Odzyskiwanie maszyn wirtualnych do chmury Microsoft Azure przy pomocy darmowych narzędzi Veeam

0

Chmura Microsoft Azure daje wiele możliwości uruchamiania różnego rodzaju usług, które mogą usprawniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Poczta, bazy danych, a nawet systemy oparte na Linuksie mogą być uruchamiane w chmurze Azure. Mniej popularną funkcją jest kopiowanie do tej platformy plików kopii zapasowych Veeam i możliwość odzyskania ich, jako działających maszyn w Azure, z zachowaniem ich wszystkich ustawień i funkcjonalności. Co więcej, bez znaczenia jest, czy takie maszyny były uruchomione pierwotnie na platformie VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, czy też są to kopie zapasowe maszyn fizycznych, wykonane przy użyciu Veeam Endpoint Backup.

Opisana poniżej procedura jest oparta o całkowicie darmowe narzędzia, które w ramach swojego portfolio oferuje firma Veeam. Jedynym wymogiem jest posiadanie subskrypcji Microsoft Azure.

Od czego zacząć…
Cały proces wykorzystania chmury Azure jako naszego „zapasowego centrum danych” można opisać w trzech krokach:

  1. Wykonanie kopii zapasowych przy pomocy jednego z trzech narzędzi: Veeam Backup Free Edition (darmowy), Veeam Endpoint Backup FREE (darmowy), Veeam Backup & Replication (płatny).
  2. Wgranie jednego lub wielu plików z backupem do maszyny wirtualnej w MS Azure przy pomocy bezpłatnego narzędzia Veeam FastSCP dla Microsoft Azure.
  3. Odzyskanie z wgranych plików maszyny (lub maszyn) przy pomocy funkcji Direct Restore to Microsoft Azure, dostępnej bezpłatnie na platformie Microsoft Azure Marketplace.

Poniżej opisujemy szczegółowo wspomnianą procedurę.

564x315_VOF_2016_PL_sponsors3

1.    Tworzenie kopii zapasowych
Jak już wspomnieliśmy, do wykonania backupu można wykorzystać oprogramowanie Veeam Backup Free Edition. Jest to darmowa wersja narzędzia Veeam Backup & Replication, które wchodzi w skład naszego najbardziej wszechstronnego produktu – pakietu Veeam Availability Suite. Choć Veeam Backup Free posiada pewne ograniczenia, można go z powodzeniem wykorzystać do wykonania kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V. Na poniższym obrazku widać standardowy proces tworzenia kopii zapasowej typu VeeamZIP (pełen backup wykonany na żądanie). Ten tryb dostępny jest zarówno w wersji Veeam Backup Free, jak i płatnych edycjach. Wystarczy wybrać funkcję wykonania kopii zapasowej do lokalnego folderu (w naszym przypadku E:\Temp).

Veeam Backup do chmury Azure

Proces jej wykonania odbywa się tak, jak za zwyczaj – w docelowym katalogu zostanie utworzony plik kopii zapasowej *.vbk z backupem maszyny wirtualnej w środku. Dane zawarte w tym pliku są automatycznie kompresowane i deduplikowane, co m.in. pozwala zaoszczędzić przestrzeń dyskową.

Veeam Backup do chmury Azure

2.    Wysłanie backupu do chmury Microsoft Azure
W celu wysłania backupu do chmury Microsoft Azure wykorzystamy nasze kolejne darmowe narzędzie – Veeam FastSCP dla Microsoft Azure. Ma ono jedno, podstawowe zadanie – umożliwić łatwe, niezawodne i szybkie kopiowanie dowolnych plików do maszyny wirtualnej, uruchomionej na platformie chmurowej Microsoft Azure (IaaS). Wybór takiej maszyny jest dość prosty – powinno być to Veeam Recovery Appliance, z którym będziemy pracować w kroku trzecim. Jej uruchomienie należy przeprowadzić za pośrednictwem funkcji Direct Restore to Microsoft Azure. Użytkownik powinien również zarezerwować dla tej maszyny odpowiednią ilość miejsca na platformie Azure, potrzebną do przechowywania plików z backupem, który będziemy wysyłać przy pomocy FastSCP.

Uruchamiamy zatem narzędzie Veeam FastSCP i podłączamy się do naszego wirtualnego appliance’u Azure. Konieczne jest umożliwienie naszej maszynie dostępu do/z Internetu, a także poprzez Remote Powershell. Dodajemy maszynę do konsoli Veeam FastSCP.

Veeam Backup do chmury Azure

W następnej kolejności wystarczy przesłać plik z backupem na dodany wcześniej serwer. Proces wgrywania może być przerwany w dowolnym momencie, ponieważ Veeam FastSCP umożliwia bezproblemowe wznowienie transferu w wypadku celowego lub niezamierzonego przestoju w transmisji danych.

Veeam Backup do chmury Azure

W naszym przypadku wysłanie pliku z kopią zapasową zajęło około dziewięć minut. Po odświeżeniu interfejsu Veeam FastSCP widzimy nasz plik z kopią zapasową na lokalnym dysku maszyny wirtualnej.

Veeam Backup do chmury Azure

W tej chwili mamy do dyspozycji plik z kopią zapasową maszyny wirtualnej z naszej infrastruktury. Możemy go przechowywać na platformie chmurowej Azure, a w przypadku awarii, np. utraty maszyny w naszym centrum danych, odzyskać go jako Azure VM.

3.    Odzyskiwanie maszyny wirtualnej
W celu odzyskania maszyny wirtualnej potrzebujemy skorzystać z funkcji Direct Restore to Microsoft Azure, którą wdrożyliśmy w drugim kroku. Jest ona dostępna za pośrednictwem bezpłatnego, wstępnie skonfigurowanego, wirtualnego appliance’u Azure. Z jego pomocą użytkownicy mogą przywracać lub przenosić do chmury maszyny wirtualne, serwery fizyczne i stacje końcowe oparte na Windows. Aby odzyskać naszą maszynę wystarczy teraz wybrać opcję „Restore to Azure”.

Veeam Backup do chmury Azure

W kolejnych krokach wybieramy rozmiar docelowej maszyny wirtualnej Azure, jej nazwę, ustawienia sieciowe itp. Po wyświetleniu ekranu z podsumowaniem wybranych ustawień rozpocznie się proces odzyskiwania maszyny z kopii zapasowej.

Veeam Backup do chmury Azure

Po odtworzeniu maszyna wirtualna, która pierwotnie była uruchomiona w naszym centrum danych, jest widoczna na portalu administracyjnym jako Azure VM i dostępna za jego pośrednictwem. Mamy do niej również dostęp zdalny, który w naszym przypadku uzyskaliśmy poprzez protokół SSH.

Veeam Backup do chmury Azure

Podsumowanie
Jak widać w trzech prostych krokach, przy pomocy darmowych narzędzi Veeam, możemy wykorzystać Microsoft Azure, jako proste, zapasowe centrum danych. Istotne jest to, że nie ma znaczenia na jakiej platformie wirtualizacyjnej uruchomione są maszyny wirtualne w naszym centrum danych. Nie musi być to platforma Hyper-V, ponieważ narzędzia Veeam dokonują inteligentnej konwersji do odpowiedniego formatu AzureVM, zarówno z platformy vSphere, Hyper-V, jak i maszyn fizycznych. Długofalowa strategia ochrony danych i gwarantowania ich stałej dostępności wymaga bardziej zaawansowanych narzędzi (jak np. Veeam Availability Suite v9), jednak zaprezentowane rozwiązanie można z powodzeniem wykorzystać doraźnie na wypadek sytuacji kryzysowej.

Autorzy:
Tomasz Krajewski – Szef zespołu inżynierów Veeam Software na Europę Wschodnią
Mariusz Rybusiński – Inżynier systemowy Veeam Software w Polsce i krajach bałtyckich

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ