Dlaczego firmy wdrażają wirtualizację

0

VMware opublikował wyniki dorocznej ankiety, przeprowadzanej wśród klientów firmy w celu zbadania, dlaczego organizacje decydują się na wdrożenie wirtualizacji. Wyniki pokazują, że motywy organizacji zaczynają się zmieniać i nie dominuje już chęć konsolidacji serwerów.

Ankieta wykazała, że najczęściej wymienianym powodem wirtualizacji serwerów jest zapewnienie ciągłości biznesowej. Dopiero na drugim miejscu znalazła się konsolidację serwerów, przynosząca obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Godnym odnotowania trendem jest wzrost liczby klientów decydujących się na przenoszenie krytycznych aplikacji na maszyny wirtualne.

Chociaż ciągłość biznesowa i konsolidacja serwerów pojawiały się wśród odpowiedzi respondentów najczęściej (odpowiednio 45 i 40 procent), klienci wskazywali również, że koncentrują się na wdrażaniu platformy VMware w celu zapewnienia łatwiejszego zarządzania środowiskiem informatycznym (30 procent) oraz zwiększenia liczby zwirtualizowanych aplikacji krytycznych (25 procent).

Firmy coraz częściej standaryzują swoje centra przetwarzania danych przy użyciu rozwiązań wirtualizacyjnych. Ponad 42 procent ankietowanych wskazało, że zwirtualizowania wymagają nowe zadania (w porównaniu do 25 procent w ubiegłym roku). Klienci korzystający z wirtualizacji w swoich centrach przetwarzania danych w ogromnej większości wybierają rozwiązania firmy VMware. Ponad 84 procent z nich uważa VMware za firmę rozważaną w pierwszej kolejności podczas wirtualizowania serwerów.

Dojrzalsze wdrożenia, zróżnicowane cele
Ankieta wykazała również rosnące rozmiary i dojrzałość wdrożeń wirtualizacji. 92% klientów korzystających z oprogramowania VMware ESX wykorzystuje więcej niż 10 maszyn wirtualnych, 55% – więcej niż 50, a 36% – ponad 100. Zdecydowana większość – 84% ankietowanych – wdrożyła oprogramowanie VMware vCenter Server (wcześniej Virtual Center) do zarządzania infrastrukturą, zaś 67% stosuje VMotion.

Klienci wykorzystują wirtualizację do bardzo różnych celów. Klienci wirtualizują wiele aplikacji działających w systemach Windows i Linux, włączając SAP czy Lotus Notes. Wśród najczęściej wirtualizowanych aplikacji firmy Microsoft są Dynamics GP, Exchange, SharePoint, SQL Server, a także opracowane samodzielnie aplikacje wykorzystujące platformę .NET. Wśród wirtualizowanych aplikacji Oracle są: PeopleSoft, niestandardowe aplikacje oparte na WebLogic oraz systemy baz danych.

Wirtualizacja desktopów

Chociaż ankieta koncentrowała się na wirtualizacji centrów przetwarzania danych, klienci zaznajomieni z wirtualizacją desktopów byli również proszeni o opisanie swoich środowisk. Najczęściej podawanym powodem wprowadzenia wirtualizacji desktopów była konieczność zapewnienia pracownikom zdalnego dostępu do ich komputerów w celu zwiększenia ich produktywności i usprawnienia dostępu do danych. Drugim najczęściej podawanym powodem było zapotrzebowanie na scentralizowane wdrażanie nowych desktopów w celu obniżenia kosztów zarządzania i administracji, zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji i danych, a także zapewnienia pracownikom dostępu do środowiska pracy z różnych urządzeń.

Więcej informacji: www.vmware.com (plik PDF).

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ