CA integruje zarządzanie wirtualizacją

0

Firma CA zapowiedziała nowy, zintegrowany pakiet składający się z kilkunastu narzędzi do zarządzania IT w przedsiębiorstwie (Enterprise IT Management, EITM). Ma on pomóc w lepszym wykorzystaniu środowisk wirtualnych i rozwiązań typu cloud computing.

„Pierwsza fala wirtualizacji oferowała korzyści w postaci znaczącej konsolidacji serwerów i redukcji kosztów”, zauważa Ajei Gopal, wiceprezes grupy EITM wchodzącej w skład CA. „CA pomaga klientom w osiągnięciu dalszych korzyści, skupiając się na zarządzaniu wirtualnymi systemami. Nasze rozwiązania umożliwiają klientom osiągnięcie większych korzyści z wirtualizacji, poprzez optymalizację wydajności, zapewnienie ciągłości procesów biznesowych, bezpieczeństwa i kontroli.”

Rozwiązania CA EITM zaspokajają różne potrzeby związane z zarządzaniem wirtualnym środowiskiem. Klienci mogą wybierać spośród kilkunastu narzędzi, z których najważniejsze pokrótce opisujemy.

CA Data Center Automation Manager umożliwia monitorowanie zasobów oraz automatyzuje i przyspiesza ich udostępnianie (provisioning). Pozwala zintegrować i zautomatyzować cykle udostępniania zarówno serwerów wirtualnych, jak i fizycznych. Automatycznie alokuje zasoby w czasie rzeczywistym według określonych reguł. Klienci mogą z jego wykorzystaniem przyspieszyć udostępnianie aplikacji czy zasobów. Pozwala również uniknąć problemów związanych z błędnymi konfiguracjami – zapewnia spójność wewnątrz wirtualnego środowiska. Automatycznie, bez ingerencji administratora, wykorzystując reguły, śledzi i usuwa błędy z konfiguracji podczas całego procesu ich wdrażania.

CA Service Desk Manager pomaga we wdrażaniu reguł automatyzujących działanie centrów danych. Wykorzystując CA CMDB, analizuje, jaki wpływ będą miały zmienione reguły, pokazuje złożony system zależności i zapisuje zaaprobowane konfiguracje.
Integracja CA Workload Automation pomaga w wykrywaniu i dostarczaniu wolnych zasobów obliczeniowych do obsługi zadań (workload) w wirtualnym środowisku. Klienci mogą dynamicznie wdrażać systemy i procesy do obsługi planowanych i nieplanowanych zadań czy nagłych wzrostów liczby transakcji.

CA Wily Application Performance Management służy do monitorowania wydajności aplikacji działających na serwerach wirtualnych lub fizycznych. Jeśli zintegruję się go z Data Center Automation Manager, może automatycznie wyzwalać dostarczanie dodatkowych zasobów z wirtualnej puli, aby uniknąć problemów z wydajnością.

Z kolei CA Advanced Systems Management służy do wykrywania i monitorowania wykorzystania wirtualnych zasobów działających na różnych platformach fizycznych. CA IT Client Manager pozwala przygotować spis zasobów sprzętowych i programowych wirtualnych systemów czy instalować w nich nowe oprogramowanie i łatki bezpieczeństwa.

CA XOsoft High Availability to rozwiązanie do szybkiego reagowania w przypadku awarii. Zapewnia wysoką dostępność (high availability) i pozwala na szybkie przywracanie systemów (disaster recovery). Natomiast CA ARCserve Backup zapewnia, w ramach tworzenia kopii zapasowych, ochronę platform sprzętowych i programowych, w tym również maszyn wirtualnych.

Zarządzanie wirtualną siecią umożliwiają CA eHealth Network Performance Manager oraz CA SPECTRUM Network Fault Manager Narzędzia te służą do zarządzania wydajnością wirtualnych sieci oraz wykrywania w nich błędów. Oferują również funkcje zarządzania sieciami fizycznymi.

Więcej informacji: www.ca.com/us/enterprise-it-management.aspx oraz www.ca.com/virtual.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ