Dyrektorzy IT mają głos

0

IBM przeprowadził największe w historii badanie wśród dyrektorów działów IT. Raport „Nowy Głos CIO”, prezentujący wyniki tego badania, ukazuje rosnący wpływ dyrektorów działów IT na działalność biznesową przedsiębiorstw, w tym wzrost innowacyjności i zysków firmy. Wśród polskich firm najczęściej obecnie są prowadzone projekty integracji aplikacji, wirtualizacji, BPM i SOA.

W badaniu „Nowy Głos CIO” wzięło udział ponad 2500 dyrektorów IT (CIO) z 19 branż i 78 krajów na świecie. W globalnym badaniu, w którym udział wzięli również dyrektorzy IT z Polski, aż 83% wszystkich respondentów uznało, że nowe podejście do analizy i zarządzania informacją (np. rozwiązań typu business intelligence) w firmie jest kluczowe w zwiększaniu konkurencyjności.

Na podstawie badania można wyróżnić trzy główne obszary działania CIO. Są to – wspieranie innowacji, poprawianie wskaźnika rentowności IT oraz rozszerzanie zakresu wpływów biznesowych. Do wymienionych obszarów działań odnoszą się trzy pary ról, z których wiele CIO wykonują jednocześnie – rola wizjonera i pragmatyka, kreatora wartości i osoby odpowiedzialnej za redukcję kosztów, lidera biznesowego i menedżera IT. Pomimo, że role te wydają się być przeciwstawne, w rzeczywistości jednak uzupełniają się wzajemnie i odpowiadają na szerokie spektrum potrzeb taktycznych i strategicznych. Przeprowadzone badanie wykazało, że taka wszechstronność jest dla CIO niezbędna, gdyż to właśnie ona napędza innowacyjność i rozwój finansowy firmy.

Badanie wykazało, że wiarygodność i bezpieczeństwo danych pozostają kluczową sprawą dla dyrektorów IT. Aż 71% z nich planuje dodatkowe inwestycje w dziedzinie zarządzania ryzykiem.

Wraz ze zmianami roli dzisiejszych CIO, przemianie ulega również typ projektów, jakimi zarządzają. Globalne badanie wykazało, że 76% respondentów planuje przeprowadzić lub zrealizować, projekty wirtualizacyjne (w Polsce – 81%), związane z oszczędnością energii. 76% CIO spodziewa się w ciągu kolejnych 5 lat silnego scentralizowania infrastruktury, a 53% zamierza wprowadzić w pełni zestandaryzowane procesy biznesowe. Projekty te pozwolą im na poświęcanie mniejszej ilości czasu i środków na zarządzanie wewnętrzną infrastrukturą, a więcej na zmiany potrzebne do zwiększenia zysków.

Jak wynika z badania, dzisiejsi CIO będą spędzać 55% czasu na działaniach związanych z innowacją, a ntradycyjne zadania IT, takie jak zarządzanie operacyjne i nadzór nad infrastrukturą IT będą zajmować teraz tylko 45% ich czasu.

W badaniu zapytano także CIO o główne projekty, nad którymi pracują obecnie lub będą pracować w przyszłości, poczynając od usprawniania procesów, a kończąc na wykorzystaniu technologii dla uzyskania natychmiastowych lub długoterminowych wyników finansowych. Wśród projektów ankietowani wskazywali m.in. Business Intelligence, wirtualizację, Green IT, SOA, zarządzanie usługami oraz Cloud Computing. CIO poświęcają dużo uwagi rozwiązaniom mobilnym i zunifikowanej komunikacji, narzędziom sieci społecznościowych, a także projektom Web 2.0.

Wyniki badania wskazują, że dyrektorzy IT z Polski będą koncentrować się na integracji aplikacji (88%), jako działaniu o istotnym wpływie na zwiększanie konkurencyjności firmy. 81% respondentów z Polski planuje lub przeprowadza projekty wirtualizacyjne, BPM (zarządzanie procesami biznesowymi) i SOA. Te trzy rodzaje projektów uzyskały w Polsce znacznie wyższy wynik niż w badaniu globalnym, gdzie średni udział popularności takich projektów oscylował wokół 60-70%. W Polsce natomiast relatywnie małą popularnością cieszą się projekty Business Intelligence (62%), podczas gdy średnio na świecie wynik ten wyniósł 86%.

Wyniki badania odnoszą się również do średniej wielkości firm zatrudniających od 100 do 1000 pracowników. Dyrektorzy IT średnich firm nie tylko częściej zasiadają w zarządzie (50% w porównaniu do 33% w przypadku większych firm), ale również częściej używają swojej pozycji do wykorzystania IT jako narzędzia innowacji biznesowej (68% w porównaniu do 55%).

Kompletny raport Global CIO Study 2009, podcasty i wywiady video dotyczące badania znajdują się pod adresem www.ibm.com/ciostudy.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ