Jak wybrać właściwy system storage?

0

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw stosuje nieskuteczne rozwiązania do ochrony danych. Oto szereg pytań, które szefowie działów IT powinni zadać producentom pamięci masowych oraz partnerom technicznym. Dzięki uzyskanym odpowiedziom firmy mogą uprościć posiadane systemy oraz uniknąć nadmiernych kosztów i ryzyka utraty cennych danych.

Dane i informacje mają coraz większe znaczenie z punktu widzenia sukcesu i rozwoju każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość. Dzięki postępowi technologicznemu ochrona danych nie musi już być procesem nadmiernie złożonym i kosztownym, w związku z czym także małe i średnie firmy mogą skorzystać ze skalowalnych, opłacalnych rozwiązań.

Typowe problemy związane z ochroną danych to ryzyko ich utraty, brak kopii zapasowych, błędy przy odtwarzaniu oraz przestoje w pracy systemów. Tego rodzaju sytuacji starają się uniknąć wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość. Często są jednak zmuszone do zakupu zbyt kosztownych i nadmiernie złożonych rozwiązań, które nie zaspokajają wszystkich potrzeb. Powszechnie występujące problemy to:
– ryzyko wynikające z braku obsługi danej aplikacji bądź konieczności jej wyłączania na czas tworzenia kopii zapasowej danych;
– konieczność korzystania z kosztownych i zawodnych mechanizmów tworzenia kopii zapasowych, wynikająca ze stosowania niewłaściwych procesów, małej skalowalności oraz uzależnienia od napędów taśmowych;
– nieuniknione koszty zarządzania, wynikające ze stosowania wielu produktów do tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych (kolejne rozwiązania mają zaspokoić zmieniające się potrzeby w tym zakresie).

Przedsiębiorstwa – a w szczególności małe i średnie firmy – nie zawsze wiedzą, że istnieją inne możliwości. A przecież dostępne są opłacalne, ujednolicone rozwiązania do ochrony danych. Są one świetną alternatywą dla klientów korzystających obecnie z produktów o małej wydajności oraz dla firm, które nie zdecydowały się na wdrożenie rozwiązań do ochrony danych z obawy przed nadmierną złożonością oraz wysokimi kosztami oferowanych produktów.

Brak dostatecznej staranności przy tworzeniu kopii zapasowych może doprowadzić do utraty danych. Tymczasem to właśnie informacje często decydują o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych oraz o karach wynikających z ich nieprzestrzegania.

W związku z tym osoby odpowiedzialne za działanie systemów informatycznych powinny zadać sobie następujące pytania:

1. Czy tworzenie kopii zapasowych wymaga obecnie przerywania pracy aplikacji?
2. Czy w związku z rozwojem przedsiębiorstwa konieczne jest zarządzanie wieloma narzędziami do ochrony danych?
3. Czy przydatna byłaby możliwość odtwarzania pojedynczych dokumentów lub wiadomości poczty elektronicznej z aplikacji Microsoft Exchange lub SharePoint zamiast odtwarzania całego woluminu z danymi?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak”, zarząd firmy powinien zastanowić się nad zasadnością dalszego korzystania z aktualnego rozwiązania do ochrony danych i przeanalizować inne dostępne rozwiązania. Aby nadążyć za dynamicznym wzrostem ilości danych (który w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wynosi zdaniem analityków od 30 do 100 proc. w skali roku), a także za przewidywanym rozwojem samego przedsiębiorstwa, należy zadbać o solidne podstawy.

Realne ryzyko utraty danych z ostatnich 24 godzin

Środowiska oparte na oprogramowaniu firmy Microsoft oraz aplikacje o znaczeniu krytycznym są bardzo często chronione w sposób niedostateczny. Ponadto informatycy w celu uruchomienia odpowiednich procedur tworzenia kopii zapasowych muszą wyłączać aplikacje Exchange, SQL Server i SharePoint. W związku z tym, aby uniknąć przerw w pracy użytkowników, kopie takie są wykonywane wyłącznie w nocy, przez co w przypadku awarii systemu może dojść do utraty ważnych danych nawet z ostatnich 24 godzin.

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie powinny być skazane na rozwiązania, które wymagają wyłączania aplikacji na czas tworzenia kopii zapasowych, a tym samym powodują przestoje w prowadzeniu codziennej działalności. Zamiast tego należy szukać rozwiązań oferujących wielopoziomowe reguły upraszczające i automatyzujące wykonywanie złożonych operacji backupu. Dodatkowo należy zwiększać niezawodność systemów poprzez efektywne wykorzystanie dysków, taśm, zasobów sieciowych i procesorów. Kolejnym przydatnym rozwiązaniem są automatyczne mechanizmy raportowania, dzięki którym informatycy nie muszą ręcznie przeglądać plików dzienników w celu stwierdzenia, czy kopie zapasowe zostały wykonane prawidłowo.

10 pytań, które należy zadać producentowi pamięci masowej lub partnerom technicznym w odniesieniu do dotychczasowej infrastruktury ochrony danych:

1. Na ile potrafią Państwo zagwarantować szybkie i skuteczne odtworzenie wszystkich krytycznych danych naszej firmy?
2. W jaki sposób możemy szybciej i taniej tworzyć kopie zapasowe i odtwarzać dane?
3. Dlaczego musimy obecnie przerywać pracę aplikacji, aby utworzyć kopie zapasowe?
4. W jaki sposób możemy opłacalnie zmniejszyć ilość potrzebnych danych, stosując zintegrowany proces w ramach oprogramowania do ochrony danych?
5. Czy możemy łatwo rozpoznawać różne wersje plików, które mają zostać odtworzone?
6. Czy możemy odtwarzać pojedyncze dokumenty i wiadomości poczty elektronicznej z aplikacji Microsoft Exchange lub SharePoint zamiast odtwarzać cały wolumin?
7. Czy możemy obniżyć całkowite koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie czasochłonności administrowania?
8. W jaki sposób możemy ograniczyć problemy z modułem automatycznego ładowania taśm, które występują obecnie podczas tworzenia kopii zapasowych danych z placówek zdalnych?
9. Czy możemy efektywnie zarządzać procesem przenoszenia kopii zapasowych danych na taśmy?
10. W jaki sposób możemy uzyskać jedną aplikację z jednym graficznym interfejsem użytkownika, która umożliwi ochronę wszystkich danych, w tym poczty elektronicznej?

Autor: Tomasz Jangas, System Business Consultant, Hitachi Data Systems

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ