CA i Fujitsu zawiązują sojusz

0

Firmy chcą wspólnymi siłami wzmocnić ofertę produktów przeznaczonych do wykorzystania w środowiskach cloud computing. Na początkowym etapie tego sojuszu firmy podpisały umowę OEM.

Na mocy podpisanej umowy Fujitsu będzie sprzedawać w Japonii rozwiązanie CA Application Performance Management (CA APM) wraz ze swoimi pakietami warstwy pośredniej do architektury zorientowanej na usługi (SOA) oraz pakietami oprogramowania do zarządzania systemami. CA Technologies będzie ponadto oferować na całym świecie produkt Fujitsu Interstage Business Process Manager Analytics jako CA Business Process Performance Analytics (CA BPPA) w formie opcjonalnego dodatku do CA APM.

Przy użyciu rozwiązań CA Technologies i Fujitsu organizacje mogą realizować nowe inicjatywy w architekturze cloud computing. Pomoże to w zaspokojeniu oczekiwań użytkowników w zakresie jakości usług, a także w realizacji celów biznesowych.

CA APM pomoże klientom firmy Fujitsu przewidywać i szybko identyfikować zasadnicze przyczyny problemów z realizacją transakcji, a następnie eliminować w pierwszej kolejności najważniejsze problemy, aby infrastruktura IT mogła zapewniać jak najwyższe poziomy usług. Łącząc pakiety oprogramowania warstwy pośredniej CA APM i Fujitsu, firma Fujitsu będzie mogła oferować całościowe rozwiązanie informatyczne do zarządzania środowiskami fizycznymi, wirtualnymi i chmurowymi.

Z kolei CA BPPA pomoże klientom w sprawniejszym działaniu, dając lepszy wgląd w procesy biznesowe, usługi, aplikacje i transakcje, a także doskonaląc jakość usług z punktu widzenia użytkownika. CA BPPA pomoże szefom działów produkcyjnych oraz właścicielom aplikacji optymalizować efektywność procesów biznesowych, prewencyjnie zarządzać umowami SLA, rozwiązywać problemy wpływające na działalność, a także zapewnić wysoki poziom świadczenia usług we wszystkich środowiskach, w tym i cloud computing.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ