Nowe wersje VMware vSphere, vSAN i vRealize

0

VMware zaprezentował nowe wydania VMware vSphere, VMware vSAN (wcześniej znanego jako VMware Virtual SAN), VMware vRealize Log Insight oraz VMware vRealize Operations.

Nowe wersje składają się na architekturę VMware Cross-Cloud Architecture, która umożliwia uruchamianie, zarządzanie i zabezpieczanie we wspólnym środowisku operacyjnym aplikacji działających na różnych platformach chmurowych i urządzeniach. Cross-Cloud Architecture oferuje spójne modele wdrożeniowe i polityki bezpieczeństwa oraz zapewnia wgląd we wszystkie aplikacje oraz możliwość zarządzania nimi. Nie ma przy tym znaczenia, czy aplikacje są uruchamiane lokalnie, czy zdalnie, jaka chmura jest wykorzystywana, a także jakiej użyto platformy sprzętowej i wirtualizacyjnej. Dostępna poprzez platformy VMware Cloud Foundation i VMware vRealize Suite oraz zestaw usług Cross-Cloud Services, architektura Cross-Cloud firmy VMware współpracuje z wiodącymi prywatnymi i hybrydowymi rozwiązaniami chmurowymi, dając klientom swobodę wyboru i możliwość łączenia wielu środowisk.

Najnowsze wydania obejmują:

  • VMware vSphere 6.5 – nowe funkcjonalności i wiele udoskonaleń. Upraszczona obsługa, wbudowane kompleksowe zabezpieczenia oraz uniwersalna platforma aplikacyjna dla wszystkich rodzajów aplikacji, w tym kontenerowych. Nowe funkcjonalności w rozwiązaniu VMware vCenter Server Appliance, nowe interfejsy REST API, oprogramowanie VMware vSphere Client oparte na HTML5 oraz szyfrowanie maszyn wirtualnych. Kolejna nowa funkcjonalność vSphere 6.5 – VMware vSphere Integrated Containers – ukaże się również w IV kwartale 2016 r. VMware vSphere 6.5 będzie dostępna w wydaniu vSphere z Operations Management 6.5. Nowe oprogramowanie stanie się też częścią platformy VMware Cloud Foundation, przyczyniając się do jej rozwoju.
  • VMware vSAN 6.5 – jeszcze większe oszczędności w perspektywie całkowitego kosztu  posiadania (TCO). Jest to możliwe dzięki dodanej obsłudze kontenerów i fizycznych obciążeń, obsłudze iSCSI, wyeliminowaniu sprzętowych kosztów sieciowych w dwuwęzłowych konfiguracjach Remote Office/Branch Office (ROBO) oraz udostępnieniu obsługi sprzętu typu all-flash w wydaniu vSAN Standard Edition. Poprzez nowy program certyfikacyjny VMware Ready for vSAN klienci mają pewność, że zewnętrzne usługi i urządzenia są w pełni kompatybilne z vSAN. Dodatkowo dostępne jest rozwiązanie vSphere Virtual Volumes 2.0, oferujące większe możliwości współpracy obszarach takich jak natywna obsługa replikacji macierzy czy wsparcie kluczowych aplikacji biznesowych, w tym Oracle Database z klastrowaniem Real Application Clusters.
  • VMware vRealize – nowe możliwości zarządzania kontenerami i wsparcie dla platformy Microsoft Azure, jako dedykowanego punktu końcowego. Do nowego narzędzia VMware vRealize Log Insight 4.0 dodano zarządzanie alertami i wyposażono je w udoskonalony interfejs użytkownika. Również vRealize Operations 6.4 oferuje obecnie udoskonalone zarządzanie alertami oraz grupowanie metryk, nowe, dostosowywane konsole oraz predykcyjne DRS, zwiększające wydajność obsługi obciążeń. W IV kwartale 2016 r. dostępne będzie oprogramowanie VMware vRealize Automation 7.2, które uprości wdrażanie chmury hybrydowej, dzięki wbudowanemu wsparciu platformy Microsoft Azure. Dodatkowo narzędzie to zapewni administratorom wyszukiwanie, wdrażanie i zarządzanie kontenerami w ich środowiskach IT. vRealize Automation 7.2 będzie także oferować wsparcie platformy ServiceNow, dając bezpośredni dostęp do pozycji z katalogu usług vRealize Automation w ServiceNow.
  • VMware Cloud Services – nowe rozwiązania Hybrid Cloud dla przedsiębiorstw. Firma VMware zaprezentowała wersję beta nowych narzędzi vCloud Air disaster recovery oraz VMware Cloud Foundation na platformie vCloud Air. Nowe wydania dadzą klientom możliwość korzystania ze zunifikowanego środowiska chmury hybrydowej, oferując lepszą skalowalność i elastyczność.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ