Nowe możliwości odzyskiwania baz MSSQL

0

Bazy MSSQL wykorzystywane są najczęściej w popularnych programach finansowo-księgowych, dlatego też ich utrata jest szczególnie dotkliwa dla firm. Uszkodzone bazy można próbować naprawiać na własną rękę, ale niestety nie zawsze przynosi to oczekiwany efekt.

Utrata bazy MSSQL może być wynikiem zarówno fizycznego uszkodzenia nośnika (np. uszkodzenia powierzchni talerzy), jak i uszkodzenia logicznego (np. skasowania pliku bazy danych przez użytkownika, formatowania nośnika). W obu sytuacjach odzyskanie danych wymaga licznych i skomplikowanych operacji. Do częstych problemów (nieco łatwiejszych do naprawienia) należą również uszkodzenia wewnątrz pliku, powstałe na skutek np. nagłego odłączenia zasilania od serwera.

Niestety, ogólnodostępne narzędzia do naprawy baz danych MSSQL najczęściej nie pozwalają na odzyskanie ich w pełni. Pamiętajmy, że pliki baz są złożone, a ich tabele powiązane ze sobą skomplikowanymi relacjami. Nawet drobne zaburzenia tej struktury powodują, że baza nie jest zdatna do użytku. Przy pomocy dostępnych programów można odtworzyć np. zawartość pojedynczych tabel. Taki wynik to jednak zbyt mało, aby możliwe było ponowne uruchomienie programu finansowo-księgowego i wyeksportowanie z niego najistotniejszych danych.

Odzyskiwanie baz w przypadkach logicznych uszkodzeń nośnika do tej pory było szczególnie kłopotliwe. Najczęściej kończyło się niepowodzeniem, ze względu na dużą fragmentację pliku bazy na powierzchni nośnika. – Odzyskanych baz (a raczej ich fragmentów) po prostu nie dało się używać, więc procesu nie można było uznać za ukończony z pełnym sukcesem – mówi Radosław Skrzypczak z wrocławskiego laboratorium odzyskiwania danych HDLab. Specjaliści tej firmy opracowali nowe narzędzia, które w znacznym stopniu usprawniają odzyskiwanie baz MSSQL – Prace rozpoczynamy od wyodrębnienia obszarów dysku zawierających struktury baz danych. Następnie poddajemy je analizie i obróbce. W ten sposób znajdujemy najistotniejsze informacje. Dzięki unikalnemu oprogramowaniu, które stworzyliśmy, klient w wyniku odzyskiwania danych otrzymuje spójną i działającą bazę danych, co do tej pory było nieosiągalne – opisuje metodę Skrzypczak.

Przeprowadzone testy wykazują, że dzięki nowym narzędziom, w większości przypadków można odzyskać spójne bazy MSSQL. Niepowodzenie najczęściej związane jest z nadpisaniem pliku. Jak przekonują specjaliści z HDLab – w ogromnej ilości przypadków mamy pewien wpływ na możliwości odzyskania danych. Najczęściej chodzi o to, aby po prostu nie robić za dużo. W przypadku baz MSSQL niezwykle istotne jest, aby po awarii jak najszybciej wyłączyć serwer bazy – zapobiega to nadpisaniu informacji nową zawartością

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ