Nowoczesne centrum danych

0

Nowoczesne centrum danych to pojęcie bardzo ogólne. Dla jednych oznacza nowoczesną infrastrukturę konwergentną lub hiperkonwergentną, inni wskażą na super szybkie macierze, nafaszerowane dyskami flash. Jeszcze inaczej odpowiedzą dostawcy aplikacji bezpieczeństwa.

Veeam Software należy do przedstawicieli nowej fali producentów aplikacji. Firma od pewnego czasu lansuje hasło “Availability for the Modern Data Center”. Co kryje się pod tym sloganem? Swojego rodzaju odpowiedź na powyższe pytanie przynoszą wyniki badań przeprowadzonych przez ESG wśród 800 klientów firmy Veeam.

1. Co gwarantuje ciągłość biznesu?

Największym wyzwaniem w zakresie ochrony maszyn wirtualnych jest skuteczny backup oraz pewność odzyskiwanie zasobów – tak uważa 44 procent respondentów.

2. Czas potrzebny na uruchomienie maszyny po awarii?

Analitycy ESG podzieli systemy na dwie kategorie: krytyczne oraz normalne. 83 procent respondentów uważa, że czas uruchomienie aplikacji krytycznej nie może przekroczyć 3 godzin. Warto jednak zwrócić uwagę, iż 49 procent żąda, żeby system powrócił do pracy w ciągu 15 minut. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku aplikacji tradycyjnych. 62 procent uczestników badania jest gotowa czekać na odbudowanie systemu 3 godziny, zaś 23 procent akceptuje czas poniżej 15 minut.

3. Jak dobrze jesteś chroniony.

Jednym ze wskaźników określających skuteczność backupu jest RPO, określający moment w przeszłości, w którym po raz ostatni została wykonana kopia danych. Czasami wystarcza kopia sprzed tygodnia, innym razem potrzebne są dane sprzed kilku minut. Jakie są oczekiwania użytkowników oprogramowania Veeam? To zależy od rodzaju aplikacji. 30 procent ankietowanych uważa, że optymalne RPO dla systemów krytycznych wynosi 60 minut, zaś 23 procent toleruje czas nie dłuższy niż 15 minut. Dla zwykłych aplikacji najwyższy poziom tolerancji wyniósł 24 godziny (18 proc.), zaś najniższy poniżej 15 minut (7 proc.).

4. Dodatkowe wymagania wobec backupu?

Organizacje korzystające z backupu maszyn wirtualnych często poszukują dodatkowych rozwiązań usprawniających proces. Według ESG najbardziej pożądane funkcjonalności to: integracja z konsolą VMware Center (23 proc.), możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkową lokalizację (19 proc.), integracja z narzędziami do zarządzania Microsoftu (17 proc.), możliwość natychmiastowego restartu maszyny wirtualnej z kopii zapasowej puli pamięci (16 proc.), możliwość rozszerzenia ochrony dla usług cloud (15 proc.)


5. Czy możesz polegać na używanym rozwiązaniu?

ESG zapytało respondentów o skuteczność wykonywania kopii zapasowych. 73 procent użytkowników systemów innych niż Veeam ocenia ich działanie za satysfakcjonujące, zaś w przypadku firm korzystających z Veeam Backup & Replication aż 95 procent jest zadowolonych z pracy systemu.

Veeam - Merytoryczny Partner Bloga
Powrót do Bloga

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ