HP zadowolone z 3PAR

0

HP poinformował, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów od przejęcia firmy 3PAR we wrześniu 2010 r. liczba klientów korzystających z systemów 3PAR Utility Storage w formie usługi wzrosła ponad dwukrotnie, a firma odnotowała z tego tytułu 3-cyfrowy wzrost przychodów w stosunku do poziomu z ubiegłego roku.

Zaprezentowane w sierpniu systemy pamięci masowej HP P10000 3PAR są wyposażone w funkcje, które umożliwiają udostępnianie korporacyjnej infrastruktury informatycznej warstwy 1 w chmurach publicznych i prywatnych w ramach modelu cloud. Funkcje te obejmują obsługę wielu instancji w celu konsolidacji nieprzewidywalnych obciążeń oraz rozszerzone technologie uproszczone (thin), zapewniające wydajne wykorzystanie pojemności i autonomiczne równoważenie obciążenia, aby zwiększyć elastyczność działania firm.

W objętym niezależnym nadzorem teście SPC-1 system HP 3PAR V800 uzyskał najwyższą wydajność odnotowaną kiedykolwiek przez organizację Storage Performance Council. Podczas testów SPC-1 standardową, dostępną na rynku wersję systemu HP 3PAR V800 skonfigurowano do obsługi pojemności odpowiadającej tysiącom maszyn wirtualnych. Rozwiązanie uzyskało wynik 450 212,66 operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOP/s) —to najwyższa wydajność uzyskana w testach SPC-1 przez pojedynczy system i o 100 procent szybciej niż wynik najlepszego jak dotąd rozwiązania HP 3PAR.

Klienci korzystający z oferowanych przez konkurencję macierzy pamięci masowej uzyskują zwykle poziom wykorzystania zapisanych danych sięgający zaledwie 10–20 procent. Test SPC-1 wykazał, że system HP 3PAR V800 zapewnia rekordowy poziom wykorzystania 80 procent pojemności.

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ