CA także wchodzi w chmury

0

Firma CA Technologies podczas swojej konferencji CA World 2010 w Las Vegas – jako kolejna w ciągu ostatnich kilku miesięcy – ogłosiła oficjalnie nową strategię związaną z przetwarzaniem danych w prywatnych i publicznych chmurach oraz zarządzaniem tą infrastrukturą. Podkreśleniem nowej strategii ma być także zmiana nazwy firmy z dotychczasowej CA (a dawniej Computer Associates) na CA Technologies.

Jak powiedział Bill McCracken, prezes CA Technologies, podczas otwarcia konferencji CA World 2010, wszystko wskazuje na to, że bez wirtualizacji i strategii cloud computing przedsiębiorstwom, a szczególnie tym największym, ciężko będzie pozostać konkurencyjnymi na rynku. Jest to pierwsza tak wyraźna przemiana w IT w XXI. wieku i może okazać się potrzebna szczególnie wtedy, gdy dla firmy nadchodzą trudne czasy i trzeba lepiej zarządzać posiadanymi zasobami oraz świadczonymi usługami.

Nowa wizja CA Technologies odnośnie przetwarzania w chmurach odzwierciedla filozofię łańcucha dostaw IT (IT supply chain), gdzie dynamicznie połączone ze sobą wewnętrzne i zewnętrzne zasoby IT pozwalają dostarczać użytkownikom biznesowym i ich klientom wszystkie rodzaje aplikacji i usług. Dzięki temu, że zasoby te mogą być chronione i zarządzane w sposób automatyczny, działy IT mogą w bardzo szybkim czasie zaspokajać potrzeby biznesowe firmy związane z IT, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi systemów IT. Ale wszyscy podkreślają, że jednocześnie nie zmieni się fizyczna infrastruktura centrów przetwarzania danych, wciąż pozostaną w nich serwery, macierze dyskowe, systemy sieciowe, drastycznie natomiast zmienią się modele zarządzania tym sprzętem.

Jednym z pierwszych kroków podjętych przez CA Technologies w tym zakresie to bycie współzałożycielem i sponsorem społeczności i strony internetowej Cloud Commons (wraz z TM Forum, Red Hat, Carnegie Mellon University oraz Insight Investments), która podjęła wiele inicjatyw związanych z dostarczaniem zaawansowanych informacji odnośnie środowisk cloud computing dla przedsiębiorstw. Na stronie zamieszczono wiele eksperckich artykułów i opisów istniejących wdrożeń oraz opisano szczegółowo nowy standard Service Measurement Index (SMI) stworzony przez Carnegie Mellon University, który umożliwia wykonanie pomiarów efektywności usług świadczonych w chmurze oraz związanych z nimi korzyści bądź ryzyka. Przedstawiciele społeczności Cloud Commons mogą wymieniać się doświadczeniami odnośnie usług przetwarzania w chmurach i oceniać je, a dzięki temu mogą podejmować bardziej odpowiedzialne taktyczne i strategiczne decyzje odnośnie planowania swojego środowiska cloud computing.

Jak zarządzać chmurami?

CA Technologies chce realizować swoją nową strategię poprzez pakiet nowych produktów nazwany CA Cloud-Connected Management Suite. Składają się na niego cztery programy, których powstanie było możliwe dzięki wcześniejszemu przejęciu przez CA Technologies firm 3Tera, Oblicore i Cassatt:

  • CA Cloud Insight pomaga wykonać pomiary usług cloud computing według nowego standardu Service Management Index i dopasować je do priorytetów biznesowych przedsiębiorstwa oraz wspiera podejmowanie strategicznych decyzji w tym zakresie.
  • CA Cloud Compose umożliwia tworzenie chmur obliczeniowych z posiadanego przez przedsiębiorstwa sprzętu i oprogramowania oraz zarządzanie stworzonym w ten sposób środowiskiem. Pozwoli to na zwiększenie jakości świadczonych usług wewnątrz przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym skróceniu czasu ich wdrożenia i obniżeniu kosztów. CA Cloud Compose umożliwia też tworzenie środowisk wysokiej dostępności, wykonywanie pomiarów i monitoring wykonywanych operacji.
  • CA Cloud Optimize pomaga optymalizować środowisko cloud computing według wytycznych standardu Service Measurement Index oraz wiedzy zebranej przez społeczność Cloud Commons. Dzięki temu możliwe będzie obniżenie kosztów operacyjnych oraz lepsze wypełnianie potrzeb biznesowych związanych z pojemnością, wydajnością i innymi parametrami.
  • CA Cloud Orchestrate umożliwia kontrolowanie pracy środowiska cloud computing oraz automatyczne wprowadzanie w nim zmian, bazując na wcześniej określonych politykach oraz danych przekazanych z programów CA Cloud Insight, CA Cloud Compose, CA Cloud Optimize, a także wiedzy dostępnej na stronie Cloud Commons.

Podczas konferencji przedstawiciele CA Technologies zapowiedzieli także swoje plany odnośnie udostępnienia coraz większej liczby swoich rozwiązań w modelu chmury publicznej. Powstanie także samoobsługowy portal umożliwiający zarządzanie oprogramowaniem CA – zarówno tym posiadanym przez firmy we własnym centrum danych, jak i wykorzystywanym poprzez chmurę publiczną.

Na początek – wirtualizacja

CA Technologies rozszerzył także portfolio produktów do zarządzania środowiskiem wirtualizacji. Do oferty trafiły trzy nowe produkty ułatwiające automatyzację i konfigurację heterogenicznych środowisk wirtualnych. Rozbudowano także dwa produkty do zarządzania środowiskiem fizycznym i wirtualnym, a także sieciami, pamięciami masowymi i aplikacjami. CA chce w ten sposób zachęcić firmy także do przeniesienia do środowiska wirtualnego ich zaawansowanych systemów, jako że obecnie wirtualizowane są głównie mniej ważne maszyny, stanowiące 15-30% obciążenia.

Wśród nowych produktów są:

  • CA Virtual Assurance pomaga klientom poprawić czas pracy środowiska wirtualnego bez konieczności przerw i jego wydajność, dostarczając zaawansowanych narzędzi monitorujących, korelujących wydarzenia, a także zarządzających błędami i wydajnością. Wszystkie analizy są przeprowadzane na źródłowych danych w czasie rzeczywistym, także przy uwzględnieniu danych historycznych. Analizowana jest także wydajność sieci w środowisku wirtualnym oraz czas odpowiedzi na żądania aplikacji pomiędzy wirtualnymi warstwami.
  • CA Virtual Automation ułatwia szybkie wdrożenie, rozbudowanie i kontrolę wirtualnego środowiska oraz prywatnych chmur obliczeniowych, dostarczając narzędzi do automatycznego, samoobsługowego zarządzania cyklem życia wirtualnych maszyn. Wśród kluczowych funkcji jest zarządzanie pulą zasobów, przydzielanie zasobów wirtualnych maszyn bazujące na szablonach (także przy współpracy z usługami Amazon ECS i Amazon VPC) oraz śledzenie i raportowanie wykorzystania pojemności i utylizacji maszyn wirtualnych.
  • CA Virtual Configuration umożliwia zachowanie spójności operacyjnej wirtualnego środowiska i jego zgodności z przyjętymi w przedsiębiorstwie wewnętrznymi ustaleniami. Automatyzuje zarządzanie parametrami wirtualnego środowiska, wirtualnych maszyn, infrastruktury, aplikacji i innych, zależnych od nich czynników. Dzięki temu możliwe staje się zarządzanie zmianami konfiguracji, jak też wypełnienie wymogów audytowych.

Kolejne dwa, rozbudowane przez CA Technologies, produkty do zarządzania środowiskiem wirtualnym, to:

  • CA Spectrum Automation Manager pomaga we wdrażaniu, rozbudowywaniu i kontrolowaniu pracy hybrydowych – fizycznych i wirtualnych – środowisk, dostarczając narzędzi do dynamicznego przydzielania zasobów, konfiguracji, zarządzania obciążeniem i umożliwiając samoobsługowe działanie. Wśród nowych funkcji jest wsparcie dla środowiska Cisco UCS, integracja z oprogramowaniem CA Access Control, samoobsługowa rezerwacja i rozliczanie wykorzystanej mocy obliczeniowej i innych zasobów oraz wsparcie dla środowiska Amazon EC2 i Amazon VPC.
  • CA Virtual Assurance for Infrastructure Managers (dawniej CA Virtual Performance Management) to rozwiązanie wspomagające inne systemy CA Technologies do zarządzania kosztami heterogenicznych środowisk fizycznych, wirtualnych i prywatnych chmur obliczeniowych. Wśród nowych funkcji jest wsparcie dla bardzo dużych wirtualnych i fizycznych środowisk obliczeniowych, ze scentralizowanym wdrożeniem i konfiguracją oraz monitoringiem infrastruktury IT dla systemów fizycznych i wirtualnych, sieci, baz danych i aplikacji.

Wprowadzone usprawnienia, jak też nowe produkty, rozbudowały portfolio rozwiązań CA Technologies do wirtualizacji, dostępne m.in. w rodzinie oprogramowania CA ARCserve do backupu danych oraz CA Identity and Access Management do monitorowania wirtualnego środowiska i raportowania działań poszczególnych użytkowników.

Podczas konferencji CA World producent ogłosił także, że jego oprogramowanie zostało certyfikowane w ramach programu Citrix Ready. Jako zgodne z oprogramowaniem Citrix XenServer oraz Citrix Essentials for Hyper-V zostały określone programy CA ARCserve Backup, CA ARCserve Replication oraz CA ARCserve High Availability. Dodatkowo, oprogramowanie CA Virtual Performance Management oraz CA Spectrum Automation Manager jest zgodne z Citrix XenServer. Oprócz tego, funkcjonalność oprogramowania CA IT Client Manager dotycząca zarządzania desktopami jest częścią programu Citrix Ready Open Desktop Virtualization.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ