Najnowsza baza danych Oracle dostępna w chmurze

0

Producent poinformował, że najnowsza wersja bazy danych Oracle Database 12c (12.2), jest dostępna w chmurze, w modelu Oracle Cloud at Customer oraz w środowisku lokalnym.

Oracle Database 12.2 obejmuje rozszerzenia architektury umożliwiającej obsługę wielu podmiotów (multitenant) oraz technologie zapewniające klientom możliwości konsolidacji, wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo przetwarzania wszystkich obciążeń, łącznie z podstawowymi obciążeniami programistycznymi i obciążeniami o znaczeniu newralgicznym. Ponadto wersja ta obejmuje ponad 300 nowych funkcji i udoskonaleń w zakresie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa, a także produktywności programowania.

Skalowalność bazy danych Oracle 12.2 i funkcje analizy w czasie rzeczywistym zapewniają większą elastyczność, szybsze wyciąganie wniosków biznesowych i przynoszą obniżenie kosztów. Udoskonalenia Oracle Database 12.2 to m.in.:

  • duże oszczędności przy środowiskach skonsolidowanych i środowiskach SaaS z maks. 4096 bazami danych PDB;
  • większa elastyczność dzięki klonowaniu i przemieszczaniu baz danych PDB online;
  • o wiele większa wydajność bazy danych działającej w pamięci;
  • możliwość przeniesienia analiz wykonywanych w pamięci w czasie rzeczywistym do aktywnych rezerwowych baz danych;
  • natywne horyzontalne partycjonowanie baz danych (sharding);
  • ogromne możliwości skalowania dzięki Oracle Real Application Clusters (RAC);
  • udoskonalenia w składnicy dokumentów JSON.

W wielu opublikowanych niedawno raportach niezależnych analityków branżowych Oracle Database 12c została uznana za najlepszą bazę danych do przetwarzania typowych obciążeń bazodanowych, w tym do przetwarzania transakcji online, hybrydowego przetwarzania transakcji i analiz, magazynowania danych, Internetu Rzeczy (IoT) oraz najlepszą bazę danych działającą w pamięci. Między innymi:

  • Baza danych Oracle Database In-Memory działająca w pamięci uzyskała najwyższe oceny w kategorii aktualnej oferty i strategii w raporcie The Forrester Wave: In-Memory Databases, Q1 2017 dotyczącym baz danych działających w pamięci.
  • W raporcie Gartner z października 2016 r. pt. Critical Capabilities for Operational Database Management Systems firma Oracle uzyskała najwyższy wynik w trzech spośród czterech kategorii: transakcje tradycyjne, hybrydowe przetwarzanie transakcji i analiz (HTAP) oraz Lightweight Events and Observations. Firma Oracle zajęła najwyższe miejsce na osi „zdolność do realizacji” w raporcie firmy Gartner z lutego 2017 r. Magic Quadrant for Data Management Solutions for Analytics.

Najlepszą ilustracją wpływu bazy danych Oracle Database 12c na chmury SaaS jest fakt, że chmura Oracle Taleo Talent Management Cloud po wdrożeniu bazy Oracle Multitenant osiągnęła 25 razy wyższą wydajność niż przy zastosowaniu architektury opartej na maszynach wirtualnych.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ