Odtwarzanie po awarii, duże wyzwanie dla biznesu

0

Firma EMC opublikowała wyniki badania European Disaster Recovery Survey 2011. Wynika z nich, że 74% organizacji nie ma całkowitej pewności co do udanego odtworzenia wszystkich danych po awarii.

Badanie przeprowadzone przez niezależną firmę analityczną Vanson Bourne na zlecenie firmy EMC analizuje stan europejskiej infrastruktury tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii
i ocenia predyspozycje firm do skutecznego działania w obliczu utraty danych i przestojów systemów.

Awarie się zdarzają: przestoje częściej wynikają z problemów informatycznych niż klęsk żywiołowych.
Wyniki badania dowodzą, że problemy nie wynikają z wydarzeń nadzwyczajnych. Trzy najczęstsze przyczyny utraty danych i przestojów systemów to:
1. Awaria sprzętu: 61%
2. Awaria źródła zasilania: 42%
3. Awaria oprogramowania: 35%

Dla porównania jedynie 7% przypadków awarii systemów lub utraty danych wyniknęło z klęsk żywiołowych, a 8% z powodu sabotażu pracowniczego. Niezależnie od przyczyn, w reakcji na zaistniały incydent 44% organizacji zweryfikowało i zmodernizowało wdrożone procedury tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych po awarii. Ponadto 27% przedsiębiorstw zwiększyło wydatki na infrastrukturę obsługującą te procesy po wystąpieniu awarii.

Wpływ ekonomiczny

Przychody utracone w wyniku przestojów systemów informatycznych. Wyniki badania dowodzą, że przestój systemów informatycznych ma wymierne konsekwencje biznesowe. Do najczęściej wymienianych należą:
1. Spadek wydajności pracowników: 43%
2. Spadek przychodów: 29%
3. Opóźnienia w rozwoju produktów: 27%

Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu straciły przeciętnie dwa dni robocze w wyniku awarii systemów informatycznych. Dla firmy zatrudniającej około 2000 pracowników oznacza to stratę 28 391 osobogodzin.

Rozwijanie taśmy

40% przedsiębiorstw nadal polega na systemach taśmowych, jednak większość chce z nich zrezygnować.
Wyniki badania dowodzą, że przedsiębiorstwa przeznaczają średnio 10% budżetu informatycznego na tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii, a 29% firm ma poczucie, że poziom wydatków na ten cel jest zbyt niski. Technologia tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii w 40% przedsiębiorstw nadal opiera się na systemach taśmowych. Przeciętny roczny koszt transportu, magazynowania, testowania i wymiany taśm wynosi 74 000 EUR. W przypadku 10% przedsiębiorstw nadal korzystających z taśmowych systemów odtwarzania danych pracownicy zabierają kopie taśm ze sobą do domu.
Generalnie 80% przedsiębiorstw korzystających z taśm chce z nich zrezygnować, za główne przyczyny podając:

1.Szybkość odtwarzania danych: 39%
2.Szybsze tworzenie kopii zapasowych: 33%
3.Niską trwałość: 26%

Przygotowanie się na rutynowe przestoje lub poważniejsze incydenty należy rozpocząć od wdrożenia podejścia do tworzenia kopii zapasowych następnej generacji. Wyniki badania dowodzą, że po wystąpieniu awarii, firmy wydają więcej na tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii, jednak nic nie zwróci pieniędzy i czasu straconego podczas przestoju.

Materiały EMC Corporation.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ