HP ułatwi wejście w cloud computing

0

HP ułatwi wejście w cloud computing

Podczas tegorocznej konferencji HP Software Universe w Hamburgu producent zaprezentował trzy nowe rozwiązania, które ułatwią firmom i operatorom telekomunikacyjnym korzystanie z zalet usług przetwarzania danych w chmurach (cloud computing) oraz pozwolą na optymalizację kosztów i zmniejszenie ryzyka związanego z przejściem na tą nową technologię.

W październiku 2009 r. na zlecenie HP firma Coleman Parkes Research przeprowadziła badanie dotyczące rozwoju firm w obecnych warunkach rynkowych. Ankieta wykazała, że ponad 90% osób odpowiedzialnych za podejmowanie najważniejszych decyzji biznesowych uważa, że w najbliższych kilku latach cykle koniunkturalne nadal będą nieprzewidywalne. W konsekwencji 75% ankietowanych dyrektorów ds. informatycznych dostrzega potrzebę inwestowania w bardziej elastyczną technologię, którą będzie można szybko dostosowywać do aktualnych potrzeb i która umożliwi szybsze komunikowanie się z partnerami technologicznymi.

Odpowiedzią HP na to zapotrzebowanie ma być nowy zestaw rozwiązań, które umożliwią firmom i operatorom szybsze osiąganie korzyści z możliwości oferowanych przez cloud computing. Zapewniają one przede wszystkim:

  • elastyczność — szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe dzięki możliwości bezproblemowego, zautomatyzowanego świadczenia usług w środowisku fizycznym i poza siecią lokalną;
  • kontrolę kosztów — optymalizację i przewidywalność kosztów osiągniętą dzięki temu, że ilość zasobów wykorzystywanych w przetwarzaniu poza siecią lokalną jest odpowiednio dostosowana do spełniania zmieniających się wymagań biznesowych;
  • zminimalizowanie ryzyka — zmniejszenie liczby błędów wynikających z ręcznego wykonywania czynności, przypadków braku zgodności z przepisami oraz przestojów dzięki automatyzacji świadczenia usług.

W ramach nowej oferty HP rozbudował swoje rozwiązanie HP Operations Orchestration, które automatyzuje świadczenie usług w dotychczasowej infrastrukturze — fizycznej, wirtualnej lub pozwalającej na przetwarzanie poza siecią lokalną. Firmy mogą uzyskać dodatkowe możliwości poprzez integrację z technologiami wirtualizacji oferowanymi przez firmy Citrix, Microsoft i VMware oraz usługami Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), płatnymi tylko za faktyczne ich wykorzystanie (pay-as-you-go), co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki biznesowe: poprawę jakości, terminowości i przejrzystości kosztów automatyzacji procesów informatycznych.

Rozszerzone oprogramowanie HP Operations Orchestration umożliwia firmom:

  • poprawę jakości usług poprzez zminimalizowanie liczby eskalacji i czasu napraw dzięki zautomatyzowanemu diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów;
  • zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez zautomatyzowanie ręcznych, powtarzalnych, podatnych na błędy zadań i procesów informatycznych;
  • ograniczenie nieefektywności, złożoności i ryzyka poprzez automatyczną koordynację zmian we wszystkich systemach i zespołach.

Drugim rozbudowanym przez HP rozwiązaniem jest HP Cloud Assure, które umożliwia optymalizację kosztów przetwarzania typu cloud computing oraz przewidywalność ułatwiającą prawidłowe zaplanowanie budżetu. Rozwiązanie to pozwala odbiorcom usług cloud computing na dostosowanie do określonych potrzeb różnych zasobów obliczeniowych, co gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań dotyczących poziomu usług przy zoptymalizowanych, przewidywalnych kosztach.

HP Cloud Assure jest dostarczany klientom w modelu Software-as-a-Service i korzysta z trzech innych rozwiązań HP:

  • Oprogramowanie HP SiteScope gwarantuje utrzymanie poziomu usług biznesowych poprzez lepszą utylizację zasobów udostępnianych w modelu cloud computing.
  • Oprogramowanie HP Diagnostics kontroluje wydajność aplikacji na poziomie kodu, w tym operacje transakcyjne takie jak niewydajne zapytania bazodanowe, nieefektywne metody Java i braki pamięci do przeprowadzenia określonych zadań.
  • Rozwiązanie HP Elastic Test umożliwia firmom rozbudowę wykorzystywanych aplikacji w modelu pay-as-you-go. Dzięki temu możliwa staje się ocena wydajności pracy aplikacji i jej wpływ na zasoby dostępne w chmurze obliczeniowej, a przez to zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczenia usług biznesowych, przy jednoczesnej kontroli kosztów. Rozwiązanie to jest dostępne także poprzez usługę Amazon Web Services.

Podczas konferencji HP Software Universe producent ogłosił także całkiem nowe rozwiązanie dla operatorów telekomunikacyjnych – HP Communications as a Service (CaaS). Jest to program działający w modelu cloud computing, który umożliwia operatorom oferowanie małym i średnim firmom usług świadczonych na zasadzie outsourcingu po cenach zwykłych usług. HP CaaS pozwala operatorom zwiększyć przychody z usług świadczonych dla przedsiębiorstw, oferując klientom niedrogie i niezwiązane z dużym ryzykiem przejście na technologię cloud computing. HP CaaS zawiera platformę „agregacji” oraz cztery zintegrowane usługi komunikacyjne HP i innych dostawców. Ponadto umożliwia elastyczne dodawanie innych usług na życzenie.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ