Badania BMC Software o strategii „chmury”

0

Firma BMC Software przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych przez Forrester Consulting na zlecenie BMC. Sondaż, opublikowany w raporcie zatytułowanym „Delivering on High Cloud Expectations”, ujawnia narastające napięcie między personelem biznesowym a działem IT.

Przy rosnącym popycie na publiczne usługi przetwarzania w chmurze, dyrektorzy IT słusznie obawiają się, że zespoły biznesowe mogą omijać dział IT i samodzielnie nabywać usługi w chmurze.Sondaż zawierał szczegółowe odpowiedzi 327 dyrektorów i architektów infrastruktury korporacyjnej ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz Azji i Pacyfiku.

Wyniki badań:

81%. respondentów stwierdziło, że kompleksowa strategia dla chmury jest jednym z priorytetów na następny rok; jednakże dodatkowe dane sugerują, że firmy napotykają na poważne przeszkody w realizacji tej strategii.

• Według sondażu działy IT zmagają się z dużą złożonością i ciągu następnych dwóch lat prawdopodobnie się to nie zmieni. Sondaż ujawnia, że 39% respondentów ma pięć lub więcej farm serwerów wirtualnych, a 43% – używa trzech lub więcej technologii hiperwizora. Nie dziwi więc, że ograniczenie kosztów również jest jednym z priorytetów IT na kolejnych 12 miesięcy, przy czym podstawową strategią oszczędzania jest ograniczanie złożoności systemu.

• Dyrektorzy ds. IT obawiają się, że liderzy biznesowi postrzegają przetwarzanie danych w chmurze jako sposób na pominięcie działu IT. Spośród ankietowanych dyrektorów IT 72% potwierdza, że kierownictwo ich firm postrzega chmurę jako sposób na uniezależnienie się od działu IT. Presja na ograniczenie kosztów, uproszczenie systemu oraz świadczenie lepszych, tańszych, szybszych usług sprawia, że działy IT mają problemy ze spełnieniem oczekiwań. Dyrektorzy ds. informacji coraz bardziej niepokoją się, że chmura umożliwia obejście ich strategii upraszczania systemu i redukcji kosztów.

• Firmy rzeczywiście pomijają działy IT i korzystają z chmur publicznych, co przyczynia się do złożoności środowiska IT. Około 58% respondentów wykonuje krytyczne obciążenia robocze w niezarządzanych chmurach publicznych bez względu na zasady obowiązujące w firmie, podczas gdy tylko 36% ma politykę, która to dopuszcza. Co więcej, respondenci twierdzą, że chmury publiczne nabyte przez działy inne niż IT stanowią główny czynnik złożoności i ryzyka.

• IT po cichu przyznaje, że tego nabywania chmur publicznych nie da się efektywnie powstrzymać. Z sondażu wynika, że 79% respondentów planuje wykonywać krytyczne obciążenia robocze w niezarządzanych chmurach publicznych w ciągu następnych dwóch lat, podczas gdy dziś zezwala na to tylko 36%. Widać w tym rosnące przekonanie, że publiczne usługi w chmurze muszą być częścią kompleksowej strategii.

• Działy IT uważają, że to one powinny zarządzać publicznymi usługami w chmurze, ale zdają sobie sprawę, że zapewnienie wysokiego poziomu usług będzie trudne. Ponadto 71% respondentów uważa, że to dział IT powinien być odpowiedzialny za zagwarantowanie, że publiczne usługi będą spełniać wymagania firm w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i dostępności, a 61% przyznaje, że zapewnienie tego samego poziomu zarządzania publicznymi i prywatnymi usługami w chmurze będzie trudne.

• Zainteresowanie chmurami hybrydowymi odzwierciedla szerszą potrzebę zunifikowanego zarządzania. Zapytani o typ chmury, którym są najbardziej zainteresowani, respondenci w większości (37%) wskazali chmury hybrydowe, wykorzystujące kombinację infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej. W połączeniu z upowszechnianiem się chmur publicznych i wysokim stopniem złożoności, z jakim zmagają się firmy, podkreśla to potrzebę zunifikowanego podejścia do zarządzania systemami.

Dane firmy BMC Software

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ