Wirtualizacja serwerów NAS

0

System pamięci NAS jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań w sektorze SMB. NAS może być zainstalowany prawie w dowolnym miejscu sieci oferując dostęp każdej stacji roboczej bądź serwerowi.

NAS charakteryzuje się dużą łatwością instalacji. W przypadku serwerów NAS Iomega, produkt jest fabrycznie gotowy do natychmiastowego użycia, posiadając zainstalowany system operacyjny oraz dyski. Wymaga jedynie podłączenia do sieci oraz prostej instalacji. Równie łatwo możemy dodawać następne urządzenie do sieci bez konieczności dokonywania skomplikowanych zmian w infrastrukturze. To ważne w przypadku przedsiębiorstw sektora SMB, bowiem często nie mają ono wydzielonego działu IT.

Wirtualizacja serwerów NAS daje kilka bardzo wymiernych korzyści. Nawet jeśli przedsiębiorstwo posiada kilka serwerów NAS, pochodzących od różnych dostawców, dzięki wirtualizacji można stworzyć jeden punkt dostępowy do całego środowiska pamięci masowych. Użytkownik nie musi wiedzieć, które dane są zgromadzone na danym fizycznym urządzeniu. Ponadto, środowisko wirtualne w znakomity sposób ułatwia migracje danych. Jeśli jeden z funkcjonujących w przedsiębiorstwie serwerów NAS musi zostać zmodernizowany lub usunięty z sieci z jakiegokolwiek powodu, w takiej sytuacji dane można przenieść na pozostałe maszyny w sposób płynny, w czasie rzeczywistym, w godzinach pracy, bez problemów dla użytkownika.

Przykładem konkretnej implementacji serwera NAS dla środowiska wirtualnego jest wspólne rozwiązanie Iomega oraz VMware nazwane „Unstappable computing”. Jest to system pozwalający na zachowanie ciągłości pracy krytycznych dla przedsiębiorstwa SMB aplikacji i systemów. Aby implementować rozwiązanie potrzebne są dwa fizyczne serwery, serwer NAS Iomega oraz aplikacji VMware Vsphere Essential Plus. Na pierwszym serwerze instalujemy wirtualne serwery: pocztowy, web, aplikacji oraz SQL. Następnie fizyczny serwer 1 jest podłączony do serwera nr 2 poprzez serwer NAS Iomega, który wykonuje szybki backup danych z serwera nr 1. W przypadku awarii serwera nr 1, funkcje serwerów pocztowego, web, aplikacji oraz SQL przejmuje serwer nr 2. Dzieję się to w pełni automatycznie bez jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz. Cały proces trwa kilka do kilkunastu minut, zapewniając ciągłość pracy przedsiębiorstwa.

Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na rozwój popularności wirtualizacji serwerów NAS jest popularyzacja zastosowań tych urządzeń w grupie przedsiębiorstw SMB. Wraz ze wzrostem popytu na te produkty, stopniowo będzie wzrastać zainteresowanie bardziej kompleksowymi rozwiązaniami. Jestem przekonany, że przyszłość rysuje się w tym względzie w bardzo jasnych barwach, choć jesteśmy na początku tej drogi.

Robert Grzyb, National Key Account Manager Poland, IOMEGA

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ