Symantec pomaga budować prywatne chmury

0

Firma Symantec zapowiedziała nowe wersje swoich produktów do zarządzania pamięcią masową i zapewniania wysokiej dostępności systemów. Nowe wydania obejmuje wiele rozwiązań z oferty firmy Symantec, w tym sztandarowe rozwiązania Veritas Storage Foundation 6.0, Veritas Cluster Server 6.0 i Veritas Operations Manager 4.1.

Z ostatniego badania firmy Symantec („Virtualization and Evolution to the Cloud”) wynika, że 67 proc. specjalistów IT i dyrektorów wysokiego szczebla obawia się przenoszenia krytycznych aplikacji do chmur prywatnych lub hybrydowych ze względu na biznesowe wymagania w zakresie wysokiej dostępności. Obawy te dotyczą również środowisk pamięciowych – 82 proc. respondentów wybiera zwiększoną dostępność jako ważny cel przy wdrażaniu prywatnej „pamięci masowej jako usługi”.

Dzięki rozwiązaniom firmy Symantec działy IT mogą budować własne, niezawodne chmury prywatne, wykorzystując istniejące inwestycje w centra danych. Nowe wersje oprogramowania pozwalają:
– kompleksowo zarządzać usługami biznesowymi na heterogenicznych platformach;
– wdrażać odporną na awarie, elastyczną pamięć masową na użytek chmurowych obciążeń roboczych;
– ograniczyć wykorzystanie pamięci masowej poprzez deduplikację, kompresję i uproszczone odzyskiwanie;
– używać pojedynczego widoku do raportowania i do rozwiązywania problemów bez zakłócania pracy systemu.

Nowe produkty:
• Veritas Storage Foundation 6.0
• Veritas Cluster Server 6.0
• Veritas Operations Manager 4.1
• Symantec ApplicationHA 6.0
• Veritas Dynamic Multi-Pathing 6.0
• Veritas Cluster File System 6.0
• Veritas Replicator 6.0
• Symantec VirtualStore 6.0
• Veritas Storage Foundation for Windows 6.0
• Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 6.0
• Veritas Storage Foundation for Sybase ACE 6.0

Kompleksowe zarządzanie dostępnością usług biznesowych na heterogenicznych platformach za pomocą rozwiązań Veritas Cluster Server 6.0 i Symantec ApplicationHA 6.0

Obecnie większość krytycznych aplikacji biznesowych składa się z wielu warstw – sieci, aplikacji, oprogramowania pośredniego, bazy danych – które działają na wielu serwerach, między platformami,
w środowiskach fizycznych oraz wirtualnych i z wykorzystaniem różnych typów pamięci masowej. Zapewnienie dostępności usług biznesowych stanowi dziś duże wyzwanie. Działy IT muszą używać wielu narzędzi, interweniować i koordynować pracę różnych zespołów w przypadku przestoju, planowanego czy też nie.

Rozwiązania Veritas Cluster Server 6.0 i Symantec ApplicationHA 6.0 z nowym mechanizmem Virtual Business Services (VBS) zapewniają stałą, wysoką dostępność i ograniczają czas przerw w działaniu usług całej wielowarstwowej aplikacji biznesowej, traktując ją jako pojedynczy obiekt. Administratorzy mogą wyreżyserować uruchomienie, zatrzymanie, bezzakłóceniowy test i przełączenie awaryjne wielowarstwowej aplikacji jednym kliknięciem myszy, co przekłada się na niezawodność i mobilność usług biznesowych. Veritas Cluster Server nadal zapewnia obsługę najszerszej gamy aplikacji i jest dostępny w wersjach dla wszystkich najważniejszych systemów operacyjnych i platform wirtualizacyjnych, w tym IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris, Linux, Microsoft Windows i VMware.

Wdrażanie pamięci masowej na użytek chmurowych obciążeń roboczych za pomocą Veritas Storage Foundation 6.0

Wymagania w zakresie pamięci masowej rosną wykładniczo, dlatego działy IT potrzebują ekonomicznego i elastycznego podejścia do zarządzania środowiskiem przy zachowaniu wysokiego stopnia dostępności krytycznych aplikacji. Oznacza to możliwość dynamicznego rozszerzania i redukowania pamięci masowej, optymalizowania pamięci w czasie rzeczywistym oraz elastycznego wybierania właściwego typu pamięci od właściwego producenta. Ponadto administratorzy potrzebują narzędzi, które pomagają zautomatyzować przydzielanie pamięci masowej, rozliczenia wewnętrzne za wykorzystanie pamięci oraz raportowanie w centrach danych z heterogenicznymi środowiskami pamięciowymi.

Pakiet produktów Veritas Storage Foundation pozwala menedżerom IT wybrać rozwiązanie sprzętowe dostosowane do ich potrzeb i uzupełnia zaawansowane funkcje macierzy pamięciowych. Storage Foundation 6.0 obsługuje deduplikację i kompresje w warstwie systemu plików. Ponadto oferuje uproszczone odzyskiwanie, obsługę wielu warstw pamięci, dynamiczne zmiany rozmiaru woluminów, inteligentną migrację, a także najbardziej rozbudowane funkcje optymalizacji pamięci masowej w blokowych środowiskach SAN. Wszystkie te funkcje nie wymagają zatrzymywania aplikacji i wywierają minimalny wpływ na wydajność dzięki zautomatyzowanemu, priorytetowemu szeregowaniu wejścia-wyjścia, które rozróżnia ruch aplikacji od operacji związanych z konserwacją. Pakiet Veritas Storage Foundation zawiera też rozwiązania Veritas Dynamic Multi-Pathing, Veritas Cluster File System oraz Symantec VirtualStore z obsługą wszystkich popularnych macierzy pamięciowych i systemów operacyjnych.

Veritas Operations Manager 4.1 – pojedynczy widok do inteligentnego raportowania, rozwiązywania problemów i zarządzania

Veritas Operations Manager (VOM) to pojedyncza konsola do zarządzania serwerami fizycznymi i wirtualnymi, która pomaga klientom wizualizować, analizować i kontrolować dostępność usług biznesowych oraz heterogeniczne środowiska pamięci masowej w centrach danych. W wersji Veritas Operations Manager Advanced działy IT mogą planować przydzielanie pamięci masowej za pomocą szablonów i wdrażać rozliczenia wewnętrzne na podstawie rzeczywistego wykorzystania pamięci przez aplikacje. Veritas Operations Manager nie tylko zapewnia wgląd w całą infrastrukturę pamięciową, od aplikacji do dysku, ale również pozwala administratorom podjąć natychmiastowe środki zaradcze, aby optymalizować i skalować wykorzystanie pamięci masowej w Veritas Storage Foundation.

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ