Kontekstowa analiza zbiorów polepszy bezpieczeństwo

0

Firma HP poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowych produktów, które umożliwiają firmom sprawną, kontekstową analizę dużych zbiorów danych w celu skuteczniejszego wykrywania zagrożeń i zapobiegania im. Przedsiębiorstwa mogą automatycznie i w czasie rzeczywistym wykorzystać analizę wydźwięku i informacje na temat zdarzeń w swoich dużych zbiorach danych do analizy bezpieczeństwa, w celu uzyskania wglądu w specyfikę zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

HP zintegrował funkcje do zarządzania informacjami bezpieczeństwa i zdarzeniami (Security Information and Event Management ― SIEM) oferowane przez rozwiązanie HP ArcSight z modułem do analizy treści HP Autonomy IDOL. Dzięki temu automatycznie rozpoznawane są kontekst, znaczenie, wydźwięk informacji i wzorce użytkowania związane ze sposobem przetwarzania przez użytkowników różnych rodzajów danych. Nowe rozwiązanie ułatwia monitorowanie bezpieczeństwa dzięki nadawaniu znaczenia nieprzetworzonym danym. Monitorowanie i analiza wydźwięku informacji wskazującego konkretne schematy zachowań, ułatwia przedsiębiorstwom szybkie identyfikowanie zagrożeń, które wcześniej pozostawały ukryte.

Nowa platforma HP ArcSight Cloud Connector Framework pozwala firmom gromadzić dane dotyczące zdarzeń odnoszących się do aplikacji i logi pochodzące od dostawców usług w chmurze. Platforma Cloud Connector Framework jest oparta na standardowych protokołach. Zapewnia wgląd w działania użytkowników w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie zagrożeń dotyczących aplikacji eksploatowanych zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa jak i w chmurze obliczeniowej.

Nowe rozwiązanie HP ArcSight/Hadoop Integration Utility to gotowa platforma, która pozwala z łatwością zintegrować rozwiązanie HP ArcSight ESM 6.0c z systemem Apache Hadoop. Technologie te, stosowane razem, przyspieszają analizę dużych zbiorów danych, co zapewnia bardziej kompleksowy wgląd w zdarzenia i szybsze identyfikowanie trendów w zakresie naruszeń bezpieczeństwa.

Rozwiązanie to łączy funkcje raportowania, wyszukiwania i korelowania z dużym, scentralizowanym repozytorium pamięci masowej na platformie Hadoop, zapewniając przedsiębiorstwom zasoby pamięci masowej niezbędne do przechowywania i obsługi petabajtów informacji. W odniesieniu do przechowywanych danych można stosować algorytmy uczenia maszynowego, a także narzędzia do analizy statystycznej, wykrywania anomalii i analizy predykcyjnej, dzięki czemu możliwa staje się efektywna ocena stanu bezpieczeństwa.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ