Big Data w Polsce

0

Firma EMC opublikowała wyniki badania, w którym wzięło udział 256 osób z Polski odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sprawach informatycznych.

Osoby te zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie szanse
i wyzwania stawiają przed ich firmami analiza wielkich zbiorów danych i transformacja infrastruktury informatycznej. Wyniki z Polski zostaną dodane do wyników z 36 innych krajów, zbieranych podczas konferencji EMC Forum, odbywających się na całym świecie w okresie od czerwca do grudnia 2013 r. Bardziej szczegółowe wyniki z Polski oraz innych krajów są na bieżąco dodawane na stronie badania: EMC Forum 2013: Transforming I.T. Study.

Najważniejsze wnioski

W Polsce analiza wielkich zbiorów danych zaczyna przyczyniać się do usprawnienia procesów podejmowania decyzji. Firmy i instytucje, które jako jedne z pierwszych zastosowały rozwiązania do analizy wielkich zbiorów danych, osiągnęły przewagę nad konkurencją i są w stanie zapobiegać cyberatakom.

• 36% respondentów z Polski jest zdania, że proces podejmowania decyzji w ich firmach można by usprawnić dzięki lepszemu wykorzystaniu danych. Taki sam odsetek respondentów stwierdził, że zespoły specjalistów w ich firmach korzystają z rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych w celu podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.
• 19% respondentów osiągnęło przewagę nad konkurencją dzięki wykorzystaniu rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych, a 39% jest zdania, że sukces osiągną tylko te firmy
i instytucje, które będą stosować takie rozwiązania.
• 36% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że analiza wielkich zbiorów danych będzie kluczowa w ochronie przed cyberatakami i w ich wykrywaniu. Jest to szczególnie ważne ponieważ zaledwie 62% respondentów uważa, że może odzyskać wszystkie dane po takim ataku.

Jednakże, jeśli chodzi o Polskę:

• 43% badanych firm nie planuje wdrożenia rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych.
• Najważniejszym czynnikiem w podejmowaniu decyzji biznesowych są względy budżetowe (78%), zaś największymi przeszkodami we wdrożeniu rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych — brak argumentów biznesowych za takim wdrożeniem oraz niepewny zwrot
z inwestycji (45%).

Firmy w Polsce nadal starają się wprowadzać innowacje informatyczne w celu konkurowania na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych:

• Wśród czynników biznesowych wpływających na decyzję o transformacji infrastruktury informatycznej polskie firmy najczęściej wymieniają lepsze zarządzania danymi i większe możliwości analizy (40%) oraz innowacje w zakresie opracowywania rozwiązań i produktów (40%).
• 61% respondentów uważa inwestycje w technologie za kluczowy czynnik warunkujący osiągnięcie celów biznesowych.
• 66% jest zdania, że w najbliższych trzech latach dotrzymanie kroku innowacjom w informatyce będzie stanowić wyzwanie dla pracowników.
• 69% respondentów w Polsce twierdzi, że ich firma lub instytucja dysponuje odpowiednimi kompetencjami i wiedzą, aby z powodzeniem realizować cele biznesowe.
• 29% respondentów w Polsce uważa, że największą barierą w osiąganiu celów biznesowych jest bariera kulturowa.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ