Czy wirtualizacja zagraża sprzedaży serwerów?

0


Badania Gartnera i IDC pokazują znaczny spadek sprzedaży serwerów na światowych rynkach. Jako jedną z przyczyn często wymienia się wirtualizację, jednak specjaliści są podzieleni w opiniach na temat faktycznych czynników, które doprowadziły do załamania sprzedaży.

Wprawdzie sytuacja ekonomiczna sprawia, że sprzedaż sprzętu IT spada, ale w przypadku serwerów spadek jest wyjątkowo niepokojący. Według kolejnej edycji raportu IDC Worldwide Quarterly Server Tracker opublikowanej na początku września, przychody na globalnym rynku serwerów skurczyły się o 30,1%, porównując rok do roku i wyniosły w drugim kwartale 2009 r. 9,8 miliarda dolarów. Jest to czwarty z rzędu kwartał spadku przychodów i najniższy wynik od kiedy IDC zaczęło badać rynek serwerów w 1996 roku. Zarówno w segmencie tanich serwerów, jak również w segmentach serwerów klasy średniej i korporacyjnej spadki były na bardzo zbliżonych poziomach. Raporty publikowane przez Gartnera potwierdzają ten stan rzeczy, podając zbliżone wyniki.

Analitycy zastanawiają się nad przyczynami takiego stanu rzeczy, a odpowiedź podsuwają im specjaliści z firmy EMC. Ich zdaniem światowy kryzys to tylko jeden z czynników drastycznego spadku sprzedaży. O wiele większy wpływ na załamanie rynku serwerów mają wirtualizacja oraz wydłużanie się cyklu życia serwerów. To, co jest dużą szansą dla VMware, czyli wirtualizacja i cloud computing, może być brzemienne w skutkach dla producentów serwerów.

Co na to producenci?
Producenci serwerów zgodnie postrzegają kryzys, jako główny powód spadku sprzedaży serwerów, czego przykładem jest wypowiedź przedstawiciela HP. „Bez wątpienia największy wpływ na sytuację na rynku serwerów miało spowolnienie gospodarcze. (…) Najgorszą sytuację obserwowaliśmy na początku tego roku, kiedy nastąpiły spadki w całym sektorze enterprise” – zauważa prezes HP Polska, Paweł Czajkowski. „Wskutek spowolnienia gospodarczego nasi klienci pozyskiwali mniejszą ilość środków z sektora publicznego. Niestety cięcia nie ominęły też funduszy unijnych. Te tendencje nie pozostały bez znaczenia dla rynku serwerów.”

Rynek serwerów w Polsce
Również przedstawiciele Fujitsu podają kryzys, jako główną przyczynę spadków sprzedaży na rynku serwerów. Ale Maciej Tomkiewicz, odpowiedzialny w Fujitsu za gałąź serwerową, podaje też inne czynniki, charakterystyczne dla polskiego rynku. „Oprócz kryzysu, z którego już wszyscy zaczęli zdawać sobie sprawę, że dotarł również do Polski, najbardziej niekorzystny wpływ miało znaczące osłabienie się złotówki w stosunku do dolara i euro. Budżety firm ustawiane były w złotówkach, podczas gdy większość sprzętu IT jest jednak produkowane poza naszym krajem. Z związku z tym, ceny mocno podskoczyły do góry, a dyrektorzy finansowi wstrzymywali zakupy i przesuwali jest w czasie, do momentu, aż waluta w Polsce się umocni” – powiedział Tomkiewicza. Jednocześnie odrzucił wirtualizację, jako potencjalny czynnik powodujący obecnie spadek sprzedaży serwerów.

Podobne stanowisko prezentują dystrybutorzy. Mirosław Chełmecki, dyrektor Działu Pamięci Masowych i Serwerów w Veracomp w pierwszej kolejności wskazuje na kryzys i wysoki kurs euro, ale dostrzega również aspekty technologiczne. „Serwery są coraz bardziej wydajne, a co za tym idzie wydłużył się czas ich eksploatacji, czyli okres po jakim będą wymieniane na nowe. Ostatnio na rynku nie pojawiły się nowe wersje aplikacji bazodanowych i systemów operacyjnych, które wymagają znacząco większych mocy obliczeniowych, więc zapas wydajności w zakupionych w ciągu ostatnich lat serwerach jest stosunkowo duży” – powiedział Chełmecki. „Dodatkowym elementem, hamującym sprzedaż nowych serwerów, jest rozwój technologii w zakresie wirtualizacji. Na rynku dynamicznie działają producenci oprogramowania – cena rozwiązań wirtualizacji spadają i stają się o bardziej dostępne dla szerszego grona odbiorców.”

Perspektywy na przyszłość

Wirtualizacja umożliwia konsolidację zasobów, więc w naturalny sposób ogranicza konieczność zakupu nowego sprzętu. Pozostaje więc tylko pytanie, kiedy ta technologia spowoduje spadek liczby sprzedanych serwerów?

Optymistycznie patrzy w przyszłość Mirosław Chełmecki: „Czy rynek serwerów już na zawsze będzie się zmniejszał? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Sam fakt wirtualizacji świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na nowe serwery. Sytuacja ekonomiczna również ulegnie poprawie – większe zyski przedsiębiorców pociągną za sobą nowe inwestycje, również w sprzęt IT i serwery. Pozytywny wpływ na sprzedaż nowych serwerów będzie miał również trend ‘GreenIT’. Wiele serwerów obecnie wykorzystywanych w przedsiębiorstwach pobiera duże ilości energii. Ich utrzymanie mogło by być znacząco tańsze przy wymianie ich, np. na rozwiązania typu blade.”

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ