Programy porozmawiają ze sobą

0

EMC podczas konferencji Momentum Prague 2008 zaprezentował nowy standard wymiany informacji i treści pomiędzy usługami świadczonymi w sieci web (głównie systemami ERP) i interfejsami Web 2.0 – Content Management Interoperability Services (CMIS). Współtwórcami standardu są firmy Microsoft i IBM, a przy jego stworzeniu aktywnie współpracowali także inni dostawcy systemów Enterprise Content Management, w tym Oracle, SAP, OpenText i Adobe.

Obecnie firmy, które chcą zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy różnymi systemami IT, muszą tworzyć dodatkowe warstwy integracyjne, „tłumaczące” standard przechowywania informacji w jednym systemie na drugi. Jeśli oba systemy będą zgodne z CMIS, może to dać firmom ogromne oszczędności kosztów i zredukować zaangażowanie działu IT w tworzenie warstw integracyjnych.

Specyfikacja CMIS obecnie jest w fazie oficjalnej standaryzacji przez OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), w ramach której ostatnio powstał komitet techniczny CMIS (CMIS Technical Committee) odpowiedzialny za sprawy formalne i wypromowanie CMIS jako otwartego standardu.

Założenia standardu obejmują m.in. kwestie metadanych towarzyszących dokumentom, kontroli wersji dokumentów, wyszukiwania informacji i współpracy wielu osób korzystających z tych samych dokumentów. Zdaniem EMC, już w pierwszej wersji standardu uwzględniono wystarczającą grupę parametrów, która pozwoli na elastyczne tworzenie interfejsów współpracy, ale nie wyklucza się powstawania kolejnych wersji, opartych na wnioskach płynących od dostawców i użytkowników.
Jednocześnie założono, ze poszczególni twórcy rozwiązań, aby być zgodnym z tym standardem, nie mogą wprowadzać własnych modyfikacji interfejsu, które mogłyby powodować, że staną się niekompatybilne z innymi (OASIS będzie przyznawało certyfikaty zgodności z CMIS)

Wraz ze specyfikacją standardu CMIS, EMC zaprezentował także roboczą wersję Documentum zawierającą implementację tego standardu. Klienci korzystający z Documentum mogą ją pobrać ze strony EMC Community Network (https://community.emc.com/community/labs/cmis).

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ