Cisco prezentuje CloudVerse

0

Firma Cisco zaprezentowała środowisko Cisco CloudVerse, które obejmuje trzy podstawowe elementy — Unified Data Center, Cloud Intelligent Network i Cloud Applications — umożliwiające przedsiębiorstwom i instytucjom tworzenie i łączenie chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych oraz zarządzanie nimi.

Obecnie większość technologii przetwarzania w chmurze działa w odizolowanych silosach, co uniemożliwia efektywne, zintegrowane zarządzanie. Przez integrację trzech podstawowych elementów — ujednoliconego centrum przetwarzania danych (Cisco Unified Data Center), inteligentnej sieci (Cisco Intelligent Network) oraz aplikacji i usług działających w chmurze (Cloud Applications and Services) — CloudVerse umożliwia efektywną realizację usług przetwarzania w obrębie chmury, pomiędzy chmurami i poza chmurą w kontakcie z końcowym użytkownikiem.

Unified Data Center (ujednolicone centrum przetwarzania danych) zmienia aspekty ekonomiczne infrastruktury przetwarzania w chmurze przez wprowadzenie nowej architektury centrum przetwarzania danych opartej o zestandaryzowane bloki obliczeniowe oraz automatyzację procesów zarządzania. Unified computing umożliwia zmianę modelu świadczenia usług IT jako udostępnianie z „chmury” zarówno w środowiskach fizycznych jak i wirtualnych oraz umożliwia elastyczne skalowanie zasobów.

Cloud Intelligent Network (inteligentna sieć przetwarzania w chmurze) zapewnia użytkownikom spójność i bezpieczeństwo korzystania z usług czy aplikacji bez względu na to, czy są one świadczone w ramach jednej „chmury prywatnej”, czy też udostępniane są użytkownikom z wykorzystaniem usług wielu chmur publicznych/prywatnych.

Cloud Applications and Services (aplikacje i usługi działające w chmurze) umożliwiają udostępnianie „jako usługi” aplikacji przetwarzania w chmurze oferowanych przez Cisco oraz inne firmy.

Producent zapewnia,że przejście z tradycyjnego zwirtualizowanego centrum przetwarzania danych na chmurę CloudVerse może nawet o 50% obniżyć całkowity koszt posiadania infrastruktury informatycznej oraz skrócić czas wprowadzania nowych usług przetwarzania w chmurze z tygodni do minut.

Wojciech Urbanek

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ