Licencjonowanie rozwiązań do wirtualizacji aplikacji i stacji roboczych. Co warto wiedzieć?

0

Wdrożenie wirtualizacji desktopów lub aplikacji wiąże się z zakupem odpowiednich licencji. W przypadku rozwiązań Citrix należy odpowiednio zakupić licencje XenDesktop lub XenApp oraz licencje Microsoftu. Optymalny dobór jest dość istotny, dlatego przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu. W tym wpisie przedstawiamy różne typu licencji, w ramach których oferowane jest oprogramowanie Citrix.

Licencje Citrix występują w dwóch wariantach: User/Device (na użytkownika lub na urządzenie) lub jako licencja concurrent. Licencja per użytkownik daje pojedynczemu użytkownikowi dostęp z nieograniczonej liczby urządzeń. Licencja per urządzenie daje dostęp nielimitowanej liczbie użytkowników z jednego urządzenia. Z kolei licencja concurrent nie jest powiązana z określonym użytkownikiem czy urządzeniem, lecz przydzielana dla aktywnych sesji z aplikacjami.

Co istotne, przy zakupie licencji User/Device nie wybiera się między licencją na użytkownika lub urządzenie. Plik licencyjny obejmuje te dwa tryby, a decyzję, który typ wybrać, podejmuje serwer licencji. Serwer licencji to system, który przechowuje informacje na temat dostępnych licencji w formie plików i umożliwia korzystanie ze środowiska Citrix jednocześnie odpowiednio przypisując licencje w trakcie ich wykorzystania. Jeden taki serwer jest niezbędny, żeby wdrożyć rozwiązania Citriksa.

W przypadku licencji concurrent w momencie zalogowania się użytkownika zostaje mu przydzielona licencja na czas trwania jego sesji. Po jej zakończeniu (wylogowaniu użytkownika) ta licencja wraca do puli wolnych licencji dostępnych dla innych użytkowników.

W ramach jednej instalacji XenDesktop Site można korzystać z jednego typu licencji, więc w momencie zakupu licencji należy wybrać jeden z opisanych trybów. Nie można ich mieszać, jeśli więc potrzebne są oba, niezbędne będzie zbudowanie oddzielnych środowisk.

Jak wcześniej opisywaliśmy w przypadku licencji User/Device to serwer licencji dokonuje wyboru licencji w konkretnej sytuacji. Na hipotetycznym przykładzie przyjrzyjmy się, jak przebiega ten proces. Użytkownik A loguje się po raz pierwszy, korzystając z komputera 1. Serwer licencji przydziela mu licencję typu User. Następnie użytkownik A kończy swoją sesję, po czym użytkownik B loguje się, również korzystając z komputera 1. Serwer licencji odnotuje fakt, że wielu użytkowników korzysta z jednego urządzenia, co spowoduje przydzielenie tym razem licencji typu Device. Jednocześnie licencja User, która wcześniej została przypisana do użytkownika A i komputera 1 zostanie zamieniona na licencję Device. Jeśli teraz użytkownik A zaloguje się do komputera 2, serwer licencji rozpozna, że ta osoba korzysta z wielu urządzeń i przydzieli jej licencję User (serwer licencji rozpoznaje komputery na podstawie adresów MAC).

Co istotne, po przydzieleniu licencji User/Device licencja będzie w tym stanie przez 90 dni, po upływie których nastąpi sprawdzenie, czy nadal jest wykorzystywana – jeśli nie, zostanie zwrócona do puli. Inaczej jest w przypadku licencji concurrent – tutaj licencja jest przydzielona w momencie zainicjowania sesji i zwalniana ponownie po jej zakończeniu. Przydzielone licencje (np. w trybie User/Device) mogą być zwrócone do puli ręcznie, np. jeśli pracownik odejdzie z firmy, a nie upłynął jeszcze okres 90 dni.

Licencja User/Device kosztuje mniej więcej połowę tego co licencja concurrent. Często jest atrakcyjnym wyborem dla firm, które pracują w trybie zmianowym np. w takich branżach, jak służba zdrowia czy przemysł, gdzie ogólna liczba użytkowników może być dużo większa niż średnia liczba pracowników jednocześnie podłączonych do środowiska XenApp czy XenDesktop. Warunkiem oczywiście jest to, aby wszystkie zmiany korzystały z tych samych urządzeń. Z kolei w przypadku środowisk akademickich, gdzie występuje duże zróżnicowanie użytkowników i urządzeń (np. każdy ze studentów przychodzi na zajęcia z własnym laptopem czy tabletem i korzysta ze środowiska XenApp/XenDesktop wybór licencji concurrent wydaje się być lepszym rozwiązaniem.

Typy licencji XenApp oraz XenDesktop
W przypadku XenDesktop można korzystać z obu opisanych typów licencji. Są one oferowane dożywotnio lub na okres jednego roku. Wersje XenDesktop Enterprise oraz Platinum obejmują oprogramowanie XenApp, więc w tym przypadku jest ono objęte tymi samymi typami licencji (Concurrent lub User/Device). Jeśli natomiast XenApp nie jest kupowany w pakiecie z XenDesktop, wtedy oferowany jest wyłączenie na licencji concurrent. W przypadku licencji dożywotnich prawo do korzystania z aktualnej w momencie zakupu wersji produktu zyskuje się na zawsze, jednak aby móc korzystać z nowszych wersji rozwiązania, które będą udostępnione z czasem należy wykupić roczny abonament za każdą licencję: Subscription Advantage (SA) lub Software Maintenance (SM). Licencje roczne zawierają już w sobie SM. Co istotne, dożywotnie licencje na XenDesktop oraz XenApp trzeba kupić z Subscription Advantage lub Software Maintenance na okres minimum jednego roku od momentu dostawy.

Ile licencji potrzebujesz?
Liczbę potrzebnych licencji można z przybliżeniem oszacować, korzystając z prostego wzoru: A-C+B=liczba licencji User/Device. A oznacza łączną liczbę użytkowników. B to łączna liczba współdzielonych urządzeń. C oznacza liczbę użytkowników, którzy będą korzystać wyłącznie ze współdzielonych urządzeń. Korzystając z tego wzoru można również wyznaczyć punkt, w którym bardziej opłacalny będzie zakup licencji concurrent.

Za każdym razem, kiedy oprogramowanie Citrix (np. serwer XenApp) jest uruchamiane, otwiera połączenie z serwerem licencji poprzez sprawdzenie, tzw. licencji startup. Umożliwia ono utrzymywanie stałego połączenia z serwerem licencji. Kiedy następnie użytkownik nawiązuje połączenie z którymś z produktów Citrix, ten produkt pobiera dla użytkownika licencję z serwera licencji. Dopiero po poprawnym przyznaniu licencji użytkownik może zacząć korzystać z danego produktu.

Programy licencyjne
Citrix oferuje różne programy licencyjne dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych oraz administracji publicznej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u przedstawicieli handlowych producenta. Co ważne, klient może aktywnie korzystać tylko z jednego programu licencyjnego dla przedsiębiorstw i jednego dla sektora publicznego.

Okres karencji
Jeśli z jakiegoś powodu serwer licencji jest niedostępny, uaktywniony zostaje okres karencji, dzięki któremu użytkownicy nadal mogą korzystać ze swojego środowiska pracy. Jest to możliwe, ponieważ XenDesktop przechowuje kopie informacji licencyjnych pobranych z serwera licencji, m.in. liczbę licencji i ich typ. Maksymalnie okres karencji może trwać 30 dni, ale ta wartość nieco się różni w zależności od produktu.

Infrastrukturalne komponenty rozwiązań Citrix oraz serwer licencji przesyłają między sobą określone wiadomości. Jest to specjalny komunikat sieciowy nadawany co 5 minut, za pomocą którego poszczególne komponenty informują o swojej dostępności. Jeśli taki komunikat  przestaje docierać, uaktywniany jest okres karencji i wykorzystywane są lokalne informacje o licencjach.

Od wersji XenDesktop 7.6  Citrix wprowadził uzupełniający okres karencji. Umożliwia on użytkownikom dostęp do XenDesktop lub XenApp (a także innych produktów) w momencie, kiedy wykorzystane są już wszystkie licencje. Standardowo uzupełniający okres karencji wynosi 15 dni, podczas których nie ma limitu sesji. Po jego upływie zostaje on uregulowany i jest zgodny z wykupionymi licencjami, co oznacza, że nadliczbowe sesje nie są dłużej akceptowane. Wspomniany okres uzupełniający zastąpił stary model (overdraft), w którym klienci mogli przez nielimitowany okres korzystać z określonego odsetkowo sesji (ok. 10%) ponad liczbę wynikającą z zakupionych licencji.

Dostępne wersje
XenDesktop i XenApp można kupić w kilku wersjach, które różnią się dostępnymi funkcjami. XenDesktop jest oferowany w wersjach VDI, Enterprise oraz Platinum, z kolei XenApp w wersjach Advanced, Enterprise i Platinum.

Subscription Advantage, Software Maintenance
Każda wersja XenDesktop i XenApp musi być kupiona z przynajmniej roczną subskrypcją Subscription Advantage lub Software Maintenance. SA uprawnia, m.in. do wszystkich aktualizacji produktu wprowadzonych w danym okresie. Po upływie pierwszych 12 miesięcy można zdecydować się na odnowienie subskrypcji SA. Jeśli nie dokona się przedłużenia subskrypcji SA, nie przerwie to działania oprogramowania. W tym przypadku traci się jednak prawo do aktualizacji.

Z kolei Software Maintenance to połączenie nieograniczonego, całodobowego wsparcia technicznego z prawem do instalowania aktualizacji (czyli tym co zapewnia SA). W tym wypadku klient otrzymuje możliwość rejestrowania nieograniczonej liczby zdarzeń, ma dostęp do różnych narzędzi oraz bazy wiedzy. Citrix utrzymuje sześć centrów wsparcia technicznego na całym świecie i świadczy pomoc w ośmiu językach.

W tym wpisie przedstawiamy licencjonowanie XenDesktop oraz XenApp, ale trzeba mieć świadomość, że Citrix ma też inne produkty i ich licencjonowanie różni się. Przykładowo, XenServer jest oferowany na licencji zależnej od wykorzystania, a dla NetScaler pliki licencji muszą być przechowywane na tym samym urządzeniu co oprogramowanie.

box_700x100px-itfocus_citrix_dol-artykulu_700x100_a

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ