Acronis Global Disaster Recovery Index

0

Acronis przedstawił Global Disaster Recovery Index – wskaźnik ukazujący poziom zaufania menedżerów branży IT do procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii systemu.

Badanie przeprowadzone przez Ponemon Institute wśród ponad 3 000 małych i średnich przedsiębiorstw wykazało, że o ile podejście do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych znacznie różni się na całym świecie, o tyle wszystkie przedsiębiorstwa pożądają jednolitych rozwiązań backup & recovery dla środowisk fizycznych, wirtualnych oraz typu cloud. Zdecydowana większość (68 proc.) mendżerów IT potwierdza, że największym dla nich wyzwaniem w środowisku hybrydowym jest przenoszenie danych pomiędzy tymi trzema środowiskami, jednak średnie przedsiębiorstwa obecnie korzystają z co najmniej dwóch lub trzech odrębnych rozwiązań do backupu, czyniąc odzyskiwanie danych procesem bardziej skomplikowanym.

Wyniki badania pokazują również, że wielu menedżerów IT nie tworzy kopii zapasowych w środowiskach wirtualnych tak często jak w ich fizycznych odpowiednikach. Pomimo spodziewanego w 2011 roku 50 proc. globalnego wzrostu wykorzystania wirtualnych serwerów produkcyjnych, ponad połowa (55 proc.) organizacji twierdzi, że albo nie tworzy kopii zapasowych, albo nie wie czy robi backup swoich wirtualnych serwerów tak często jak tych fizycznych. Ponadto, ponad połowa (56 proc.) firm korzysta z odmiennych rozwiązań dla tworzenia fizycznych i wirtualnych kopii zapasowych.

Acronis Global Disaster Recovery Index
Indeks powstał w oparciu o ranking, w którym każde państwo zostało uplasowane na podstawie średniej uzyskanej z odpowiedzi na 11 pytań. Pytania te dotyczyły poziomu zaufania do gotowości backupu i odzyskiwania danych, ich możliwości i zastosowania w praktyce. Ich zakres obejmował technologię, zasoby, procedury oraz zaangażowanie kadry kierowniczej.

Kluczowe wnioski na poziomie globalnym: trendy, które budują zaufanie.
Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Acronis ukazują globalne, kluczowe trendy, które charakteryzują czynniki mające wpływ na wysoki poziom zaufania do procesów backup’u i odzyskiwania danych.

1. Zaufanie buduje się od góry – liderzy Indexu mają największe wsparcie zarządu.
Jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania, firmy, które wierzą w niezawodność działania swoich systemów do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, są to przedsiębiorstwa, w których operacje te są dobrze zarządzane i posiadają duże wsparcie za strony kadry kierowniczej. Wsparcie zarządu, który decyduje o podziale budżetów IT, jest oczywiście jednym z kluczowych czynników, który wpływa na wysoki poziom zaufania managerów IT do backup’u i odzyskiwania danych po awarii systemu.

2. Brak inwestycji w narzędzia i zasoby powoduje spadek zaufania.
Znaczące zaangażowanie kadry kierowniczej zazwyczaj przekłada się na dostępność odpowiednich zasobów i technologii niezbędnych do skutecznego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Kadra kierownicza ma świadomość, że większe inwestycje na backup i DR przełożą się na zmniejszenie czasu przestojów na wypadek awarii. Mimo to, mniej niż połowa (46 proc.) firm z całego świata deklaruje posiadanie odpowiednich środków lub technologii umożliwiających przeprowadzanie operacji kompleksowego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.

3. Liderzy Indexu są najlepiej zorganizowani i ponoszą najmniejsze straty na skutek przestojów.
Kilka pytań zadanych podczas badania pozwoliło zrozumieć w jaki sposób firmy skutecznie zarządzają polityką i procedurami backupu i odzyskiwania danych. Najlepiej zorganizowanym państwem wydają się być Niemcy, które deklarują najbardziej wydajną kontrolę i procedury oraz najlepszą politykę zarządzania dokumentami. Co za tym idzie, większość niemieckich firm twierdzi, że nie poniosłaby znacznych strat na skutek przestoju w wyniku poważnej awarii systemu.

4. Czołowi użytkownicy serwerów wirtualnych na szczycie Indexu. Tworzą kopie zapasowe na wirtualnych serwerach częściej niż pozostali.
Kraje najbardziej zaawansowane we wdrażaniu wirtualizacji serwerów zajmują również czołowe miejsca w zestawieniu Acronis Global DR Index. Większość państw planuje zwiększenie użycia serwerów wirtualnych o około 50 proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

5. Użycie cloud wzrośnie niemal podwójnie w ciągu 2011 roku, jednak wątpliwości pozostają.
Chmura nie jest jeszcze rozwiązaniem preferowanym do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych poza biurem. Obecnie firmy wykazują o ponad 50 proc. wyższe prawdopodobieństwo replikowania danych za pomocą bezpiecznego połączenia prywatnego niż tworzenia kopii zapasowych w chmurze (21 proc. do 33 proc.). Mimo to, ten sposób backupu staje się coraz bardziej popularny. Ponad 2/3 wszystkich badanych firm spodziewa się wprowadzenia do końca 2011 roku cloud computing jako części strategii backupu i odzyskiwania danych.

Mimo iż spodziewany jest wzrost zastosowania chmury jako rozwiązania do zewnętrznego backupu i odzyskiwania danych, firmy nadal mają poważne zastrzeżenia związane z ryzykiem jakie za sobą niesie użycie cloud. Prędkość odzyskiwania danych, brak bezpieczeństwa i dodatkowe obciążenie sieci firmowej to trzy główne powody braku przekonania do chmury. Przewiduje się, że firmy nadal będą stosować lokalny backup i odzyskiwanie danych ze względu na szybki proces zapisu kopii zapasowych, natomiast backup w środowisku typu cloud m.in. ze względu na dodatkowe warstwy zabezpieczeń i większą pojemność.

6. Każda firma boryka się z backupem i odzyskiwaniem danych w środowisku hybrydowym.
Jak wykazały badania, niemal każda firma na świecie posiada jakąś infrastrukturę wirtualną – 75 proc. lub typu cloud – 74 proc., a w najbliższej przyszłości liczby te prawdopodobnie wzrosną. Państwa, niezależnie od lokalizacji, wskazują przenoszenie danych pomiędzy środowiskiem fizycznym, wirtualnym i typu ‘cloud’ jako największe wyzwanie (68 proc.) w odniesieniu do tworzenia kopii zapasowych w środowisku hybrydowym. Dla każdej firmy, która używa średnio dwóch lub trzech różnych rozwiązań do backupu i odzyskiwania danych, drugim największym wyzwaniem jest złożoność całego procesu (48 proc.).

Badanie Global Disaster Recovery Index pokazuje, że pomimo skrajnych różnic jakie pojawiły się odnośnie liczby używanych aplikacji do backupu i odzyskiwania danych, firmy na całym świecie są zgodne w jednej kwestii: znacznym ułatwieniem byłoby dla nich stosowanie jednego kompleksowego rozwiązania. Ponad 3/4 badanych firm twierdzi, że zdecydowanym usprawnieniem w strategii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych byłoby stosowanie jednego rozwiązania zapewniającego ochronę w środowisku fizycznym, wirtualnym i w chmurze.

Wojciech Urbanek

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ