Pomagamy wirtualizować

0

Rozmowa z Patrickiem Malaperimanem, wiceprezesem odpowiedzialnym w PlateSpin za sprzedaż w regionie EMEA oraz Chrisem Snellem, inżynierem systemowym w PlateSpin.

Virtualfocus: Jakie są kluczowe korzyści dla firm zainteresowanych produktami PlateSpin?

Patrick Malaperiman: Podstawowymi zaletami PlateSpin jest większa elastyczność i łatwość adaptacji zmian, jaką nasze produkty wnoszą do centrów danych. Nasze unikalne podejście koncentrujące się na obciążeniach daje właścicielom centrów danych lepszy wgląd w zadania realizowane przez serwery. Dostarczamy również elastyczność w przenoszeniu i replikacji zadań w ramach istniejącej infrastruktury. Poprawia to szybkość realizacji i zwiększa liczbę różnych inicjatyw podejmowanych w centrach danych, np. konsolidacji serwerów, relokacji centrum danych, rozbudowy serwerów, przywracania w przypadku awarii oraz dostępności. Efektem są niższe koszty zarządzania centrum danych, niższe ryzyko biznesowe oraz większa wydajność infrastruktury.

Virtualfocus: Jakie są korzyści dla klientów wynikające z przejęcia PlateSpin przez firmę Novell?

Patrick Malaperiman: Novell od 25 lat zajmuje się oprogramowaniem infrastrukturalnym, ma dziesiątki tysięcy klientów i rozbudowany system partnerski, jak również szerokie zasoby inżynieryjne i globalny zasięg działania.

Virtualfocus: PlateSpin stale rozwijał się w ciągu ostatnich pięciu lat (ponad 20% każdego roku). Jak przejęcie przez Novella wpłynie na Wasz biznes?

Patrick Malaperiman: Skala Novella w połączeniu z innowacyjnymi produktami PlateSpin do zarządzania zadaniami będzie napędzać nasz plan wzrostu.

Virtualfocus: Jak PlateSpin pomaga firmom wdrażać wirtualizację?

Patrick Malaperiman: Sprawiamy, że firmom łatwo jest zrozumieć, co mają w swoim środowisku, zidentyfikować serwery najlepiej nadające się do wirtualizacji oraz przygotować plan migracji do wirtualnego środowiska. Pomagamy także zredukować ryzyko biznesowe związane z przejściem na wirtualizację, umożliwiając testy aplikacji na serwerach w wirtualnym środowisku. W ten sposób organizacje mogą się przekonać, czy aplikacje działają w wirtualnym środowisku zgodnie z oczekiwaniami.

Chris Snell: Gdy firma zwirtualizuje swoją infrastrukturę, pomagamy również w poprawianiu wydajności wirtualnego środowiska poprzez lokalizowanie przeciążonych lub zbyt mało wykorzystanych zasobów oraz umożliwiamy generowanie raportów o ogólnym wykorzystaniu wirtualnej infrastruktury.

Virtualfocus: Jaka jest koncepcja wykorzystania produktów PlateSpin i narzędzi do wirtualizacji w rozwiązaniach przywracania po awarii?

Patrick Malaperiman: Mamy narzędzie PlateSpin Protect, które koncentruje się na pomaganiu administratorom w redukowaniu kosztów i upraszczaniu procedur przywracania po awarii. Wykorzystując wirtualizację jako platformę przywracania, PlateSpin Protect może replikować aplikacje działające na fizycznej lub wirtualnej infrastrukturze na wirtualne maszyny będące w stanie offline. W ten sposób jest tworzona i aktualizowana pełna kopia produkcyjnej aplikacji. Użytkownik, mając kopię produkcyjnej aplikacji, w razie wystąpienia awarii, może szybko i łatwo uruchomić kopię, która zastąpi problemowy serwer.

Chris Snell: Oprócz narzędzia PlateSpin Protect, które umożliwia stworzenie programowego rozwiązania do przywracania, mamy również w ofercie PlateSpin Forge, rozwiązanie sprzętowe służące do przywracania, które standardowo zawiera wszystkie funkcje potrzebne użytkownikom do ochrony aplikacji. To innowacyjne, uniwersalne rozwiązanie ułatwia implementację, dzięki czemu doskonale nadaje się dla małych i średnich firm, które często nie mają pracowników dysponujących techniczną wiedzą potrzebną do implementacji środowiska przywracania, lub do oddziałów firmy czy departamentów działających w ramach większej korporacji.

Virtualfocus: Czy produkty PlateSpin będą integrowane z produktami Novella czy rozwijane niezależnie?

Patrick Malaperiman: Połączenie technologicznego portfolio Novella i PlateSpin tworzy bardzo bogatą ofertę produktową. Z czasem będziemy prezentować nowe, świetne produkty, które będą uzupełniać wiele części całego portfolio. Produkty PlateSpin będą obecnie rozwijane według dotychczasowych planów.

Virualfocus: Jaka jest przyszłość marki PlateSpin? Czy Novell zachowa tę markę czy zmieni nazwy produktów?

Patrick Malaperiman: PlateSpin stał się jedną z marek Novella powiązaną z rozwiązaniami do zarządzania obciążeniami w centrach danych. Obecnie zmieniamy nazwy produktów, żeby dopasować się do nowego nazewnictwa (PlateSpin Recon, PlateSpin Migrate, PlateSpin Protect, PlateSpin Forge, PlateSpin Orchestrate).

Virualfocus: Czy planujecie wprowadzić nowe produkty pod marką PlateSpin?

Patrick Malaperiman: Tak, PlateSpin Orchestrate to pierwszy przykład. PlateSpin Orchestrate, będący kontynuacją ZENworks Orchestrator, ingeruje w konfigurację i serwery zarządzające pamięci masowymi, żeby zarządzać relacjami między fizycznymi maszynami a zasobami pamięci masowej. PlateSpin Orchestrate zarządza również zasobami wirtualnymi, kontrolując cały proces życia wirtualnej maszyny.

Virualfocus: Co sądzicie o rynku wirtualizacji w Polsce i Europie Wschodniej?

Patrick Malaperiman: Wirtualizacji to rewolucyjna technologia i przynosi bardzo wiele korzyści. Obserwujemy globalną adopcję tej technologii i jesteśmy zafascynowani ogólną ewolucją centrum danych w elastyczne, nastawione na usługi środowisko.

Virualfocus: Na stronie internetowej PlateSpin jest narzędzie Power and Cooling Savings Calculator. Czy ekologia jest istotną częścią Waszej działalności?

Patrick Malaperiman: Tak, ekologia interesuje naszych klientów – zarówno od strony redukacji kosztów, którą można osiągnąć, jak również od strony odpowiedzialności firm za środowisko. Green IT nadal jest jednym z kluczowych czynników napędzających inicjatywy konsolidacji i wirtualizacji serwerów. Chcemy być pewni, że nasze produkty wspierają i wyzwalają ekologiczne inicjatywy IT.

Rozmawiał Rafał Janus

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ