Oracle wprowadze Pillar Axiom Release 5 Storage System

0

Oracle poinformowało o dostępności oprogramowanie Pillar Axiom Release 5 Storage System. Aplikacja jest przeznaczona do systemów pamięci masowej Pillar Axiom 600 i jest zgodne z wcześniejszymi systemami pamięci masowej Pillar Axiom 500 i 300.

Oprogramowanie Pillar Axiom Release 5 to krok w kierunku konsolidacji pamięci masowej w środowiskach Oracle Database, Oracle Applications i przetwarzania w chmurze. Dzięki połączeniu modułowej architektury, usługi QoS i nowego interfejsu umożliwia zwiększenie wydajności i usprawnienie zarządzania danymi. Ponadto upraszcza zarządzanie wieloma typami danych i obciążeń aplikacji z wykorzystaniem łatwych w użyciu profili aplikacji dostosowanych fabrycznie do środowisk Oracle.

W nowej wersji zostały wprowadzone następujące ulepszenia.

· Domeny pamięci masowej Pillar Axiom – pozwalają zmniejszyć ryzyko związane z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami, ponieważ umożliwiają bezpieczne, fizyczne odseparowanie różnych klientów, aplikacji i danych obciążeń w grupach dysków wspólnej macierzy pamięci masowej z zachowaniem pełnej dostępności danych.

· Moduł Pillar Axiom MaxMan umożliwia zarządzanie wieloma systemami pamięci masowej Axiom przez jeden interfejs oparty na języku Java. MaxMan, z profilami reguł zarządzania pamięcią masową wstępnie skonfigurowanymi pod kątem zastosowania w bazach danych Oracle, upraszcza konfigurację i zarządzanie oraz ułatwia optymalizację wydajności aplikacji, nawet w globalnych, złożonych środowiskach.

· Moduł Pillar Axiom MaxRep zwiększa mobilność i upraszcza migrację danych oraz oferuje zaawansowane funkcje ochrony danych, synchroniczne i asynchroniczne przenoszenie danych pomiędzy wieloma systemami Axiom, lokalnie, zdalnie, a nawet w konfiguracjach typu multi-hop, z zachowaniem spójności aplikacji, co pozwala wypełniać umowy SLA w zakresie punktów odtwarzania (recovery point objective — RPO) i czasu odtwarzania (recovery time objective — RTO).

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ