Instalacja VMware ESX 4.0 (vSphere) w VMware Workstation

0

Uruchomienia VMware ESX 4.0 w wirtualnej maszynie utworzonej w VMware Workstation 6.5 daje możliwość wygodnego poznania najnowszej platformy wirtualizacji VMware na sprzęcie dostępnym dla przeciętnego użytkownika, np. notebooku czy komputerze PC.

Proces instalacji przebiega bardzo podobnie, jak w przypadku poprzedniej wersji ESX 3.5, jedyną istotną różnicą są wymagania sprzętowe.

Wymagania sprzętowe
Komputera, na którym ma działać VMware Workstation, musi być wyposażony w 2 GB RAM, 64-bitowy procesor ze sprzętowym wsparciem wirtualizacji (AMD-V lub Intel VT), kartę sieciową oraz dysponować 16 GB wolnej przestrzeni dyskowej. W BIOS’ie należy sprawdzić, czy sprzętowe wsparcie wirtualizacji jest włączone. Poza tym potrzebne będzie następujące oprogramowanie: VMware Workstation 6.5.2 lub nowsza wersja oraz VMware ESX Server 4.0 (plik ISO).

Zwróć uwagę, że instalator VMware ESX 4.0 przerwie instalację, jeśli wykryje w maszynie wirtualnej mniej niż 2 GB RAM. Jeśli używasz komputera, który ma 2 GB pamięci RAM, należy tak skonfigurować VMware Workstation, żeby część pamięci maszyny wirtualnej została przeniesiona do pliku wymiany. W tym celu przejdź do Edit/Preferences, otwórz kartę Memory i zaznacz opcję Allow most virtual machine memory to be swapped.

Konfiguracja wirtualnej maszyny
Po tych przygotowaniach można przejść do konfiguracji wirtualnej maszyny, w której będzie działać VMware ESX Server 4.0:

 1. W VMware Workstation przejdź do File/New/Virtual Machine. Zaznacz opcję Custom i kliknij Next.
 2. Zaznacz Virtual Machine Hardware Compatibility. Upewnij się, że w polu Hardware Compatibility jest wybrana opcja VMware Workstation 6.5.
 3. W oknie Guest Operating System Installation wybierz opcję I will install the operating system later.
 4. W kolejnym oknie najpierw zaznacz opcję Linux, a następnie wybierz z listy Red Hat Enterprise Linux 5 64-bit.
 5. Nadaj nazwę wirtualnej maszynie i wybierz katalog, w którym będą przechowywane jej pliki konfiguracyjne.
 6. W oknie wyboru liczby procesorów zaznacz One.
 7. Konfigurując ilość pamięci wirtualnej, wpisz 2048 MB.
 8. W oknie konfiguracji sieci na potrzeby tego przykładu wybieramy opcję Use bridged networking.
 9. W kolejnym oknie wybierz adapter LSI Logic.
 10. W oknie konfiguracji wirtualnego dysku należy wybrać opcję Create a new virtual disk.
 11. Jako typ dysku wybierz SCSI.
 12. Teraz musisz podać pojemność wirtualnego dysku. Wybierz co najmniej 16 GB. Następnie zaznacz dwie opcje: Allocate all disk space now oraz Store virtual disk as a single file.
 13. Wpisz nazwę wirtualnego dysku i wskaż miejsce jego przechowywania.
 14. W kolejnym oknie odznacz opcję Power on this virtual machine after creation. Kliknij Customize Hardware.
 15. Z listy sprzętu usuń następujące urządzenia: Floppy, USB Controller oraz Sound Card.
 16. W tym samym oknie trzeba jeszcze skonfigurować napęd CD/DVD. Zaznacz na liście CD/DVD (IDE), a następnie wybierz dwie opcje: Connect at power on oraz Use ISO image file field. Wyszukaj na dysku plik ISO z instalatorem VMware ESX 4.0. Kliknij OK.
 17. Teraz na liście sprzętu zaznacz Network Adapter i wybierz opcję Replicate physical network connection state.
 18. Zaznacz kolejne urządzenie: Display i odznacz opcję Accelerate 3D graphics.
 19. Ostatnim urządzeniem do skonfigurowania jest procesor. Zaznacz na liście Processors i z rozwijanej listy wybierz opcję Intel-VTx or AMD-V. Kliknij OK.
 20. Kliknij Finish i poczekaj, aż VMware Workstation ukończy proces tworzenia nowej wirtualnej maszyny.
 21. Żeby dało się uruchomić wirtualną maszynę wewnątrz ESX Servera 4.0 (będą to tzw. nested VM), należy dodać jeden wiersz do pliku konfiguracyjnego VMX maszyny wirtualnej z ESX Serverem 4.0. Bez tego wiersza nie uda się uruchomić żadnej zagnieżdżonej wirtualnej maszyny – pojawi się jedynie komunikat, że nie można uruchomić maszyny wirtualnej w maszynie wirtualnej.
 22. Informacje o lokalizacji pliku VMX znajdziesz w oknie VMware Workstation. Otwórz ten plik, np. używając Notatnika, i dodaj następujący wiersz: monitor_ control.restrict_backdoor = “TRUE”. Zapisz plik.

Instalacja VMware ESX Server 4.0

 1. Uruchom wirtualną maszynę i na pierwszym ekranie instalatora ESX Servera 4.0 wybierz opcję Install ESX in graphical mode. Naciśnij [Enter].
 2. W kolejnym oknie zaakceptuj warunki licencji (EULA).
 3. Wybierz układ klawiatury.
 4. W oknie Custom Drivers wybierz opcję No.
 5. W oknie Load Drivers kliknij Yes. Zaczekaj na wczytanie sterowników.
 6. W oknie License należy wprowadzić numer seryjny lub zaznaczyć opcję Enter a serial number, jeśli nie ma się wykupionej licencji.
 7. W kolejnym oknie wybierz interfejs sieciowy, którego będzie używać ESX Server 4.0.
 8. Wprowadź konfigurację sieci.
 9. W oknie Setup Type wybierz opcję Standard.
 10. Następnie należy skonfigurować pamięć masową. Wybierz odpowiednik urządzenia pamięci masowej.
 11. W oknie Data Loss Warning kliknij OK.
 12. Teraz należy wybrać strefę czasową, a w następnym oknie skonfigurować datę i czas.
 13. Okno Set Administrator Password służy do konfiguracji hasła administratora.
 14. Następne okno zawiera podsumowanie. Kliknij Next, żeby rozpocząć instalację ESX Servera 4.0. Gdy dobiegnie końca, kliknij Finish.
 15. Nastąpi restart wirtualnej maszyny. Możesz teraz odłączyć plik ISO. Po pojawieniu się ekranu powitalnego może jeszcze minąć kilka minut, zanim ESX Server 4.0 się uruchomi.
 16. Uruchom przeglądarkę internetową i połącz się z konsolą ESX Servera 4.0, podając adres IP jego wirtualnej maszyny, np. https://192.168.20.71. Jeśli korzystasz z serwera DHCP, w konsoli maszyny wirtualnej wciśnij [Alt]+[F11], aby sprawdzić adres IP. Zignoruj ostrzeżenia o certyfikatach.
 17. Kliknij Download vSphere Client. Postępuj według instrukcji wyświetlanych przez kreator instalacji.
 18. Gdy instalacja dobiegnie końca, uruchom klienta vSphere Client, wpisz adres IP maszyny wirtualnej ESX Servera 4.0, nazwę konta administratora i hasło. Kliknij Login.
 19. Jeśli nie podałeś klucza seryjnego podczas instalacji ESX Servera 4.0, kliknij OK w oknie informującym o liczbie dni pozostałych do końca upływu okresu testowego.

Instalator ESX Servera 4.0 wymaga przydzielenia maszynie wirtualnej aż 2 GB RAM. Również po zakończeniu instalacji nie można zmniejszyć ilości przydzielonej jej pamięci, ponieważ spowoduje to wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Jest jednak sposób na rozwiązanie tego problemu. Trzeba jednak pamiętać, że opisane obejście problemu nie jest objęte wsparciem technicznym i należy je stosować tylko w przypadku instalacji ESX Server 4.0 w maszynie wirtualnej.

 1. Po zakończeniu instalacji vSphere 4.0 zaloguj się do konsoli Service Console i wpisz następującą komendę vi /etc/vmware/init/init.d/00.vmnix.
 2. W poniższej linii wpisz pożądaną ilość pamięci:
  RequiredMemory=2064384
 3. Zamknij maszynę wirtualną, z poziomu VMware Workstation zmień w jej konfiguracji ilość przydzielonej pamięci RAM i uruchom ją ponownie.

Konfiguracja zagnieżdżonej maszyny wirtualnej

 1. W kliencie vSphere Client przejdź do Home/Hosts and Clusters.
 2. Następnie kliknij File/Browse VA Marketplace i wybierz jedną z maszyn wirtualnych do pobrania. Postępuj według instrukcji wyświetlanych przez kreator pobierania.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ