Prognozy EMC na rok 2014

0

EMC przedstawiło pięć prognoz dotyczących regionu EMEA w 2014 roku. Firma przewiduje m.in wzrost znaczenia chmury prywatnej i hybrydowej, a także rosnący wpływ „trzeciej platformy” .

Prognoza 1:

Wszystkie firmy staną się przedsiębiorstwami opartymi na informacjach i zwiększą swoje budżety informatyczne, aby zapewnić cyfrową obsługę klienta na wysokim poziomie.

Na kolejnym etapie ery informacji wszystkie firmy, nawet te handlujące tradycyjnymi produktami, uświadomią sobie, że są zarazem — a w niektórych przypadkach przede wszystkim — przedsiębiorstwami opartymi na informacjach.

Działy informatyki, które kiedyś funkcjonowały na zapleczu i często padały ofiarą cięć i oszczędności, w coraz większym stopniu będą tworzyć fundamenty współczesnych przedsiębiorstw, do których należą: sposób ich wchodzenia na rynek, kluczowe cechy wyróżniające je na tle konkurencji, obrana droga do zdobycia klientów i istota wartości ich marek.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj działalności prowadzi firma, w 2014 r. wzrośnie rola technologii informatycznych na drodze jej produktów do klienta. W niektórych przedsiębiorstwach IT już dziś determinuje tę drogę w całości — reprezentuje w nich markę i samą firmę. Warto zastanowić się nad ścisłym związkiem między giełdą lub sklepem internetowym a infrastrukturą technologiczną, na bazie której działają te przedsiębiorstwa. Wszelkie innowacje są tu natychmiast widoczne dla klientów, równie widoczne są wszelkie przestoje.

W 2014 r. wzrośnie tempo tych zmian sukces biznesowy będzie coraz bardziej zależeć od technologii i strategicznych inwestycji informatycznych podejmowanych przez daną firmę.

A ponieważ przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu będą się koncentrować na informacjach, podobnie zrobią klienci, że przez co informacje jeszcze bardziej zyskają na znaczeniu. Detaliści i dystrybutorzy hurtowi będą teraz w stanie udostępnić klientom bardzo szczegółowe informacje o drodze pokonywanej przez ich przesyłkę, a producenci umożliwią klientom personalizację zakupów z poziomu aplikacji mobilnej zapewniającej im dostęp niemal do hali fabrycznej.

Dyrektorzy ds. informatyki uświadomią sobie, że cyfrowa obsługa klienta staje się podstawowym polem bitwy, a budżety informatyczne będą rosły, ponieważ firmy będą podwajać nakłady na zapewnienie klientom inteligentnej i elastycznej obsługi na najwyższym poziomie.

Prognoza 2:

Firmy będą korzystać z chmury, aby obniżyć jednostkowe koszty informatyczne

Przetwarzanie w chmurze weszło już w wiek „dorosłości”. W 2014 r. przedsiębiorstwa będą koncentrowały się na bogactwie możliwości — w zakresie kosztów i elastyczności — oferowanych przez środowiska tego typu.

Na drodze do wykorzystania tego potencjału stoją jednak trudności z zapewnieniem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i ciągłości biznesowej, czyli trzy tradycyjne problemy każdego dyrektora ds. informatyki, które mogą stać się kluczowymi czynnikami hamującymi rozwój w świecie cyfrowym. Stanowią one wyzwania, których żadna firma nie może zignorować.

Dopiero po pokonaniu tych przeszkód zalety chmury w zakresie kosztów i elastyczności można skutecznie wykorzystać.

W 2014 r. niecałe 4% korporacyjnych obciążeń informatycznych trafi do chmury publicznej. Większość projektów będzie dotyczyć wdrożeń chmur prywatnych i hybrydowych. Zgodnie z naszymi prognozami firmy, które odniosą sukces, obniżą za pomocą chmury jednostkowe koszty informatyczne o ponad 38%, natomiast średni czas wdrażania nowej aplikacji zostanie skrócony o ponad 20%.

Obniżenie kosztów i przyspieszenie funkcjonowania uwolni możliwości działu IT i pozwoli mu opracować innowacje wykraczające poza jego podstawowe zadania w zakresie udostępniania usług podstawowych. Nowe usługi wykorzystujące infrastrukturę chmury pomogą przedsiębiorstwom w pozyskaniu nowych strumieni przychodów i możliwości rozwoju.

Firmy już teraz zaczynają odkrywać obszary zastosowania gromadzonych przez siebie danych oraz generowane dzięki nim strumienie przychodów. Wielu operatorów telefonicznych, w tym Telefonica, analizuje możliwości związane z bezpiecznym gromadzeniem danych i analizami dotyczącymi klientów, aby na ich podstawie zwiększyć przychody w innych obszarach swojej działalności.

Prognoza 3:

Marki oparte na IT będą bardziej podatne na ryzyko i muszą wykonywać odpowiednie działania

Firmy, które wykorzystują informacje i technologie informatyczne, mają szansę na uzyskanie znacznych korzyści. Jednak im bardziej dana marka jest uzależniona od IT, tym bardziej jest też podatna na ryzyko.

Technologie informatyczne stają się widoczne w coraz liczniejszych branżach, a ich znaczenie rośnie zarówno w sektorze handlu detalicznego online, jak i w automatycznych łańcuchach dostaw czy obrocie instrumentami na rynkach finansowych w czasie rzeczywistym. Wszystko to sprawia, że wszelkie zakłócenia mogą mieć natychmiastowe skutki. Należą do nich: utrata przychodów, nieprzychylne opinie online zamieszczone przez sfrustrowanych klientów dających ujście swoim odczuciom czy utrata klientów, którzy bez trudu mogą znaleźć innego dostawcę. Zakłócenia mogą również wpłynąć na kurs akcji danej spółki.

W 2014 r. firmy muszą określić, jakie ryzyko jest dla nich odpowiednie lub akceptowalne i odpowiednio ustrukturyzować systemy, które stanowią podstawę ich relacji rynkowych.

Prognoza 4:

Elastyczność stanie się najcenniejszym atutem IT
Pojawienie się tzw. „trzeciej platformy” — której filary to zoptymalizowane opcje łączności, pełna dostępność narzędzi do przetwarzania i urządzenia mobilne, szybko skalowalne przetwarzanie w chmurze oraz dostępność wielkich zbiorów danych i ich analizy — zmienia przedsiębiorstwa w równym stopniu co kiedyś wprowadzenie produkcji masowej.

Ta szeroka dostępność i możliwość skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek zmienia dynamikę rywalizacji we wszystkich obszarach. Demokratyzacja tych możliwości w coraz większym stopniu ułatwia wejście na rynek, co następuje niezwykle szybko i coraz częściej nie wymaga tradycyjnego kapitału początkowego niezbędnego do rozpoczęcia działalności. Wystarczy spojrzeć na historie sukcesów projektów finansowanych za pośrednictwem crowdfundingowej platformy Kickstarter, o których słyszeliśmy w ciągu ubiegłych kilku lat, oraz na londyńską dzielnicę Tech City, gdzie kreatywne i przedsiębiorcze myślenie każdego dnia prowadzi do powstania nowej firmy internetowej.

W tym kontekście ważne będzie zajęcie pierwszej lub drugiej pozycji na rynku, w przeciwnym razie firma może przegapić swoją szansę. Pozycja pioniera rynku lub pierwszej firmy, która wprowadza nowatorskie rozwiązania („pierwszego fana”), jest kluczowa: przedsiębiorstwom coraz trudniej jest wygenerować wartość lub istotną marżę przez samo zwiększanie efektywności dotychczasowego modelu biznesowego.

Elastyczność będzie kluczowym aspektem przedsiębiorstw opartych na technologiach IT, którym pozwoli ona pozytywnie i szybko reagować na zmiany — czy to przez zaspokojenie pilnych potrzeb klienta, czy też reagowanie na zmiany rynkowe. W 2014 r. przedsiębiorstwa będą musiały się zmobilizować i wykorzystać pojawiające się możliwości, a w razie potrzeby w kreatywny sposób zmienić swój własny model biznesowy, zanim zrobią to ich rywale.

Będziemy obserwować, jak wiele firm o ugruntowanej dotychczas pozycji traci udział w rynku, ponieważ ich ambitni konkurenci i nowatorskie modele biznesowe debiutujących przedsiębiorstw zajmą strategiczne pozycje i zdefiniują całe branże na nowo.

Prognoza 5:

W roku 2014 zaczniemy naprawdę odczuwać wpływ „trzeciej platformy”

W 2014 r. w będzie rosła popularność zdefiniowanych programowo centrów przetwarzania danych. Przyczyni się do tego również zdefiniowana programowo pamięć masowa, która pojawiła się w 2013 r. Dzięki takiej pamięci można zwiększyć możliwości aplikacji, ponieważ eliminuje ona ograniczenia, z jakimi mieliśmy do czynienia w przeszłości podczas przesyłania dużych wolumenów informacji kluczowych dla kompleksowych, zaawansowanych, nowoczesnych aplikacji. W przyszłym roku więcej firm będzie eksperymentować z tymi możliwościami, zwłaszcza że więcej z nich zacznie korzystać z infrastruktury konwergentnej.

Odzwierciedla to (i uzupełnia) dalszą migrację na „trzecią platformę IT”, która łączy lepsze opcje łączności, pełną dostępność narzędzi do przetwarzania, skalowalne przetwarzanie w chmurze i wielkie zbiory danych. IDC prognozuje, że technologie trzeciej platformy będą odpowiadać za 29% wydatków informatycznych i 89% całego ich wzrostu w nadchodzącym roku. Wydatki na chmurę wzrosną o 25% i przekroczą 100 mld USD, co doprowadzi niemal do podwojenia liczby centrów przetwarzania danych w chmurze. IDC prognozuje również 10-krotny wzrost w obszarze oprogramowania udostępnianego jako usługa i 30-procentowe podwyższenie wydatków na narzędzia do analizy wielkich zbiorów danych.

Zmiany te będą ściśle powiązane ze sposobem opracowywania aplikacji i usług. Elastyczność oprogramowania, a zwłaszcza modeli tworzenia aplikacji, ma kluczowe znaczenie. Nowatorskie małe przedsiębiorstwa korzystają z elastycznych technik, nieobciążonych „starymi” technologiami IT, co pozwala im przyspieszyć swoją działalność. Duże firmy będą więc szukać sposobu na opracowywanie innowacji w zakresie swoich produktów i usług z podobną szybkością.

W 2014 r. będziemy zmierzać w kierunku coraz bardziej elastycznego modelu, rosnąć będzie więc również znaczenie pamięci flash. Pamięć ta umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych i sprawniejszych aplikacji, które wymagają szybkiego dostępu do danych w celu obsłużenia zaawansowanych analiz lub interakcji. Wiele przedsiębiorstw zacznie modernizować swoje systemy w tej dziedzinie, aby uzyskać większą wydajność i umożliwić tworzenie nowych klas aplikacji, w tym narzędzi do analizy wielkich zbiorów danych.

Adrian McDonald, prezes EMC w regionie EMEA

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ