Polski rynek IT na plusie

0

Polski rynek IT trzeci z rok z rzędu zwiększył swoją wartość. Największe firmy IT, uczestniczące w badaniu PMR , neutralnie oceniają sytuację w branży.

Według danych firmy badawczej PMR, wartość rynku IT w Polsce w 2012 r. wzrosła do 29,6 mld zł. W ubiegłym roku, zgodnie z przewidywaniami PMR rynek ponownie wzrósł. Dynamika wyniosła ostatecznie 6,3%, co jest jednak wynikiem poniżej prognoz sprzed roku. Podobnie jak w 2011 r., tak również w roku 2012 spodziewane było bardziej wyraźne odbicie na rynku IT, głównie wskutek odmrożenia większej puli środków przez firmy i relatywnie korzystnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce na tle innych krajów regionu. Ostatecznie firmy nie decydowały się na inwestycje na dużą skalę. Według dostawców, na rynku kolejny rok z rzędu widoczne było wyczekiwanie i ostrożność. Dodatkowo w ubiegłym roku nie wzrosły skumulowane wydatki na IT administracji publicznej i samorządów.

Zdecydowanie najtrudniejszy pod względem skuteczności prognozy okazał się rynek sprzętu. Kapitalne znaczenie miały przede wszystkim spadki na rynku monitorów i sprzętu drukującego oraz dynamiczna zmiana struktury rynku komputerów, gdzie do głosu dochodzą niskobudżetowe modele tabletów. Z jednej strony całkowita liczba komputerów lokowanych na rynku rośnie, z drugiej wzrost udziału urządzeń tańszych w mixie sprzedażowym skutecznie obniża średnią cenę nabywanego sprzętu w przeliczeniu per capita.

Patrząc na strukturę wydatków w 2012 r. nie doszło do zmian wyraźnych, choć widać rosnący wpływ na cały rynek odbiorców indywidualnych. Spadło znaczenie administracji publicznej i samorządowej, która zyskała rok wcześniej po wyraźniejszym wzroście wydatków. Od lat to duże firmy są głównym odbiorcą informatyki w Polsce – ich udział w ubiegłym roku wzrósł minimalnie do 49%, po okresie spadków, spowodowanych głównie większym wzrostem wydatków w innych grupach odbiorców IT. Duże firmy inwestują relatywnie najwięcej w nowe rozwiązania, pomimo najwyższego nasycenia informatyką, mają też najkrótszy cykl wymian sprzętu.

 

 

 

W porównaniu z ubiegłym rokiem oceny dotyczące bieżącej sytuacji uległy zdecydowanemu obniżeniu. Udział odpowiedzi w kategorii „bardzo dobra” spadł o 47 p.p., przy wzroście proporcji w kategorii „raczej dobra” 44 p.p. Jednocześnie widoczny jest odpływ ocen negatywnych (o 8 p.p.) na rzecz odpowiedzi o zabarwieniu neutralnym.

 

Zdecydowana większość (87%) respondentów pozytywnie ocenia obecną sytuację finansową firmy, choć w porównaniu do ubiegłego roku spadł udział ocen skrajnie pozytywnych (o 35 p.p.). W blisko połowie firm (41%) obecna sytuacja finansowa, w porównaniu do ubiegłego roku nie uległa zmianie. Spośród pozostałych przedsiębiorstw, w większości sytuacja jednak się poprawiła (43%), choć w porównaniu do zmian jakie zaszły w latach 2011-2012, uzyskanych w odpowiedziach z poprzedniej edycji badania, zmiana ta była mniej doniosła (wtedy w przypadku 39% firm zmiana oceniona była jako „zdecydowanie lepsza”).

Paweł Olszynka, Kierownik działu analiz rynku ICT w firmie PMR.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ