HP optymalizuje wydajność środowisk hybrydowych

0

Firma HP poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej wersji oprogramowania HP Business Service Management (BSM). Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie, które wykorzystuje możliwości analizy dużych zbiorów danych w celu zwiększania wydajności i dostępności oprogramowania biznesowego w mobilnych i hybrydowych środowiskach informatycznych.

Oprogramowanie HP BSM zapewnia kompleksowy wgląd w aplikacje i usługi informatyczne. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do analizy danych bieżących i historycznych, umożliwiającemu monitorowanie stanu całego środowiska informatycznego ― od usług i aplikacji biznesowych po infrastrukturę i sieci ― klienci mogą przewidywać rzeczywiste problemy związane z tym środowiskiem jeszcze przed ich wystąpieniem.

W oprogramowaniu HP BSM wdrożono nowy moduł HP Operational Analytics (OpsAnalytics), umożliwiający generowanie przydatnych analiz dotyczących stanu usług informatycznych poprzez automatyzację korelacji i analizy skonsolidowanych danych, w tym danych na temat poszczególnych komputerów, dzienników oraz informacji dotyczących zdarzeń, topologii i wydajności. Moduł HP OpsAnalytics powstał w wyniku integracji produktu HP ArcSight Logger — uniwersalnego rozwiązania do zarządzania dziennikiem — z wyjątkowymi możliwościami korelacji oferowanymi przez oprogramowanie HP Operations Manager i (OMi) oraz z funkcjami analizy predykcyjnej udostępnianymi przez oprogramowanie HP Service Health Analyzer (SHA).

Kombinacja ta zapewnia dogłębny wgląd we wszelkie problemy wydajności i dostępności, dzięki czemu klienci mogą:
• wykrywać i eliminować znane problemy jeszcze przed ich wystąpieniem dzięki funkcji analizy predykcyjnej, która prognozuje problemy i określa ich priorytety w zależności od potencjalnego wpływu na działalność biznesową;
• rozwiązywać z wyprzedzeniem nieprzewidziane problemy poprzez gromadzenie, przechowywanie i analizę danych dotyczących funkcjonowania środowiska informatycznego w celu automatycznego korelowania nieprawidłowości w usługach ze źródłem problemu;
• obsługiwać incydenty szybciej dzięki wiedzy opartej na analizie danych historycznych dotyczących podobnych zdarzeń z przeszłości, przeprowadzanej z wykorzystaniem funkcji przeszukiwania dzienników i danych dotyczących zdarzeń.

Oprogramowanie HP BSM pomaga klientom maksymalnie wykorzystać inwestycje w infrastrukturę informatyczną, zapewniając kompleksowy wgląd w środowiska heterogeniczne poprzez:
• zapewnienie dostępności usług dzięki kompleksowemu wglądowi w wydajność infrastruktury informatycznej, poprzez agregowanie danych z różnych źródeł w ramach jednej konsoli z wykorzystaniem gotowych konektorów do szeregu systemów zarządzania, w tym do produktów IBM Tivoli Enterprise Console, IBM Tivoli Monitoring i Microsoft System Center;
• zwiększanie wydajności aplikacji działających w środowiskach przetwarzania w chmurze OpenStack i Python za pomocą funkcji diagnostycznych, które wykrywają wąskie gardła w wydajności;
• zwiększanie dostępności aplikacji internetowych i mobilnych poprzez zapewnienie klientom lepszego wglądu w problemy związane z wydajnością.

HP udostępnił także oprogramowanie HP Virtualization Performance Viewer (vPV), które pomaga administratorom środowisk zwirtualizowanych i ekspertom ds. wirtualizacji (virtualization subject matter experts ― vSME) diagnozować i eliminować wąskie gardła w wydajności tych środowisk. Bezpłatna wersja tego oprogramowania jest już dostępna do pobrania.

Oprogramowanie dostępne do wdrażania w modelu hybrydowym

Oprogramowanie HP Business Service Management można wdrażać w modelu hybrydowym, w którym rozwiązanie HP Application Performance Management udostępniane jako usługa na platformie HP Software as a Service jest zintegrowane z wdrożonymi w siedzibie klienta elementami oprogramowania HP BSM. Taki model wdrażania pozwala klientom szybciej osiągnąć zamierzone korzyści i obniżyć koszty poprzez minimalizację niezbędnych inwestycji początkowych.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ