DataCore STAR HA dla farm Windows Servers

0

DataCore Software rozszerzył portfolio swoich rozwiązań. DataCore STAR HA (High Availability ) jest przeznaczone dla firm wykorzystujących dużą liczbę serwerów opartych na systemie Microsoft Windows Server z zainstalowanymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak Exchange, SQL Server czy SharePoint.

Administratorzy zdają sobie sprawę, że powinni przenosić pliki z wewnętrznych dysków serwerów na współdzielone zasoby, jak np. sieci SAN, aby sprostać potrzebom związanym z większą ilością danych, zwiększeniu dostępności i czasu pracy bez wyłączania, jak też zwiększenia produktywności. Jednak taka migracja niesie ze sobą ryzyko, przerywa pracę i jest kosztowna. Dlatego poszukują rozwiązania, które minimalizuje te niedogodności. Potrzebują prostej drogi
do zwiększenia wydajności i niezawodności ich lokalnych serwerów aplikacyjnych, jednocześnie dając takie korzyści, jakie przynosi sieć SAN.

Rozwiązanie DataCore STAR HA jest przeznaczone dla działów IT, które rozważają wdrożenie sieci SAN, ale jednocześnie chcą pozostawić dane na serwerach. Dla takich firm DataCore oferuje model alternatywny, tworzący rozwiązanie redundantne w konfiguracji z dwoma węzłami i możliwością skalowania.

Nowe rozwiązanie ciągłości biznesowej rozszerza wydajność farm serwerów Windows umożliwiając dłuższą pracę, ich aplikacje działają szybciej, zaś przywrócenie systemu do pracy po awarii następuje znacznie szybciej.

Topologia gwiazdy pozwala na ustanowienie centralnego serwera dla szybszego przywrócenia po awarii. Zamiast migrować dane z serwerów do zewnętrznej sieci SAN, oprogramowanie DataCore STAR automatycznie wykonuje kopię każdego serwera z systemem Windows na centralny serwer DataCore STAR. zainstalowane na każdym z serwerów rezydentne oprogramowanie przyspiesza aplikacje poprzez buforowanie najczęściej występujących odczytów z dysku, zastępując je
odczytami z szybkiej lokalnej pamięci serwera.

Jeśli serwer aplikacyjny w farmie ulegnie awarii, jego zadanie przejmuje inny serwer. Następuje to poprzez uzyskanie dostępu do aktualnej kopii danych
przechowywanej na centralnym serwerze DataCore STAR. Serwer DataCore STAR odciąża farmę z konieczności wykonywania replikacji serwerów. W centralny sposób może wykonywać kopie migawkowe danych z dysków i zdalnie replikować wszystkie krytyczne dane do odległej siedziby. To rozwiązanie odpowiada także za automatyczne przekierowywanie zapytań do centralnego
serwera DataCore STAR gdy dane na lokalnym serwerze są niedostępne.


Kompatybilny z Windows Server 2008 R2 oraz Hyper-V

Korzyści z DataCore STAR HA czerpać zarówno fizyczne maszyny z systemem Windows Server 2008 R2 oraz systemy przechowujące wiele wirtualnych maszyn z systemem Microsoft Hyper-V.

Rozwiązanie ciągłości biznesowej jest zarządzane centralnie poprzez wtyczkę konsoli MMC, która może działać bezpośrednio na serwerze DataCore STAR lub oddzielnym komputerze PC. Po zainstalowaniu oprogramowanie DataCore STAR działa w sposób przezroczysty na wszystkich hostach aplikacyjnych i automatycznie wykrywa dane na ich dyskach, uruchamia buforowanie i wykonywanie kopii lustrzanych.

DataCore STAR HA oferuje wiele dodatkowych korzyści, a wśród nich:

– Umożliwia innym uprawnionym serwerom w farmie serwerów Windows uzyskanie dostępu do kopii lustrzanych innych serwerów;
– Odtwarza dane na wymienionym dysku z wykonanej wcześniej lustrzanej kopii;
– Replikuje kopię lustrzaną dysku, aby umożliwić odzyskanie danych po wystąpieniu katastrofy;
– Generuje kopie migawkowe z lustrzanej kopii dysku;
– Dynamicznie zarządza pojemnością dysków centralnego serwera
DataCore STAR w celu oszczędności miejsca.

Sieć SAN już nie jest konieczna

– Wciąż jest wielu klientów, którzy chcieliby korzystać z możliwości scentralizowanego zarządzania jak w sieci SAN, ale martwią się, że migracja
do centralnego systemu pamięci masowych może być ryzykowna i narazić ich firmę na nieprzewidziane problemy. Oprogramowanie DataCore STAR HA łączy w sobie komfort pracy i możliwość utrzymania danych na serwerach przy jednoczesnej możliwości scentralizowanego zarządzania danymi jak w sieci SAN i utrzymania niskich kosztów.
– powiedział Mark Peters, starszy analityk w Enterprise Strategy Group.

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ