SNIA tworzy standardy dla pamięci masowych w chmurach

0

Projekty Cloud Storage Initiative (CSI) oraz Cloud Data Management Interface (CDMI) przynoszą szansę na zmniejszenie braku zaufania wobec koncepcji przechowywania danych „w chmurze”. Dzięki temu rośnie prawdopodobieństwo szybszej popularyzacji tego modelu zarządzania danymi, a często także uzyskiwania dodatkowych oszczędności.

Rozwiązania cloud computing powoli wychodzą z fazy eksperymentalnej, a klienci poważnie rozważają wprowadzenie w swoich firmach tego modelu zarządzania infrastrukturą IT i udostępniania jej użytkownikom. Jednak tym, co wciąż budzi niepewność wielu administratorów i szefów działów IT, jest brak oficjalnych, powszechnie zaakceptowanych standardów, które zagwarantowałyby, że wszyscy dostawcy pod pojęciem cloud computing rozumieją to samo.

Jednym z segmentów rynku, który może być przeniesiony do chmury są pamięci masowe. Według IDC, obecnie szeroko pojęte usługi cloud storage to 9% rynku rozwiązań cloud computing (wartego ok. 17,4 mld USD), ale w 2013 mają już stanowić 13% tego rynku (czyli 6,2 mld USD spośród ogólnej wartości 44,2 mld USD). Aby zagwarantować ten wzrost i nie zniechęcić potencjalnych użytkowników do inwestowania w tej model przetwarzania danych, organizacja Storage Networking Industry Association (SNIA) w kwietniu 2009 r. powołała specjalną grupę roboczą, która opracowuje standardy dla tego szybko rozwijającego się rynku.

Standardy cloud storage

Zarówno firmy każdej wielkości, jak też prywatni użytkownicy napotykają coraz więcej problemów w związku koniecznością przechowywania i ochrony swoich cyfrowych danych, a także zarządzania nimi i możliwością wyszukania właściwej informacji w skończenie krótkim czasie. Nie bez znaczenia jest także kwestia kosztów.

Rozwiązaniem wielu z tych problemów jest właśnie koncepcja przechowywania danych „w chmurze”, ale daje ona dodatkowe korzyści, pozwala m.in. na zdefiniowanie ról i odpowiedzialności za dane, archiwizację, przeszukiwanie, odzyskiwanie i ewentualne niszczenie. Pozwala na stworzenie umów na poziom świadczenia usług (Service Level Agreement), gwarantujących klientowi ciągły dostęp do danych.

W czerwcu 2009 r. grupa robocza SNIA opublikowała swój pierwszy dokument opisujący różne modele zastosowań koncepcji cloud storage. Stał się on podstawą do prac nad pierwszym interfejsem Cloud Data Management Interface (CDMI) odpowiedzialnym za przenoszenie danych w modelu cloud storage. We wrześniu 2009 r. opublikowano szkic tego interfejsu w wersji 0.8, a dostępna obecnie wersja 1.0 jest w trakcie publicznych konsultacji.

Interfejs CDMI pozwala na uproszczenie wszystkich aspektów związanych z cloud storage dla dostawców i subskrybentów usług, programistów oraz dostawców sprzętu i oprogramowania. Interfejs ten będzie wykorzystywany przez aplikacje do operowania na danych w chmurach – tworzenia ich, odczytywania, aktualizacji i kasowania. Wiele operacji będzie wykonywanych na metadanych, aby przyspieszyć proces wyszukiwania danych.

Interfejs CDMI będzie także mógł być wykorzystywany przez aplikacje administracyjne, co pozwoli na zarządzanie pulami danych, kontami użytkowników, bezpieczeństwem dostępu i rozliczaniem – w tym także dla pamięci masowych dostępnych poprzez inne interfejsy, jak SAN, NAS, FTP, WebDAV i HTTP/REST.

Scenariusze wykorzystania

Z funkcjonalności standardu CDMI korzystają cztery główne grupy użytkowników:

Subskrybenci (użytkownicy) usług cloud storage porównują te usługi z tradycyjnymi według kilku kluczowych kryteriów: bezpieczeństwa świadczenia usługi, poziomu ochrony danych wydajności i możliwości dostępu do danych z różnych miejsc i urządzeń. Interfejs CDMI dostarcza parametry do porównywania wszystkich tych kryteriów.

Dostawcy usług cloud storage w chmurze publicznej otrzymują spójny interfejs, dzięki któremu porównanie ich oferty na usługi staje się prostsze, a przez to można zaadresować większe przestrzenie rynku. Utrzymana jednak została możliwość rozszerzania funkcjonalności świadczonych usług o własne, unikatowe elementy.

Programiści usług cloud storage długo oczekiwali na jeden, jednolity standard programistyczny, który pozwoli na tworzenie bezpiecznych i bogatych w funkcjonalności usług. CDMI jest w tej chwili jedynym interfejsem, który pozwala na tworzenie aplikacji do przechowywania w chmurze danych niezależnie od platformy sprzętowej czy systemowej.

Brokerzy usług cloud storage mogą pomóc w uzyskiwaniu dodatkowych funkcjonalności dla tego modelu lub zagwarantowaniu dodatkowych poziomów bezpieczeństwa. Poprzez interfejs CDMI taki broker może „włączyć się” pomiędzy subskrybenta a dostawcę, oferując np. pewien poziom ubezpieczenia łączności i dostępu do danych (współpracując z kilkoma dostawcami usług będzie w stanie szybko przełączyć się z jednego do drugiego w przypadku awarii jednego z operatorów). Tacy brokerzy mogą też tworzyć własne oferty usług, łącząc niektóre unikalne elementy oferty dostawców usług.

Inicjatywa SNIA

Chwilę po opracowaniu szkicu specyfikacji CDMI, organizacja SNIA powołała grupę firm Cloud Storage Initiative (CSI), której głównym celem jest promocja usług cloud storage oraz pełnienie funkcji nadzorczych, czy są one zgodne z zaproponowanymi standardami. Swoją działalność ewangelizacyjną CSI prowadzi zarówno wśród dostawców, programistów, jak też użytkowników.

Jako fragment większego ekosystemu cloud computing, CSI stara się także koordynować swoje prace z pracami innych organizacji i ciał standaryzacyjnych związanych z przetwarzaniem danych w chmurach. CSI współpracuje m.in. z Open Grid Forum (OGF), Open Cloud Computing Interface (OCCI), inkubatorem rozwoju usług cloud przy Desktop Management Task Force (DMTF) oraz bierze udział w opracowywaniu wiki Cloud-Standards.org.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ