Niedostępność warta 14 milionów dolarów

0

Działy IT wciąż nie są w stanie sprostać wymaganiom użytkowników, jeśli chodzi o zapewnienia dostępności aplikacji. Co gorsza, liczba przestojów, jak i czas ich trwania zwiększyły się w porównaniu do danych zebranych rok wcześniej.

Nowe badanie przeprowadzone przez firmę Veeam pokazuje, że firmy nie uczą się na cudzych błędach. Mimo wielu spektakularnych wpadek w 2015 roku, przedsiębiorstwa nadal nie zwracają wystarczającej uwagi na potrzeby swoich użytkowników. Jak czytamy w raporcie, aż 84 proc. decydentów IT na świecie przyznaje, że w ich organizacji występuje tzw. „deficyt dostępności” (w Polsce taką deklarację złożyło 64 proc. pytanych). Jednocześnie starty spowodowane niedostępnością wynoszą średnio 16 mln dolarów rocznie (w Polsce niewiele mniej – 14 mln dolarów). Niedostępność usług IT negatywnie wpływa na zaufanie klientów (tak uważa 68 proc. ankietowanych) i wizerunek marki (62 proc. ankietowanych).

Koszt przestojów w dostępności IT wzrósł aż o 6 milionów dolarów w ciągu 12 miesięcy, choć niemal wszyscy respondenci twierdzą, że wdrożyli skuteczniejsze środki ograniczania incydentów tego typu. Na poprawę sytuacji nie wpłynął także fakt, że badani klasyfikują obecnie 48 proc. wszystkich obciążeń roboczych, jako „krytyczne dla funkcjonowania firmy” (odsetek ten ma wzrosnąć do 53 proc. w 2017 r.).

Polskie przedsiębiorstwa mają coraz większe wymagani w zakresie ograniczania przestojów aplikacji i zagwarantowania dostępu do danych. Działania inwestycyjne w centrach danych to przede wszystkim aktualizacja systemów operacyjnych oraz wdrażanie wirtualnych desktopów (po 70 proc.). Inwestycje w wirtualizację serwerów przeprowadza 56 proc. organizacji, a 47 proc. w ochronę danych i backup. Głównym czynnikiem, który skłania organizacje w Polsce do modernizowania centrów danych jest obniżenie kosztów operacyjnych (60 proc.). Na drugim miejscu (57 proc.) znajduje się potrzeba szybszego dostarczenia nowych aplikacji i usług, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieprzerwana działalność w ocenie użytkowników biznesowych w Polsce to: możliwość prowadzenia częstszej interakcji w czasie rzeczywistym z klientami, dostawcami, partnerami (43 proc.), całodobowy dostępu do usług IT, ułatwiający prowadzenie międzynarodowej działalności (50 proc.), a także całodobowy dostęp do aplikacji ze względu na pracę poza standardowymi godzinami (47 proc.).

Jednocześnie ankietowani z Polski przyznali, że ich organizacje doświadczają rocznie 21 nieplanowanych przestojów, które są spowodowane awariami IT lub czynnikami zewnętrznymi. Średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym w Polsce wynosi 76 tysięcy dolarów; w przypadku aplikacji niekrytycznych koszt ten szacowany jest na 92 tysiące dolarów. Polscy respondenci wskazali, że, oprócz strat finansowych, najbardziej obawiają się utraty zaufania pracowników (53 proc.) i spadku cen akcji (50 proc.).

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ