Baza danych w chmurze

0

IT Focus rozmawia z Bartoszem Soroczyńskim – dyrektorem generalnym Oracle Polska, o migracji do środowiska chmury.

Amazon DynamoDB był w ubiegłym roku najszybciej rosnącą usługą z rodziny cloud. Czy to oznacza, że nadszedł czas, żeby przyspieszyć tempo migracji baz danych do chmur?

Z perspektywy Oracle widać, że idea przeniesienia bazy danych do chmury – choć pojawiła się stosunkowo niedawno, spotkała się już z ogromnym zainteresowaniem naszych klientów. Jest tak dlatego, że nowy model oferuje wiele korzyści, z których najważniejszą wydaje się być powszechny dostęp do usługi: technologia przetwarzania w chmurze jest bowiem dostępna wszędzie przez Internet. Dostęp do zasobów platformy chmurowej można uzyskać z poziomu różnych platform sprzętowych – od komputerów stacjonarnych, poprzez tablety, aż po urządzenia mobilne. Inną ważną zaletą jest elastyczność: z zasobów takiej platformy można korzystać odpowiednio do potrzeb, zwiększając lub ograniczając ich zużycie. Stosowany model opłat tylko za faktycznie wykorzystane zasoby (pay-as-you-go) pozwala ograniczyć koszty, nie istnieją także koszty zakupu, ponieważ platforma przetwarzania w chmurze jest udostępniana jako usługa subskrypcyjna, co oznacza że nie trzeba kupować sprzętu i oprogramowania. Menedżerom na pewno spodobają się także niskie koszty bieżące: większość standardowych działań serwisowych jest prowadzona przez operatora chmury, co ogranicza czas, który firma musi poświęcić na serwisowanie infrastruktury obliczeniowej. I ostatnia zaleta, to prostota: infrastruktura obliczeniowa, która zwykle wymaga częstego doglądania, znika w chmurze, zapewniając proste udostępnianie, modyfikowanie i serwisowanie środowisk informatycznych.

Co oznacza pojęcie korporacyjna chmura, często stosowane przez Oracle. Czy jest ono tożsame z prywatną chmurą?

Najnowsza wersja bazy danych Oracle jest podstawą usługi, którą nazwaliśmy Oracle Database Cloud i jest ona oferowana jako jeden z elementów dla prywatnych chmur tworzonych w organizacjach. Oracle oferuje także inne platformy obliczeniowe działające w modelu chmury, oparte na koncepcji „stosu”, w którym kolejne warstwy technologii są nadbudowywane na warstwach niższych. W tych warstwach różne kategorie produktów obsługują przetwarzanie na różnych poziomach. Oracle dostarcza cztery główne kategorie rozwiązań do przetwarzania w chmurze: u podstawy znajdują się rozwiązania do udostępniania infrastruktury jako usługi (Infrastructure-as-a-Service – IaaS), które zapewniają użytkownikom dostęp do elementów infrastruktury na platformie Cloud, takich jak systemy operacyjne oraz inne oprogramowanie systemowe; na platformie IaaS działają technologie do udostępniania bazy danych jako usługi, o których mówiliśmy wcześniej; z kolei rozwiązania do udostępniania platformy jako usługi (Platform-as-a-Service – PaaS) zapewniają użytkownikom dostęp do środowisk programistycznych i wdrożeniowych działających na platformie Cloud; wreszcie rozwiązania do udostępniania oprogramowania jako usługi (Software-as-a-Service – SaaS), to zestaw aplikacji biznesowych działających na platformie Cloud.


Promujecie Oracle Database 12c jako system, który przyspiesza podróż do korporacyjnej chmury. Jakie cechy produktu ułatwiają migrację do środowiska chmury?

Oracle Database 12c oraz udostępniona na jej platformie usługa Oracle Database Cloud ułatwiają migrację do środowiska chmury dzięki takim cechom, jak: powszechny dostęp do usługi, który uzyskuje się za pomocą przeglądarki internetowej; różne zakresy usługi Oracle Database Cloud oparte na prostych parametrach pamięci masowej i transferu; niska opłata subskrypcyjna, która obejmuje koszty wszystkich standardowych działań serwisowych oraz asysty technicznej Oracle.
Dużym atutem jest szybkie uruchomienie systemu. Kompleksowe środowisko produkcyjne usługi Database Cloud może zostać udostępnione w ciągu kilku minut. Ponadto usługa obejmuje narzędzia administracyjne, które pozwalają monitorować zużycie zasobów, dodawać i usuwać użytkowników oraz modyfikować pakiet subskrypcyjny za pomocą prostego interfejsu. Należy też wspomnieć o dostępności szerokiej gamy narzędzi dla użytkownika – takich, jak kreatory programistyczne oraz elastyczne, interaktywne narzędzia do tworzenia raportów. Z kolei możliwość szybkiego opracowywania aplikacji i ich natychmiastowego wdrażania, co pozwala programistom i użytkownikom na bieżąco tworzyć optymalne rozwiązania zaspokajające określone potrzeby biznesowe.

Jaką rolę spełnia rozwiązanie Oracle Multitenant?

Oracle Multitenant, to opcja bazy danych Oracle 12c Enterprise Edition, która wprowadza nową architekturę, pozwalającą klientom łatwo konsolidować wiele baz danych bez modyfikowania aplikacji. Ta nowa architektura zapewnia wszystkie korzyści wynikające z zarządzania wieloma bazami danych jak jedną, zachowując przy tym odrębność poszczególnych baz danych oraz zasady nadawania priorytetów przy rozdziale zasobów między te bazy. Opcja Oracle Multitenant umożliwia ponadto szybkie udostępnianie baz danych oraz wdrażanie uaktualnień, a także znakomicie dopełnia inne opcje, w tym Oracle Real Application Clusters i Active Data Guard. Oracle Multitenant oferuje nową architekturę, która znacznie upraszcza konsolidację baz danych. W jej ramach baza danych z kontenerem do obsługi wielu klientów (multitenant container database – MCDB) może pomieścić wiele baz danych utworzonych niezależnie w ramach jednej instancji (pluggable database – PDB). Administrator zarządza przy tym bazą danych MCDB, natomiast kod aplikacji odwołuje się do jednej bazy danych PDB, podobnie jak w przypadku poprzednich wersji bazy danych Oracle. Można zatem z łatwością skonsolidować wiele baz danych w ramach chmur prywatnych bez modyfikowania użytkowanych aplikacji, a przy tym nadal zachować kontrolę nad nadawaniem priorytetów przy rozdziale zasobów pomiędzy skonsolidowane bazy danych. Umożliwia to działom informatyki osiągnięcie wyższego poziomu skalowalności i gęstości konsolidacji bez narażania na szwank bezpieczeństwa odrębnych środowisk baz danych.


Przedsiębiorcy obawiają się cloud computingu, głównie ze względu na bezpieczeństwo. Czy zastosowaliście w Oracle Database 12c rozwiązania chroniące dane znajdujące się w chmurze?

Bezpieczeństwo w Oracle Database 12c jest zapewniane przez komplet wielu różnych technologii oferowanych przez Oracle. Niektóre z tych funkcji są zawarte wprost w bazie danych, inne są oprogramowaniem integrującym się i współpracującym z bazą danych. Warto wspomnieć, że platformą sprzętową dedykowaną do budowy chmury prywatnej jest Oracle Exadata. Aby zapewnić ochronę przed wszystkimi awariami, Oracle stosuje najlepsze praktyki i technologie zwane wspólnie Oracle Maximum Avalability Architecture; dostępne są w tym zakresie m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, zgodne z rygorystycznymi najlepszymi procedurami branżowymi. Aby z kolei zapewnić ochronę przed awariami dysków, stosujemy tworzenie potrójnych lub potrójnych kopii lustrzanych wszystkich danych. Dla ochrony przed awariami serwerów, wykorzystuje się opcję Oracle Active Data Guard, która korzysta z zapasowej bazy danych na oddzielnej maszynie fizycznej. Aby zaś zapewnić ochronę przed awariami węzłów lub instancji pracujących w klastrze, można wykorzystać opcję Real Application Clusters, która w przypadku awarii automatycznie przełącza przetwarzanie bazodanowe na inną instancję. Baza danych Oracle oferuje także możliwości mechanizmu Flashback, który pozwala oglądać dane z punktu czasu w przeszłości, zanim wprowadzono w nich zmiany, co z kolei pozwala szybko wyeliminować błędy użytkowników, takie jak np. omyłkowe usunięcie danych.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ