Najbliższe 10 lat IT według VMware

0

VMware przedstawia na konferencji VMworld nową strategię i produkty pozwalające odejść od koncepcji „informatyki jako centrum kosztów” na rzecz modelu „informatyki jako usługi”.

Informatyka jako usługa oznacza optymalizację świadczenia usług informatycznych i tworzenie modeli ich zastosowania zwiększających sprawność funkcjonowania środowiska. Pozwala to zmienić tradycyjną koncepcję informatyki jako centrum kosztów na rzecz modelu ukierunkowanego na tworzenie wartości.

Centralnym elementem strategii „informatyki jako usługi” firmy VMware jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej działom informatyki zmienienie zasad współpracy w ramach przedsiębiorstwa. Nowy model infrastruktury pozwala oferować usługi w modelu samoobsługowym, z zastosowaniem kontraktów biznesowych, wiążących zasoby z potrzebami biznesowymi.

W modelu tym znikają granice fizyczne istniejące dotychczas w korporacyjnych środowiskach informatycznych. Pojawiają się za to logiczne pule zasobów, łączące elementy korporacyjnego centrum przetwarzania danych z zasobami zewnętrznymi oraz zasobami oferowanymi przez publicznych dostawców cloud computing. Jednocześnie, zachowane zostają jednolite mechanizmy bezpieczeństwa, zgodności, zarządzania i zapewnienia jakości świadczonych usług.

W odróżnieniu od poprzednich zmian infrastruktury informatycznej, zwykle związanych z koniecznością całkowitej wymiany sprzętu i oprogramowania, wizja firmy VMware opiera się na rozszerzeniu zakresu istniejących inwestycji infrastrukturalnych.

Nowa platforma aplikacji rozproszonych jest niezbędna, by kolejna generacja aplikacji mogła w pełni korzystać ze zwirtualizowanej infrastruktury przetwarzania w chmurze. Infrastruktura ta łączy w sobie środowisko tworzenia aplikacji — zwiększające produktywność programistów i zapewniające przenośność aplikacji — z rozbudowanymi, zintegrowanymi usługami dotyczącymi aplikacji. Efektem zastosowania takiego podejścia jest skrócenie i optymalizacja procesu wdrożenia. Powstaje w ten sposób platforma aplikacji działających poza siecią lokalną, odpowiadająca potrzebom przetwarzania w chmurze. Jeśli aplikacje takie są uruchamiane w środowiskach VMware Cloud, to mogą w inteligentny sposób wymieniać informacje z elementami podstawowej infrastruktury, co pozwala zwiększyć wydajność aplikacji, jakość usług i stopień wykorzystania infrastruktury.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ