Wydatki na storage lekko w górę

0

Globalne wydatki na pamięci masowe rosną, choć menedżerowie, mający świeżo w pamięci ubiegłoroczny kryzys, ostrożnie wydają pieniądze. Największym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania zwiększające efektywność systemów. To wnioski, które można wysnuć z najnowszych badań „Purchasing Intentions” przeprowadzonych przez Storage Magazine oraz portal SearchStorage.com.

Przeciętna wysokość firmowego budżetu przeznaczonego na storage wyniesie w tym roku 3,1 miliona dolarów. W porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza to 0,6 procent wzrostu. Wydatki różnią się w zależności od wielkości firm. Duże koncerny zwiększyły środki o 2,5 procent, a średnie przedsiębiorstwa o 1,6 procent. Najgorzej przedstawia się sytuacja wśród małych firm, gdzie budżety skurczyły się o 0,6 procent. Choć słupki poszły w góre, to wciąż daleko do wyniku z 2006 roku, kiedy budżety na pamięci masowe wzrosły o 5,2 procent. O tym, że sytuacja na rynku daleka jest od ideału, świadczą również kryteria wyboru produktów. 20 procent respondentów wymienia cenę jako czynnik mający kluczowy wpływ na decyzję zakupu. Wprawdzie 30 procent ankietowanych stawia na pierwszym miejscu funkcjonalność systemu, aczkolwiek jeszcze nigdy w ośmioletniej historii badań, nie było tak wysokiego odsetka przedsiębiorców kierujących się w pierwszej kolejności ceną.

Fibre Channel vs. iSCSI

Najpopularniejszym standardem w sieciach SAN pozostaje Fibre Channel. 52 procent respondentów biorących udział w badaniu „Purchasing Intentions”, deklaruje, że korzysta z tego protokołu. Jednak dystans pomiędzy Fibre Channel a iSCSI z roku na rok topnieje. W badaniach przeprowadzonych wiosną 2008 roku udział Fibre Channel wynosił 70 procent, natomiast w przypadku iSCSI było to 27 procent. Z najnowszych danych wynika, że 44 procent przedsiębiorstw już wdrożyło lub uczyni to do końca roku, systemy bazujące na standardzie iSCSI. Protokół najszybciej zyskuje przychylność średnich firm – 52 procent wskazań. Popyt ze strony dużych organizacji i mniejszych firm jest bardzo zbliżony, wynosi odpowiednio 39 oraz 42 procent. Główne atuty iSCSI to przede wszystkim koszty i łatwość wdrożenia. Ponadto coraz więcej małych i średnich firm wykorzystuje standard iSCSI przy wirtualizacji serwerów.

Gdzie płyną dolary

W strukturze tegorocznych wydatków przeważają systemy średniej wielkości. Menedżerowie odpowiedzialni za storage przyznają, że około 45 procent wydatków jest desygnowanych na macierze dyskowe klasy midrange. 36 procent budżetów pochłania zakup dysków, dołączanych do funkcjonujących systemów. Jeszcze cztery lata temu 59 procent środków pochłaniały macierze dyskowe z protokołem Fibre Channel. Jednak w ostatnim badaniu wskaźnik ten spadł do 17 procent, to o dwa procent więcej niż systemy NAS (15 proc.) oraz macierze wieloprotokołowe (13 proc).

Przedsiębiorstwa najchętniej inwestują w macierze EMC. W bieżącym roku po systemy tego producenta sięgnie 31 procent ankietowanych. Druga lokata przypadła HP (29 proc.). Należy zauważyć, że HP udało się zmniejszyć dystans do lidera, w poprzednim badaniu różnica wynosiła 11 procent.

SSD na fali wznoszącej

Dyski SSD to jeden z najbardziej gorących tematów w branży, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w badaniach „Purchasing Intentions”. 15 procent respondentów używa pamięci masowych z dyskami SSD, dwukrotnie więcej aniżeli w ubiegłym roku. Co ciekawe, podczas ubiegłorocznego badania 54 procent przedsiębiorców oznajmiło, że nie zamierza wdrażać SSD. Ale w najnowszym badaniu odsetek niechętnych spadł do 45 procent. Taki stan rzeczy nie powinien dziwić, wciąż rośnie liczba producentów oferujących w swoich macierzach dyski SSD obok SATA i SAS. Zaostrza się też konkurencja pomiędzy dostawcami układów (Intel, Pilant Technology, STEC, Seagate, Toshiba).
Tym co powstrzymuje przedsiębiorców przed inwestycjami w pamięci masowe wykorzystujące SSD jest cena, jako główną barierę postrzega ją 57 procent przedsiębiorców. Inne powody to zadowolenie z dysków HDD, w zupełności zaspokajających wymagania użytkowników (37 proc.) oraz brak wystaczającej wiedzy na temat korzyści, jakie może przynieść wdrożenie SSD (31 proc.)

Nowe trendy – ewolucja zamiast rewolucji

Wielu menedżerów traktuje cloud storage z dużym dystansem. Niemniej co piąty z respondentów deklaruje, że korzysta z modelu cloud. Najpopularniejsze są usługi związane z odzyskiwaniem danych – 11 procent, natomiast 9 procent ankietowanych korzysta z przestrzeni dyskowej w chmurze. Dane te nie są zbyt imponujące, ale pokazują, że cloud storage nie jest wyłącznie terminem marketingowym. Przedsiębiorstwa nie kwapią się również do wirtualizacji pamięci masowych. W tym przypadku nie należy spodziewać się żadnych gwałtownych zwrotów, a zmiany będą miały charakter ewolucyjny. Jak do tej pory niewielki ułamek firm zdecydował się na pełną wirtualizację pamięci masowych. 73 procent respondentów deklaruje, że dokonało wirtualizacji plików, a 74 procent przeprowadziło wirtualizację niektórych bloków pamięci. Dane wskazują na to, że większość organizacji dopiero testuje rozwiązania i przygląda się możliwościom technologii.

Backup. Taśmy vs dyski.

Badania „Purchasing Intentions” pokazują, że następuje odwrót od napędów taśmowych. 33 procent ankietowanych firm chce uniezależnić się od taśm i ograniczyć wydatki na ten cel. Zupełnie odmienne plany ma 22 procent respondentów. Autorzy badania zauważają, że po raz pierwszy tak duży odsetek firm ogranicza wydatki na napędy taśmowe. Tym co może napawać umiarkowanym optymizmem producentów jest stosunkowe duże zainteresowanie technologią LTO-5. Co piąte przedsiębiorstwo zamierzające rozbudować swoją bibliotekę taśmową, planuje zakup napędów LTO-5. Poza tym biblioteki taśmowe stają się coraz mniejsze. Średnia liczba slotów w urządzeniach, które planują zakupić przedsiębiorstwa zmniejsza się z roku na rok, w ostatnim badaniu były to 92 sloty.

Firmy zwiększają budżety na backup dysk-dysk, w skali roku wydatki wzrosły o 39 procent. 47 procent respondentów wykorzystuje dysk jako docelowy system plików dla backupu. Z deduplikacji korzysta co czwarte przedsiębiorstwo. 38 procent respondentów planuje zwiększyć wydatki na deduplikację, 33 procent zachowa ten sam poziom nakładów, a 20 procent respondentów nie wiąże żadnych planów z tą technologią. Niewielkim zainteresowaniem cieszy się CDP – ciągła ochrona danych. Z tego narzędzia korzysta zaledwie 13 procent przedsiębiorstw.

O badaniu

Badania Purchasing Intentions są przeprowadzane dwa razy w roku. Biorą w nich udział menedżerowie odpowiedzialni za zakup produktów storage. W ostatniej edycji uczestniczyło 609 firm, reprezentujących różne branże, a przeciętny roczny przychód badanych przedsiębiorstw wyniósł 1,3 miliarda dolarów.

TOP5 – macierze dyskowe

1. EMC – 31 proc.
2. HP – 29 proc.
3. IBM – 26 proc.
4. Dell -25 proc.
5. NetApp – 19 proc.

TOP5 – przełączniki SAN
1. Cisco – 58 proc.
2. Brocade – 37 proc.
3. QLogic – 9 proc.
4. CipherMax – 3 proc.
5. Dell – 3 proc.

TOP5 – biblioteki taśmowe
1. HP – 24 proc.
2. IBM – 23 proc.
3. Dell – 19 proc.
4. Oracle – 12 proc.
5. Quantum – 9 proc.

TOP5 – Aplikacje do backupu
1. Symantec – 35 proc.
2. IBM – 18 proc.
3. EMC – 15 proc.
4. CommVault – 11 proc.
5. HP – 9 proc.

Wojciech Urbanek

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ