EMC wspiera archiwizację w Polsce

0

Firma EMC poinformowała, że klient WWW do przeszukiwania archiwum EMC SourceOne jest już dostępny w polskiej wersji językowej. Pozwala to użytkownikom i administratorom na przeszukiwanie archiwum EMC SourceOne z użyciem interfejsu WWW w rodzimym języku.

Cała zawartość archiwum SourceOne jest zapisywana w języku oryginalnym, co oznacza, że użytkownicy mogą wyszukiwać i wyświetlać informacje w języku polskim. W rezultacie polskie firmy mogą zastosować SourceOne w procesach wymagających interakcji z użytkownikiem końcowym, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu wzrostu ilości danych w systemach produkcyjnych oraz zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi czasu przechowywania klasyfikowanych informacji — bez negatywnego wpływu na pracę użytkowników.

Archiwizacja to fundament ogólnej transformacji informatycznej. Pozwala uzyskać korzyści operacyjne poprzez odciążenie środowisk produkcyjnych dzięki przeniesieniu starych danych do archiwum, co obniża koszty infrastruktury i poprawia wydajność aplikacji. Automatyczna klasyfikacja informacji oraz zarządzanie okresem przechowywania danych pozwala na bezpieczne składowanie danych archiwalnych, w celu spełnienia wewnętrznych lub prawnych regulacji. Ogromna ilość danych przechowywanych w systemach komputerowych wymusza na dyrektorach firm redefinicję strategii zarządzania danymi i zastosowanie rozwiązań archiwizacyjnych.

EMC SourceOne to cała rodzina aplikacji w zakresie archiwizacji:

  • SourceOne Email Management służy do archiwizacji poczty elektronicznej obsługiwanej przez systemy Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino i SMTP, a także wiadomości przesyłanych za pomocą komunikatorów, zwiększając wydajność systemów informatycznych oraz obniżając koszty funkcjonowania. Minimalizuje pracochłonność wyszukiwania informacji zarówno dla celów dowodowych jak i codziennej działalności operacyjnej. Pozwala na przestrzeganie zasad i okresów przechowywania danych wewnętrznych, jak i wynikających z obowiązującego prawodawstwa.
  • SourceOne for Microsoft SharePoint wspiera i usprawnia pracę i utrzymanie środowisk SharePoint poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów przechowywania danych oraz zwiększenie kontroli nad zawartością systemu bez negatywnego wpływu na pracę użytkowników.
  • SourceOne for File Systems rozszerzenie platformy SourceOne umożliwiające firmom wzbogacenie swojego środowiska o możliwości zarządzania zawartością nieustrukturyzowaną serwerów plików.

Dzięki rozwiązaniu EMC SourceOne dane mogą być zbierane, przechowywane oraz usuwane zgodnie z wprowadzoną klasyfikacją. Wszystkimi tymi procesami sterują zasady definiowane za pomocą centralnego interfejsu administracyjnego. Z punktu widzenia pracy użytkownika scentralizowane archiwum umożliwia wyszukiwanie informacji (łącznie z danymi archiwalnymi) przez każdego użytkownika bez względu na jej źródło ( system pocztowy, pliki itp.) zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ