Novell wprowadza inteligentne zarządzanie obciążeniami

0

Novell przedstawił strategię i plany rozwoju produktów przeznaczonych na rynek rozwiązań do inteligentnego zarządzania obciążeniami (Intelligent Workload Management).

Nowe technologie, takie jak wirtualizacja czy cloud computing, zmieniły centra danych, uniezależniając aplikacje od sprzętu. Wdrażając te rozwiązania na skalę przedsiębiorstwa nie wolno zapominać o nowych problemach związanych z bezpieczeństwem i koniecznością zapewnienia zgodności z wymogami przepisów. Ze względu na ściślejszy nadzór regulatorów nad działaniem przedsiębiorstw i większe terytorialne rozproszenie danych wzrosły również wymagania związane z bezpieczeństwem i zapewnianiem zgodności z wymogami przepisów.

Inteligentne zarządzanie obciążeniami (IWM) to nowy model informatyki, umożliwiający oparte na politykach, bezpieczne, zgodne z wymogami przepisów zarządzanie i optymalizację wykorzystania zasobów informatycznych w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud. Obciążenie to przenośna, niezależna jednostka powstała przez integrację systemu operacyjnego, oprogramowania warstwy pośredniej i aplikacji.

Inteligentne zarządzanie obciążeniami można stosować do wszelkich obciążeń, jednak największą efektywność uzyskuje się w przypadku inteligentnych obciążeń. Inteligentne obciążenia mają wbudowane mechanizmy monitorowania i raportowania – działające w czasie rzeczywistym. Mogą one same określać czas i miejsce uruchomienia i mogą być zarządzane za pomocą dotychczasowych i nowych systemów zarządzania.

Na przykład, obciążenie przetwarzające w amerykańskiej firmie wnioski o wypłatę świadczeń z ubezpieczeń zdrowotnych będzie miało mechanizm informujący, że korzysta ono z danych, których poufność regulują przepisy HIPAA. W związku z tym polityka bezpieczeństwa informatycznego może wymuszać uruchamianie go w prywatnej przestrzeni typu cloud znajdującej się za zaporą sieciową, a nie w przestrzeni publicznej.

Dotychczasowe narzędzia do zarządzania obciążeniami umożliwiają dowolne przypisywanie obciążeń do maszyn, ponieważ obciążenia nie zawierają informacji o konieczności stosowania określonych polityk czy wymogów określonych przepisami, są też trudne do zarządzania i zabezpieczania. Inteligentne zarządzanie obciążeniami pozwala uruchamiać obciążenia z uwzględnieniem polityk, zarządzać nimi za pomocą konsoli i otrzymywać raporty o spełnianiu wymogów prawnych.

Novell uzyskał dla swego podejścia do inteligentnego zarządzania obciążeniami poparcie wielu partnerów, jak Affiliated Computer Services (ACS), Atos Origin, ECS Technology, Infosys, Tech Data, Tencent i VMware. Według przedstawicieli VMware, w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują możliwość przenoszenia aplikacji między prywatnymi i publicznymi środowiskami typu cloud, kwestie kontroli tożsamości i bezpieczeństwa stają się fundamentalne.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Novell wprowadzi na rynek osiem nowych produktów, które dodatkowo rozszerzą ofertę firmy w dziedzinie inteligentnego zarządzania obciążeniami. Osią podejścia Novella do inteligentnego zarządzania obciążeniami będzie integracja technologii do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem w produktach rozwiązujących problemy klientów na przestrzeni całego cyklu IWM: tworzenia, zabezpieczania, zarządzania i pomiarów.

Oprócz oferowanych obecnie produktów, mających zastosowanie do inteligentnego zarządzania obciążeniami, Novell planuje wprowadzić nowe produkty w każdej w czterech wymienionych etapach cyklu IWM.

Tworzenie

W roku 2010 Novell planuje wprowadzenie następujących produktów wspomagających tworzenie inteligentnych
obciążeń:

– SUSE Appliance Toolkit – pakiet narzędzi zwiększających efektywność wdrażania i utrzymania linuksowych urządzeń w środowiskach fizycznych i wirtualnych, udostępniający funkcje ułatwiające zarządzanie aktualizacjami, dostępem i konfiguracją.

– Novell „Workshop” – przeznaczone dla aplikacji działających w systemach Linux i Windows narzędzie do tworzenia i modyfikowania inteligentnych obciążeń z wbudowanymi mechanizmami wspomagającymi zarządzanie, bezpieczeństwo i zapewnianie zgodności z wymogami przepisów, umożliwiające m. in. konfigurowanie i modyfikowanie obrazów maszyn wirtualnych.

Zabezpieczanie
Novell planuje wprowadzić następujące produkty wspomagające zabezpieczanie inteligentnych obciążeń:

– Novell Identity Manager 4 –aktualizacja flagowego produktu Novella do zarządzania tożsamością, umożliwiającego zarządzanie tożsamością wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa z działającymi w czasie rzeczywistym funkcjami udostępniania, raportowania i zarządzania rolami.

– Novell Cloud Security Service (produkt zapowiedziany w bieżącym roku – wprowadzenie na rynek planowane na rok 2010) – nowe narzędzie umożliwiające przedsiębiorstwom wprowadzenie własnych protokołów tożsamości i bezpieczeństwa przy współpracy z dostawcami usług SaaS (software as a service), PaaS (platform as a service) i IaaS (infrastructure as a service).

Zarządzanie
W roku 2010 Novell planuje wprowadzenie nowych produktów integrujących i rozszerzających możliwości obecnie oferowanych narzędzi na środowiska typu cloud w celu zapewnienia optymalnej pracy obciążeń lokalnych i zdalnych. Usprawnienia produktów obejmują:

– PlateSpin „Atlantic” – samoobsługowy portal umożliwiający menedżerom udostępnianie aplikacji w zależności od potrzeb biznesowych, a informatykom automatyczną optymalizację ich pracy z wykorzystaniem połączonych zasobów fizycznych i wirtualnych oraz środowisk typu cloud.

– PlateSpin „Bluestar” – nowy system zarządzania zmianami i konfiguracją oraz monitorowania serwerów fizycznych.

– ZENworks „Workbench” – główne repozytorium i system sterowania, umożliwiający uruchamianie aplikacji zgodnie z potrzebami w dowolnym środowisku.

Pomiary
W roku 2010 Novell planuje udostępnić nowe rozwiązania, umożliwiające klientom pomiary bezpieczeństwa i wydajności systemów w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz środowiskach typu cloud:

– Novell Compliance Automation – nowy produkt integrujący rozwiązania Novell Compliance Management Platform i Novell Sentinel oraz Novell Business Service Manager w celu zapewnienia bieżącego monitorowania zdarzeń w infrastrukturze informatycznej z uwzględnieniem tożsamości.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ