RAID trzyma się mocno

0

Technologia RAID liczy sobie już sobie blisko trzydzieści lat. Mogłoby się wydawać, że innowacyjne rozwiązania do przechowywania danych sprawią, że RAID zostanie zepchnięty na margines. Jednak badania przeprowadzone przez Storage Magazine pokazują, że użytkownicy bardzo często sięgają po tę metodę.

Aż 96 procent respondentów zadeklarowało, że wciąż korzysta z RAID. Najbardziej popularną konfiguracją macierzy RAID jest RAID 5 – 87 procent wskazań, a w dalszej kolejności RAID 1 (52 proc.), RAID 10 (40 proc.). 45 procent użytkowników RAID oznajmiło, że stosuje różne konfiguracje.

Badania pokazują, że miłość do technologii nie jest bezgraniczna. Tym co najbardziej irytuje użytkowników jest nieefektywne wykorzystanie powierzchni dysku (36 proc.), a następnie długi czas odbudowy (32 proc.). Należy jednak zauważyć, że co dziesiąty użytkownik RAID nie dostrzega żadnych wad.

54 procent badanych przyznaje, że odbudowa RAID zajęła im od 3-12 godzin. Pozostali respondenci wskazywali na następujące przedziały czasowe: mniej niż 2 godziny (20 proc.), 13-24 godzin (18 proc.), 25-48 godzin (4 proc.) oraz powyżej 48 godzin (3proc.).

Storage Magazine poprosił również o ocenę poszczególnych technologii ochrony danych. Uczestnicy badania wystawiali oceny od 1-5, gdzie 1 oznaczało rozwiązanie najmniej ważne dla firmy. Palma pierwszeństwa przypadła technologii RAID ze średnią ocen 4,2. Dalsze miejsca zajęły tradycyjny backup (3,9), CDP, czyli ciągła ochrona danych (2,8), replikacja (2,8) oraz usługi backup w modelu cloud (1,3).

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ