Migracja do VMware vSphere 4.0 (ESX 4.0 i vCenter Server 4.0)

0

Wdrożenie najnowszej wersji oprogramowania VMware w środowisku produkcyjnym to poważne, czasochłonne zadanie dla działu IT. Wprawdzie producent przygotował obszerną dokumentację, ale chcemy zwrócić uwagę na źródła potencjalnych problemów, omówić dokładniej niektóre kwestie, zdawkowo opisane przez VMware oraz zwrócić uwagę na koszty związane z tą operacją.

Migracja z VMware Infrastructure 3 do VMware vSphere 4 składa się z trzech głównych etapów, które najlepiej realizować w następującej kolejności: instalacja nowej wersji vCenter Servera, instalacja nowej wersji ESX’a, aktualizacja wirtualnych maszyn do nowego formatu. VMware vSphere wprowadza też nową wersję klienta (vSphere Client 4.0), ale instalacja tego oprogramowania jest trywialnie prosta i nie wymaga dodatkowego komentarza.

VMware udostępnił dokumentację w plikach PDF, w których omawia szczegółowo proces migracji. Instrukcje krok po kroku, jak zainstalować nowe oprogramowane, znajdziesz w dokumencie vSphere Upgrade Guide.

Jednak przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań warto zapoznać się z dokumentem Upgrade Prerequisites Checklist, który ułatwi przygotowanie do procesu migracji i sprawdzenie, czy spełnione są wszystkie wymagania. Przykładowo, vSphere działa tylko na 64-bitowych platformach sprzętowych, podczas gdy VMware Infrastructure można instalować na maszynach 32- i 64-bitowych. Warto przejrzeć listę obsługiwanego sprzętu VMware’s Hardware Compatibility Guide. Brak serwera czy innego elementu infrastruktury sprzętowej na tej liście oznacza, że VMware może odmówić wsparcia technicznego, choć samo oprogramowanie vSphere może działać bezproblemowo.

Kompatybilność z vSphere 4.0
Dość zaskakujący jest fakt, że nie wszystkie produkty VMware są kompatybilne z vSphere 4.0. Są to:

 • vCenter Stage Manager,
 • vCenter Lab Manager,
 • vCenter Lifecycle Manager,
 • vCenter Site Recovery Manager,
 • VMware View Manager,
 • VMware View Composer.

Użytkownicy zainteresowani tymi produktami muszą poczekać do drugiej połowy 2009 roku, kiedy to producent zapowiada udostępnienie wersji kompatybilnych z VMware vSphere 4.0.

Licencjonowanie
O kwestiach związanych z licencjonowaniem pisaliśmy już w wywiadzie Co w vSphere 4.0 piszczy? Warto jednak dodać jeszcze kilka informacji. Do bezpłatnej aktualizacji prawo mają jedynie firmy posiadające aktywną umowę Support and Subscription (SnS). W przeciwnym razie należy kupić nowe licencje. Poza tym posiadacze licencji Enterprise, chcący dokonać aktualizacji, powinni wykupić nowy rodzaj licencji – vSphere Enterprise Plus. Nie jest to obowiązkowe, ale producent zaleca takie rozwiązanie klientom, ponieważ licencje Enterprise będą sprzedawane tylko do końca 2009 r.

Szkolenia
Istotną kwestią są też kwalifikacje personelu. VMware vSphere 4.0 wprowadza wiele zmian, więc przed wdrożeniem tego rozwiązania w środowisku produkcyjnym warto opanować obsługę tego oprogramowania. Producent oferuje dwa nowe szkolenia z zakresu obsługi vSphere 4.0: VMware vSphere: What’s New oraz VMware vSphere: Install, Configure, Manage.

Nowa wersja wirtualnych maszyn

W VMware vSphere została wprowadzona nowa wersja sprzętu dostępnego w wirtualnej maszynie (jest to już wersja 7) oraz nowe sterowniki: parawirtualizowany sterownik karty sieciowej (VMXNET3) oraz parawirtualizowany sterownik SCSI (PVSCSI). Nowe sterowniki można wykorzystać tylko, jeśli wirtualna maszyna jest w najnowszym formacie. W przypadku istniejących wirtualnych maszyn wiąże się to z czasochłonnym procesem konwersji i czasowym wyłączenie konwertowanej maszyny wirtualnej.

Na swoim blogu Scott Lowe opisał krok po kroku, jak przebiega proces konwersji w przypadku systemów Windows. Poniżej zamieszczamy tę instrukcję w języku polskim:

 1. Zanotuj konfigurację IP systemu operacyjnego zainstalowanego w wirtualnej maszynie. Będzie potrzebna pod koniec procesu konwersji.
 2. Zainstaluj najnowszą wersję VMware Tools w wirtualnej maszynie. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy wybraną wirtualną maszynę i przejdź do Guest/Install/Upgrade VMware Tools. Następnie wybierz opcję automatycznej aktualizacji. Po zainstalowaniu nowej wersji VMware Tools maszyna wirtualna zostanie zrestartowana.
 3. Następnie zamknij system operacyjny w wirtualnej maszynie – kliknij ją prawym klawiszem myszy i przejdź do Power/Shutdown Guest.
 4. Zaktualizuj wirtualny dysk twardy, klikając maszynę wirtualną prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Upgrade Virtual Hardware.
 5. W ustawieniach wirtualnej maszyny dodaj nowy adapter sieciowy VMXNET3 do tej samej grupy portów lub grupy dvPort, co dotychczasowy adapter sieciowy.
 6. Usuń dotychczasowy adapter sieciowy.
 7. Dodaj nowy wirtualny dysk do maszyny wirtualnej. Upewnij się, że jest podłączony do węzła SCSI 1:x. To spowoduje dodanie do maszyny wirtualnej drugiego kontrolera SCSI. Wielkość nowego wirtualnego dysku nie ma znaczenia.
 8. Zmień typ właśnie dodanego wirtualnego dysku na VMware Paravirtual.
 9. Kliknij OK, żeby zatwierdzić zmiany wprowadzone w wirtualnej maszynie.
 10. Uruchom wirtualną maszynę. Gdy system operacyjny gość zakończy proces uruchamiania, zaloguj się i przywróć dotychczasową konfigurację sieci. System Windows może zgłosić komunikat, że taka konfiguracja sieci jest już używana przez inny adapter, ale zignoruj go. Po skonfigurowaniu sieci zamknij system operacyjny.
 11. Przejdź do ustawień maszyny wirtualnej, żeby usunąć dodany wcześniej dysk wirtualny.
 12. Zmień typ pierwszego kontrolera SCSI na VMware Paravirtual. Ten krok jest opcjonalny i nie zalecany, ponieważ VMware nie zapewnia wsparcia technicznego w przypadku uruchamiania systemu operacyjnego z dysku nadzorowanego przez kontroler PVSCSI. System operacyjny musi być zainstalowany na dysku podłączonym do adaptera, który obsługuje dyski startowe.
 13. Uruchom wirtualną maszynę i zaloguj się do systemu operacyjnego.
 14. Utwórz nową zmienną systemową o nazwie DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES i nadaj jej wartość 1.
 15. Uruchom Menedżer urządzeń w wirtualnej maszynie i kliknij w nim Widok/Pokaż ukryte urządzenia.
 16. Usuń sterowniki starej karty sieciowej oraz starego kontrolera SCSI. Zamknij Menedżer urządzeń.

Jeśli te operacje wykonasz na szablonie, wszystkie sklonowane z tego szablonu wirtualne maszyny będą wyposażone w najnowsze, parawirtualizowane sterowniki, zapewniające najlepszą wydajność.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ