia.
  • Red Hat Enterprise Linux 7.3 zapewnia mechanizm kontroli bezpieczeństwa obejmujący procesy kontenerowe i niekontenerowe, co zwiększa ogólną efektywność operacyjną. Za pośrednictwem rozszerzeń OpenSCAP – otwartej implementacji Security Content Auto-mation Protocol (SCAP), która zapewnia standardowe rozwiązanie do kontrolowania stopnia bezpieczeństwa korporacyjnej infrastruktury linuksowej. Konfigurowanie zasad SCAP za pomocą graficznego interfejsu użytkownika OpenSCAP Workbench jest teraz łatwiejsze.
  • Ulepszenia rozwiązania Red Hat do zarządzania tożsamością, które zapewniają wyższą wydajność dużych instalacji, obsługę uwierzytelniania z wykorzystaniem inteligentnych kart z Active Directory, a także możliwość konfigurowania siły uwierzytelniania poszcze-gólnych hostów i usług.

Red Hat Enterprise Linux 7.3 nadal zapewnia solidny, stabilny fundament dla środowisk i aplikacji korporacyjnych. Klienci mogą teraz wdrożyć w pełni zintegrowane rozwiązanie do usuwania skutków awarii bez polegania na rozwiązaniach tworzonych samodzielnie lub przez firmy trzecie, co może ograniczyć koszty i przyspieszyć wdrożenie. Do ulepszeń które to umożliwiają należą:

  • Możliwość skonfigurowania koordynatora (pacemaker) do zarządzania wieloma centrami danych oraz tworzenia klastrów obejmujących wiele lokalizacji geograficznych na po-trzeby usuwania skutków awarii oraz zwiększania skalowalności.
  • Możliwość łatwiejszego konfigurowania i wyzwalania powiadomień, kiedy zmienia się sta-tus zarządzanego klastra, dzięki wprowadzeniu ulepszonych alarmów koordynatora.

Kontenery linuksowe
Kontenery linuksowe zapewniają przedsiębiorstwom sposób na osiągnięcie nowego poziomu efektywności operacyjnej. Oferują innowacyjny format pakowania i zarządzania, który może przyspieszyć tworzenie aplikacji i umożliwić elastyczniejsze zarządzanie ich cyklem życia. Kontenery zwiększają zarówno przenośność aplikacji, jak i elastyczność infrastruktury, oraz umożliwiają organizacjom klarowniejsze rozdzielenie ról deweloperów i administratorów IT. Red Hat Enterprise Linux 7.3 oferuje rozszerzone wsparcie kontenerów linuksowych za sprawą licznych ulepszeń, a także rozbudowanych narzędzi administracyjnych (Atomic CLI / Cockpit) oraz zaktualizowanego środowiska uruchomieniowego (Docker). System oferuje też nową funkcję cyfrowego podpisywania kontenerów jako Technology Preview.

Internet rzeczy (IoT)
Przemysłowe wdrożenia IoT składają się z ogromnych sieci „inteligentnych” urządzeń brzegowych, które przekazują informacje w czasie rzeczywistym do centrów danych, umożliwiając zwiększenie efektywności i ograniczenie kosztów operacyjnych. Wdrożenia te muszą być wspierane przez solidny system klasy korporacyjnej. W systemie Red Hat Enterprise Linux 7.3 wprowadzono dwie funkcje, które pozwalają wykorzystać go jako zaawansowaną, korporacyjną platformę internetu rzeczy:

  • Obsługa komunikacji z urządzeniami Bluetooth LE (Low Energy). Bluetooth LE, rozszerzenie standardu Bluetooth, zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach o niskim zużyciu energii, takich jak czujniki IoT.
  • Obsługa magistrali Controller Area Network (CANbus) w jądrze systemu – CANbus to magistrala komunikacyjna używana w samochodach i zaawansowanych kontrolerach automatyki przemysłowej.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ