Symantec wykrywa zagrożenia w centrach danych

0

Firma Symantec uruchomiła nowe usługi Veritas Operations Services w modelu „cloud computing”. Umożliwiają one firmom informatycznym przeprowadzanie prewencyjnych działań konserwacyjnych według ustalonych priorytetów z wykorzystaniem optymalnych konfiguracji, najlepszych wzorców postępowania i wiedzy o zagrożeniach w centrum danych. Pierwszymi dostępnymi usługami są Veritas Installation Assessment i Veritas Storage Foundation Health Check.

Usługi Veritas Operations Services działają w modelu „cloud computing”. Śledzą najlepsze wzorce postępowania, optymalne konfiguracje, listy zgodności elementów sprzętowych oraz listy zgodności oprogramowania dla rozwiązań Veritas Storage Foundation, Veritas Cluster Server, popularnych systemów operacyjnych oraz oprogramowania sieci SAN. Szereg usług opartych na sieci WWW korzysta z tych informacji w celu wykrywania zagrożeń w centrach danych i zwiększania wydajności zespołów operacyjnych, pracujących nad nową architekturą i nową skalą centrów danych. Wszystkie powiadomienia zawierają szczegółowe instrukcje, które przyspieszają i usprawniają rozwiązywanie problemów.

Pierwsza z szeregu planowanych usług – Veritas Installation Assessment Service zapewnia oparte na sieci WWW sprawdzanie poprawności konfiguracji infrastruktury serwerów i pamięci masowych. To prewencyjne podejście upraszcza uaktualnianie wersji oraz nowe instalacje, dzięki sprawdzaniu poprawności całego zestawu przed rozpoczęciem procesu instalacji.

Główne funkcje usługi Veritas Installation Assessment Service:

  • Zautomatyzowane i niewymagające użycia agentów gromadzenie danych w ramach usługi Installation Assessment Service umożliwia sprawdzenie poprawności konfiguracji serwerów i pamięci masowych przed instalacją lub uaktualnieniem produktu w celu sprawdzenia gotowości infrastruktury.
  • Szczegółowe raporty wskazują poprawność, niepoprawność lub ostrzeżenia dla kluczowych zmiennych konfiguracyjnych. Zawierają one łącza prowadzące bezpośrednio do wymaganych poprawek i istotnej dokumentacji.
  • Usługa powiadamiania o poprawkach informuje o uaktualnieniach dotyczących konkretnej konfiguracji serwera i pamięci masowej w danym środowisku.
  • Ocena nie wymaga agentów i może zostać przeprowadzona dla pojedynczego serwera lub wielu serwerów i systemów operacyjnych bez instalacji rozwiązań Veritas Storage Foundation, czy Veritas Cluster Server.

Storage Foundation Health Check, druga z dostępnych usług, wykrywa błędy konfiguracji, które mogą powodować przestoje w pracy, problemy z wydajnością i nieoptymalne wykorzystanie zasobów.

Usługa Veritas Installation Assessment Service jest już dostępna, jej cena wynosi 500 USD na serwer fizyczny. Usługa jest bezpłatna dla klientów posiadających subskrypcję rozwiązania Veritas Storage Foundation lub Veritas Cluster Server. Więcej informacji o usługach Veritas Operations Services można znaleźć pod adresem http://vias.symantec.com.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ