Odzyskanie danych ze starych taśm jest możliwe

0

Firma Kroll Ontrack rozpoczęła świadczenie usługi odzyskiwania danych zapisanych na taśmach w starych, niekompatybilnych z dzisiejszymi standardach. Firma umożliwia także konwertowanie informacji na nośniki w obecnie obowiązujących standardach, a także odzyskiwanie danych z uszkodzonych taśm.

Nowe usługi umożliwiają m.in.:

 • Konwersję danych / Migrację danych pomiędzy różnymi formatami zapisu lub różnymi rodzajami nośników.
 • Odzyskiwanie danych z fizycznie zniszczonych lub uszkodzonych nośników, a także przywrócenia danych po szybkim kasowaniu taśmy i częściowym jej nadpisaniu.
 • Audyt zawartości archiwów backupowych, identyfikacji stosowanych systemów zapisu, identyfikacji i walidacji zapisanych danych oraz sprawdzeniu spójności.
 • Deduplikację danych, czyli usunięcie powtarzających się danych w wykonanym backupie.
 • Przeszukanie archiwów backupowych oraz wydobycie z nich wymaganej, zdefiniowanej informacji. Usługa ta może być przeprowadzona niezależnie od rozwiązania backupowego, bazując na kryteriach takich jak m.in. nazwa pliku czy daty.
 • Przeprowadzenie postępowania dowodowego – umożliwia przeprowadzenie dochodzenia w ramach informatyki śledczej lub procedur Electronic Evidence, które ma na celu powzięcie działań prawnych w powiązaniu z danymi umieszczonymi na taśmach.

Kroll Ontrack deklaruje, że jest w stanie odzyskać dane z backupów tasmowych w formatach ArcServe, Backup Exec, CommVault, Veritas Netbackup, NT Backup, TAR oraz CPIO, a także z następujących nośników:

 • SuperDLT (wszystkie typy, włączając I, II, III, IV, VS1)
 • DLT (wszystkie typy, włączając II, III, TK50, TK70)
 • LTO (wszystkie typy, włączając, LTO1, LTO2, LTO3, LTO4)
 • Sony AIT (wszystkie pojemności)
 • kartridże QIC, łącznie z DC2000, Travan, 6250, SLR
 • kartridże 1/2 cala Open Reel Cartridge 7-track, 9-track
 • IBM Magstar
 • Sun StorageTek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ